rss      tw      fb
Keres

 

Sándor Kláráról

Írások, elemzések:

 

Magánnyomozások


Dire Straits – Money for Nothing – flickr/Jacob Whittaker

„Csak mert nekünk ez sajnálatosan szokatlan, még egyszer, hogy ne értsük félre: a népek Kanada állami hatóságát kérték, hogy vegye rá a civileket tiltó döntésük újragondolására.”

Nemzet és történelem

A sorozat huszonhatodik, befejező része


A Tejút – flickr/chipdatajeffb

„…egyik oldalon a nemzeti mítoszok erősödnek a nemzeti cselekvés rovására, másik oldalon pedig a nemzeti értékek kiüresedett, levetendő ócskasággá válnak.”

Szkítia, Jugria, Lappónia

A sorozat 25. része


Fra Mauro világtérképe (dél-északi irányú)

„Kőrösi Csoma „…kifejezetten küldetésének tekintette, hogy bebizonyítsa, ’ellentétben a finn-magyar elmélet mellett kardoskodók megnyilatkozásaival, a magyar nép igenis Attila népe’.”

A Kelet népe

A sorozat huszonnegyedik része


Itt nyugszik...

„Ha csak a valószínűsíthető területet vesszük figyelembe – a Duna-Tisza közének keleti felét… nagyon szűken értelmezve, mondjuk egy 50 km széles, 90 km hosszú sávot –, akkor ezen a területen már kétszázhuszonöt millió fejedelmi sír is lehetne...”

Sóvárgott jövő a múlt tükrében

A sorozat huszonharmadik része


P. Ábrahám Ernő: A csudaszarvas – atikva.hu

„Attila nagysága, a hunok bátorsága, a nyilaik által keltett félelem büszke emléke… a magyar lelkek fájdalmát csillapította évszázadokon keresztül, minél sötétebb volt a jelen, annál fényesebben ragyogott föl benne a hun származás tudata.”

A csodaszarvas nyomában

A sorozat huszonkettedik része


Kiállításkatalógus 2005-ből – yale.edu

„…a szarvas nyomában új hazát foglaló vadászok meséje olyannyira elterjedt motívum egész Eurázsiában, hogy ezen az alapon nagyjából ugyanannyit ér ’rokonnak’ tekinteni a szkíta, hun, avar, magyar kultúrát, mintha ma azt mondanánk, hogy mindenki német, aki Adidas cipőt hord.”

A magyarok bejövetele

A sorozat huszadik része


A Vereckei-szoros (1905) – www.profila.hu

„…az már az utódok találmánya, hogy mivel Munkácshoz a Kárpátok átkelői közül Verecke esik a legközelebb, a honfoglalók azon keresztül vonultak be a Kárpát-medencébe.”

Az érzelemrokonító forraszték

„…alkotmányos kötelessége lesz a magyar államnak nyelvrendőrség felállítása, nyelvi bíróság üzemeltetése, nyelvmeghágási büntetések beszedése, nyelvi kommandó működtetése, mert mindez jelentősen hozzájárul a magyar nyelv megóvásához.”

A magyar nyelv török kapcsolatai

...és ami körülöttük van
A sorozat tizenkilencedik része


Bolgár-török katonák – Wikipédia

„Tehát miért nem valamilyen bolgár-török nyelven beszélünk? Tudni továbbra sem tudjuk, de egyfajta választ találtunk rá.”

A honfoglaló magyar nép élete

A sorozat tizennyolcadik része


Szent László kereszttel védekezik a démon ellen - Biblioteca Apostolica Vaticana – oszk.hu

„…a boszorkány török megfelelőjének (basïrqan) töve, a ’nyom’ jelentésű bas- szintén bekerült a magyarba – ma sokak szerint leggyakrabban használt igéink egyike.”

Múlt idők története

A sorozat tizenhetedik része


Lap a Múlt idők történetéből (Nesztor-krónika) - Wikipedia

„…megálltak sátraikkal, majd ’átvergődtek a hegyeken keresztül, amelyeket Ugor-hegyeknek neveznek’. Az utóbbi tudósítás már a Kárpátokra vonatkozik, az orosz krónikák ezt nevezték Ugor-, azaz Magyar-hegyeknek.”

A honfoglaló magyarság kialakulása

A sorozat tizenhatodik része


Salamon király és Géza herceg viszálya
Képes Krónika – mek.niif.hu

„…a korai magyar történelemre nézve – de sok más témára is kiterjeszthető ez az állítás – csakis az a vélemény vehető komolyan, amely nem tulajdonít magának kizárólagosságot, pláne fölkentséget.”

Magna Hungariától Magna Hungariáig

A sorozat tizenötödik része


Julianus barát-kilátó (Hegyes-tető)
kojudo.blogspot.com

„…ezek szerint nem is egy keleti magyarfölddel kell számolnunk, hanem mindjárt kettővel: Julianus az egyikbe indult, de a másikra bukkant rá.”

Kazár szótár

A sorozat tizennegyedik része


Etil, az egykori kazár főváros makettje – astrakhan-450.ru

"Etil nyomait sokáig keresgélték a tudósok, természetesen számos ötlet született egykori helyére, de egyiket sem tudták igazolni – úgy tűnt, a város maradványait végképp elmosta a víz.”

A gyűrűk ura

A sorozat tizenharmadik része


Avar harcos a foglyával – nagyszentmiklósi lelet
Wikipedia

„463-ban követek érkeztek Bizáncba: az ogurok, onogurok és saragurok küldöttei, s elmesélték, hogy a szabirok üldözték el őket lakóhelyükről, a szabirokat meg az avarok, őket pedig az óceánból fölszálló ködök és párák.”

„Szavaimat jól halljátok...”

A sorozat tizenkettedik része

„Akkor az Ég szólt: ’Kagánt adtam neked, de kagánodat elhagyva alattvalóvá süllyedtél!’ S mert behódoltak, az Ég elpusztította őket. A türk nép meghalt, elenyészett, semmivé lett. Helyén semmi szervezet nyoma nem maradt.”

Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig

A sorozat tizenegyedik része


Mongólia, Gorhi-Tereldzs nemzeti park – flickr/Michael Folly

„…a hódítás sok évszázados tapasztalata a steppei nomádokkal már precízen megtaníttatta…: a homogenizáció, az erőszakos ideológiai térítés saját hatalmát teszi törékennyé – minél türelmetlenebb és erőszakosabb, annál inkább.”

Attila és hunjai

A sorozat tizedik része


Than Mór: Attila lakomája (1870)
Wikipédia

„Mi tagadás, brazil szappanoperának is elég gyenge sztori, hogy a világ urát egy orrvérzés üsse ki végleg, így a mondák jócskán kiszínezik Attila halálát.”

Az ókori Kína ellenségei

A sorozat kilencedik része


Wu császár – wikipédia

"Wu... jelentősen fejlesztette a kínai lovascsapatokat, fegyvereiket, és kisebb harcok után i.e. 127-ben hosszú hadjáratba kezdett, hatalmas területeket elfoglalva a hiungnuk által felügyelt steppéből."