rss      tw      fb
Keres

 

Lendvai L. Ferencről

Írások, elemzések:

 

Értelmetlen rivalizálás


The Wiser – flickr/harry_palmer

„Ne állítsanak főpolgármester-jelöltet, hanem mondják a választóiknak, hogy szavazzanak az alternatív jelöltre. Okos enged, szamár szenved.”

Elnöki szintre emelt téveszmék


Sötétség – flickr/koppdelaney

„…de hát mit várjunk olyanoktól, akik szerint az államfő egyszerűen a végrehajtó hatalom része. Ami egy monarchia esetében azt jelentené, hogy az uralkodó a miniszterelnök beosztottja.”

Egyedül vagyunk


mek.oszk.hu

„A kormánynak ehhez a kurucos politikájához már jelentkeztek az egyetértők: a szélsőjobboldali párt hajlandó támogatni a kormányt a ’nemzeti függetlenség’ védelmében, egész Európa, az egész nemzetközi közösség ellenében.”

Nemzeti programok az iskolában

„Például a gyerekek konkrét közvetlen élményként megtapasztalhatják, hogy Nyitrán vagy Gyulafehérváron alig beszél valaki magyarul, s talán nehezebben hiszik majd el a ’15 millió magyar’ humbugját.”

Hatékonyság


Shadow of Rome - fragland.net

„…alighanem Octavianusra gondolt, aki szépen fölvette mind a consul, a praetor, a censor, az imperator, a tribunus, sőt a pontifex maximus méltóságát is, mely tisztségek így már nem egymást korlátozták, hanem éppenséggel korlátlan hatalmat adtak neki.”

A Szentkorona nevében


Crown

„…a Szentkorona nem fog kiszólni a parlamenti vitrinből, hogy törvényeket, rendeleteket és intézkedéseket diktáljon egy gyorsírónak.”

Trianon alternatívája


Grand-Trianon 1700 – wikimedia

„Tényleges alternatíva tehát csak egy lett volna: az a lehetőség, hogy a Központi Hatalmak netán megnyerik a háborút. Akkor nyilván minden másként történik.

Üdvözlet a győzőnek

„De hogy ezt a hatalmat voltaképp milyen magasabb eszmei célból akarod, azt te magad is csak akkor tudnád, győző, ha egyáltalán ismernél magasabb eszmei célokat.”

Kapkodás és kiútkeresés


„…igazán, sehogy…”

„Inkább maradjon egy darabig még népszerűtlen, de alapozza meg a jövőt egy következetes elvi politikával. És ez alapjában véve továbbra is egy nyugodt és mérsékelt szociáldemokrata politikát jelenthet.”

Állampolgárság és nemzetegyesítés


flickr/designwallah

 „A nemzethez tartozás ugyanis tényleges együttlakást jelent, közös életet és közös élményeket, ami nem lehetséges a közös állami keretek nélkül, az így biztosított közös jogok és közös kötelezettségek együttes átélése nélkül, napról-napra.”

Leitkultur

"A középkori Európát tehát valóban a vallásos kereszténységgel definiálhatjuk és jellemezhetjük, az újkori Európát viszont már a szekularizált kereszténységgel és a fölvilágosodással."

És most merre?

„Miután körbetekintettünk, s megnéztük, mi van jobbra, mi van középen, mi van balra, a panorámát aligha minősíthetjük szívderítőnek. Pedig valamerre el kell indulnunk.”

Mi van balra?

„…a választások közeledtével egyre inkább ’balra’ fordult, vissza, úgymond, a ’gyökerekhez’ – amelyektől megszabadulni a legfontosabb munkája volna. Ezzel a párt fő iránya engedményt tett a kriptokommunistáknak, a ’nemzeti’ modernizáció jelszavával pedig a narodnyikoknak is.”

Mi van középen?


Ikarus – Art Cologne (flickr/bindermichi)

„A történelemből azonban állítólag le lehet vonni egy olyan következtetést, hogy a sok véletlen mögött, amely elvezet egy – esetleg katasztrofális – végeredményhez, mélyebb szükségszerűségek munkálnak.”

Mi van jobbra?

„Ez pontosan ugyanaz a fajta ’antikapitalizmus’, mint amilyen a náciké volt, akik ugyanilyen ’nemzeti bolsevisták’ voltak annakidején.”