rss      tw      fb
Keres

 

Nidermüller Péterről

Írások, elemzések:

 

Az új stratégiai szövetség


Chameleon – flickr/S. Müller

„Az, ami a kormánypárt Kínával kapcsolatos politikáját jellemzi, pontosan tükrözi azt a minden moralitást nélkülöző elvtelenséget, amely a párt politikájának a lényege.”

Az MSZP kongresszusa elé


Fire on Water – flickr/karanj

„…amíg eltűri a másokat befeketítő híreszteléseket, a gyanúsítgatásokat, sőt, hazudozást, addig nyilván nem érdemes még a kérdését sem felvetni a párt morális autoritásának.”

A remény új politikája


Old Windmill (185) – flickr/dobonaut

„…az alsó társadalmi rétegek magatartását, viszonyulását nem lehet a felemelkedésről szóló ígérgetésekkel, üres jelszavakkal, látszatintézkedésekkel megváltoztatni.”

A „történelem visszaszerzése”


„Roots”

„…a szocializmus sokak – ebben az országban a többség − számára nem politikai diktatúrát, hanem a mindennapi életnek egy meghatározott kulturális rendjét, a társadalmi biztonságnak egy adott módját jelentette és jelenti.”

Quo vadis, MSZP – III.


There might no way back up again – flickr/Bert Werk

„…az MSZP megújulásának, megújításának a hagyományokhoz való visszatérésen keresztül semmi esélye nincs. Sőt, ez a legbiztosabb út oda, hogy az MSZP végérvényesen és visszafordíthatatlanul rétegpárttá váljon.”

Quo vadis, MSZP – II.


Megalomaniac – flikcr/vaibhavbn

„…igaza lehetett mindenkinek, aki… ennek a fellengzős tételnek a megfogalmazását egy kis ország megalomániás politikusa nagyképű és valóságtól elrugaszkodott vágyálmának tekintette. De ma ezen az alapon folyik az ország ’újjászervezése’…”

Quo vadis, MSZP? – I. rész


Process – flickr/de3euk

„Hiába emlegetik az MSZP politikusai a munkavállalói jogokat, védelmük szükségességét, ha ehhez nem társul, ha ezt nem erősíti a párt vitathatatlan erkölcsi tartása, tisztasága, a megteremtésére irányuló egyértelmű igyekezet.”

A példa


Imminence – flickr/pyushthacker

„Van itt azonban még valami, amiről beszélni kell, noha nem szeretünk róla beszélni… hogy a magyar társadalom jelentős részében elfogadott szemlélet a rasszizmus.”

Az alkotmány nélküli ország


Chaos – flickr/Rixatrix

„…az alkotmányban beígért sarkalatos törvények az új alkotmánynál jóval drámaibb módon lesznek képesek az ország ’újjászervezésére’, a társadalom megbolygatására.”

A „nemzeti egység”


Mental pollution – flickr/jhave2

„…az a nyelv, ahogyan a baloldalról, a balliberalizmusról beszél, annak beismerése, hogy nem képes a balliberális világnézettel intellektuális vitát folytatni. Így hát marad a gyalázkodás.”

Gyöngyöspata tanulsága


Tower of Shame – flickr/mcbarnicle

„Mindannyiunk szégyene, hogy szélsőjobboldali, újfasiszta bandák szervezett módon félemlítik meg a társadalom peremére szorult polgártársainkat, tartanak rettegésben gyerekeket, nőket, öregeket.”

A „határon túli magyarok”


The Close – flickr/good_day

„…a jelenlegi kormány a szomszédos országokban élő magyar kisebbséget ugyanolyan zárt társadalmak fenntartására… igyekszik rávenni, mint amilyennek a megteremtésén… Magyarországon is munkálkodik.”

Az „új jobboldali kultúra”


Verbal Brutality – flickr/calasta

„…egyetlen olyan írást vagy más megnyilvánulást sem lehet találni, amelyben a ’centrális erőtér’ képviselői olyan hangon, azon a nyelven beszélnének, írnának a szélsőjobboldalról, mint a ’balliberálisokról’.”

„Elveszett Európa"


Europe (Metropolitan Museum of Art) – Wikimedia

„Európa, a ’nyugati kultúra’ valójában sosem értette meg és sohasem fogadta el, hogy a világban más kultúrák és a modernitásnak más formái is léteznek, nemcsak az, amit Európa képvisel.”

Isten hozta Abszurdisztánban!


liquid experiment – flickr/neilbetter

„Valószínűleg nincs másról szó, mint egyfajta tesztről, kísérletről. Annak előzetes felméréséről, hogy milyen nagyságú, mérvű, jellegű tiltakozásokra kell számítani, ha majd januártól beindul a gépezet.”