rss      tw      fb
Keres

 

Lendvai L. Ferencről

Írások, elemzések:

 

Az ellenzék dilemmái – 2.

„…ha visszajönnének a 2010 előtti állapotok, az is jobb lenne a mostani helyzetnél. Hobbes ugyan azt mondta, hogy az anarchiánál még a zsarnokság is jobb, arra azonban nem gondolt, hogy lehet olyan zsarnokság, amely maga szervezi az anarchiát.”

Az ellenzék dilemmái – 1.

„A választási győzelemhez nekik kell először megegyezniük, s aztán megnézni, melyik kisebb szövetségesüket tudják a megegyezésbe bevonni… ha a kisebb szövetségesek kezdenek el az erejük által nem indokolt föltételeket támasztani, akkor a bevonásukról le kell mondani.”

A kormány sikerei – 2.

„…voltaképpen a ’keresztény magyar középosztályba’, a dzsentribe szeretnének bekerülni, de mivel annak még a XX. századba is átmentett tradicionális kultúráját nem tudják elsajátítani, így a klerikális és nacionalista eszmevilág előcsahosainak szerepét vállalják.”

A kormány sikerei – 1.


Róth István „Millenniumi magyar kormány a Korona évében” – egyenlito.blog.hu

„A ’demokrácia helyreállítása’ címén mindent állami ellenőrzés alá helyez, s az állam ideológiájával mindenhová, már a magánszférába is behatol.”

Tévesen számba vett tényezők


„De hogy még azt is tudnák, hogy hány frusztrált diplomás van?! Először is, az ember időnként végrehajt pályamódosításokat. Egy kitűnő közvetlen filozófuskollégám eredetileg vegyész volt, a XX. század talán legnagyobb filozófusa (Ludwig Wittgenstein) meg építészmérnök.”

Városvédelem


Gerillakiskert a díszburkolaton

„Ha valaki ma föltenné a kérdést, hogy kikkel szemben is kell hát a várost védeni, a válasz, mondhatni, magától adódna: a megalomániás politikusokkal és az általuk Budapestre szabadított sarlatánokkal szemben.”

Válaszok kérdésekre

– Vita: Mi lesz, mi legyen Orbán után? –


A baloldal nem lehet olyan hülye, hogy ’fülkeforradalmat’ csináljon. Meg kell vizsgálni az ’alaptörvényt’ és a meghozott (’sarkalatos’ és egyéb) törvényeket, s megállapítani, hogy mit kellene bennük korrigálni.”

Újabb miniszterelnöki szentbeszédek


Ciszterciek mezőgazdasági munka közben – Jörg Breu (1500) – Wikipedia

„Majd meglátjuk, hogy némi történelmi idő elteltével vajon büszkék lesznek-e a zirciek, illetve általában a ciszterciek arra a politikai szerepre, amellyel nem az Árpád-házi királyok, hanem az Orbán-házi kiskirályok uralmát segítették.”

Újabb hírek egyetemi berkekből


We don't need no education – flickr/papa

„…a fönntartó ugyan jogosult megítélni egy intézmény működését, de nem a puszta autoritása alapján, hiszen az nem jelent egyúttal hozzáértést is, hanem csakis a végeredmény alapján, ugyanis a piacon mutatkozik meg, mennyire használható az illető egyetemen kapott diploma.”

„Négy évezred tekint le rátok!”


„Csak füstölgök, és siratom a bűneimet” (Napóleon Szent Ilonán) – karikatúra, 1815 – Wikipedia

„Napóleon joggal mondotta ezt, hiszen a piramisok a negyven évszázadnál, vagyis négy évezrednél egy kicsit még régebbiek is, a magyar kisnapóleon azonban úgy megszokta, hogy mindenben, amit mond, hazudnia és hamisítania kell, hogy ebben a számításában is hamisított.”

Egyetemi berkekben


A miskolci egyetem – uni-miskolc.hu

„…a kulturáliscentrum-szerepet, amelyet az egyetem egy régióban betölt, senki és semmi nem pótolná, ha a miskolci univerzitás megszűnne… De lehet, hogy ez a cél: kialakítani itt egy kísérleti Parragh-régiót, hogy aztán az eredményeket az egész országban alkalmazni lehessen.”

Végképp eltörölni?


MTA – Forrás: Facebook

„…most viszont a tudományt a politika szolgálatába állították, holott az akadémiai kutatóintézeteket nem erre hozták létre, a kutatóknak nem ez a föladatuk, nem ezért fizetik őket. Nem azért, hogy fekete-fehér ’szakvéleményeket’ mondjanak a történelem szereplőiről.”

Triptychon


Aristaeus and Proteus – Wenceslas Hollar

„A mágusoknak megvan a maguk hatása, akkor is, ha hamis mágusok, mivel a közönség hinni akar a varázserejükben. Hogy hitét hamis prófétára pazarolta, csak akkor derül ki számára, amikor az ajándékba kapott ékszerek végül kígyók és egyéb csúszómászók formájában siklanak le róla.”

Balról és jobbról


Lenin beszél a szovjetek II. kongresszusán (Szerov, 1955) – Wikipedia

„Az államhatalom ilyetén megosztásának megszüntetése és a tanácsrendszer mellett Lenin két fő javaslata az volt, hogy a képviselők egyrészt legyenek visszahívhatók, másrészt kapjanak átlagos munkás-munkabért. Népszerű javaslatok azóta is.”

Népszerűség


Black or white? – flickr/omino

„Habár már megszoktuk, hogy szemrebbenés nélkül hazudnak folyamatosan, s mondják a fehérre, hogy fekete, és vice versa, sajnos erre mindig újra föl kell hívni az emberek figyelmét. Hátha nem felejtik el 2014-ig.”

A haza bölcse


Az MKIK gazdaságpolitikai fórumán
MTI/Kovács Tamás

„Szóval, attól tartok, igaza volt annak a kiváló – és közismerten konzervatív meggyőződésű – professzornak, aki azt a megjegyzést tette a Facebookon: lehet, hogy ez az ember csakugyan nem szekértoló, hanem inkább egy szekérhúzó ökör.”

Franciscus


Szent Ferenc elhagyja az apját
Sassetta (1437–1444)
Wikipedia

„Megválasztása után brazil kollégája azt súgta oda neki: ’Ne feledkezz meg a szegényekről!’ – s ő akkor rögtön Assisi Ferencre gondolt. Vagyis nem a jezsuita rendtárs Xavéri Szent Ferencre, jóllehet van jelentősége annak is, hogy Bergoglio az első jezsuita a pápai tisztségben.”

Hadifeudalizmus


Topsy-turvydom (Zhang Dali)
hapstancedepart.com

„Hadigazdálkodást folytat, mert háborúban áll, mégpedig kettősen: egy általa fantáziált külső intervencióval szemben, idehaza pedig egy részint általa vizionált, részint általa gerjesztett hideg polgárháborúban.”

Egyetem és vidéke


A Magyar Rektori Konferencia (2011)
Indafotó/Csortos Szabolcs

„…kétségtelen: állami intézményekről van szó, s a fönntartónak megvannak a maga jogai és lehetőségei. De ennél akkor már az is becsületesebb volna, ha a kormány kijelentené: kész, nem fizetlek benneteket tovább, dögöljetek meg. Ehhez azonban gyáva.”

Egy kis ismeretterjesztés


maszol.ro

„Politikai entitást az említett újrarendezés óta csak az 1952–1968 közötti időszakban képeztek, habár nem mint ’székely’, hanem mint ’magyar’ autonómia. A román kormány mostani terve viszont egy új tartományi beosztásra a területet egy nagyobb régió részévé tenné.”