rss      tw      fb
Keres

 

1. A portál célja és szellemisége
Portálunk a józan, a tényeket felkutató és figyelembe vevő, alapos, körültekintő, végiggondolt, minden esetben érvekkel alátámasztott, mérsékelt hangvételű – de nem okvetlenül szenvedélymentes – reflexióknak, elemzéseknek és tényközléseknek akar nyilvánosságot biztosítani.
Célunk, hogy lehetőségeinkhez képest kiigazítsuk a nyilvánosságban elhangzó hamis tényközléseket, csúsztatásokat, politikai vagy önérdek vezérelte manipulációkat, szakmai elégtelenségeket; ha erre nincs mód, akkor másfajta, valóságközelibb logikák felvázolásával legalább kételyt támasszunk a hamis, megtévesztő ideológiai konstrukciókkal szemben. Mi tehát azoknak a magyar állampolgárnak akarunk megbízható tájékozódási, hivatkozási pontot és érveket kínálni, akik nem érik be a különféle színezetű politikai véleményvezérek, a semmitmondó „elemzések” és médiasugalmazások napi jelmondataival, hanem igénylik a továbbgondolkozást.
Nem tűrjük a rasszizmust, az antiszemitizmust, a homofóbiát, a másik ember gyalázását, de szeretjük a megindokolt kérdéseket, kételyeket, újfajta megközelítéseket, szellemes bírálatokat, és kifejezetten szeretjük az olyan új (és megalapozott) információkat és véleményeket, amelyek egy-egy jelenséget új megvilágításba helyeznek.
Szakítani akarunk azzal a szemlélettel is, amely mindent bírál, mindent leszól, mindenen fanyalog; mi szeretnénk örülni annak, ami jó, de legalábbis valamiféle – szerintünk pozitív –végkifejlet felé mutat.
Tiszteljük és elismerjük a tehetséget, a felkészültséget és a teljesítményt. Honlapunkat ennek jegyében akarjuk működtetni. Épp ezért szállunk szembe az álteljesítményekkel, a szakmai felkészültség hiányával, a szakmai igénytelenséggel.

2. A honlap tartalma
Mivel arra vállalkozunk, hogy naponta reagáljunk a szerintünk felháborító vagy éppen örömteli, de mindenképp elgondolkoztató jelenségekre, általában ne várjanak tőlünk komoly, nagy írásokat, kimerítő elemzéseket, hosszú interjúkat. Valóban csak néhány soros megjegyzést, észrevételt, elmélkedést – reflexiót – fűzünk mindahhoz, amit a napi hír- és eseménysorokból kiemelésre érdemesnek tartunk.

3. Tagok és vendégek
A csoport tagjai olyan értelmiségiek, akik határozott értékrend alapján gondolkoznak és dolgoznak: szenvedélyük a valóság, a róla való gondolkozás és vita, lételemük az állásfoglalás, akik humanisták, európai szellemiségűek, felkészültek, kulturáltak és tájékozottak, és főként a modern polgári Magyarország elkötelezettjei. Akik képesek ezt az alapattitűdjüket mindenféle pártpolitikai vonzalom, nyomás és elvárás fölé helyezni. Ha pedig a pártpolitika relatív világáról, jelenségeiről és eseményeiről beszélnek, hajlandók és képesek eldönteni, hogy a lehetséges alternatívák közül melyiket tartják a kisebb rossznak.
Vendégeink pedig olyan, hozzánk hasonló értelmiségiek, akik nem tudták vállalni a rendszeres közreműködést, de azt igen, hogy időről időre nálunk is elmondják valamely hírről, eseményről, jelenségről a véleményüket, illetve akiket egy-egy alkalommal mi kérünk fel ugyanerre.

4. Olvasói közreműködés
A csoport írásainál, egyelőre, nem találnak automatikus hozzászólási lehetőséget.
Ennek oka a jelenlegi internetes olvasói kommentálási gyakorlat állapota. Úgy látjuk, a rasszista, alpári, gondolkodásképtelen, zsigeri indulataikat kiélő olvasói hozzászólások ma már minden fórumot elöntenek, és mi nem akarjuk egyébként is szűkös energiáinkat „moderálásra”, vagyis arra pazarolni, hogy az ilyen megnyilvánulásokat napi huszonnégy órában kiszűrjük.
Az olvasókat is várjuk vendégeink közé. Az olvasói vélemények, információk azonban csak abban az esetben érdekelnek bennünket, ha a tényekből és a valóságos összefüggésekből indulnak ki, szerintünk érvényes mondanivalót hordoznak, és alkalmasak rá, hogy értelmes, józan, érvelő – ha kell, szenvedélyes – vitában továbbgondolásra ösztönözzenek másokat. Az ilyen olvasói információkat, reflexiókat e-mailben várjuk, és az olvasók rovatában helyezzük el őket.
Azokat az olvasói véleményeket, amelyek a fenti kritériumoknak eleget tesznek, és a csoporttagok írásaihoz szólnak hozzá, véleményükkel vitatkoznak, ugyancsak e-mailben várjuk, és az adott írás mellett helyezzük el.
Kérjük, az érvelésmentes felháborodott kifakadásoktól, rágalmazó jelzős szerkezetektől, primitív szidalmazásoktól, összeesküvéselméletektől, gyalázkodásoktól és apológiáktól kíméljenek meg bennünket; az ilyen megnyilvánulásoknak keressenek más honlapokat, van belőlük elég.

5. Ajánlórovatunk
Mivel, időnk függvényében, mindannyian folyamatosan figyelünk Magyarország és a világ dolgaira, ha olyan gondolattal, írással, eseménnyel, honlappal találkozunk (akár idegen nyelvűvel is), amely számunkra valamilyen szempontból élményt jelentett, erről az olvasókat az ajánlórovatban értesítjük.

6. A csoporttagok saját oldalai a honlapon
A csoport tagjai természetesen nem főfoglalkozásban készítik ezt a honlapot. Mindenkinek megvan a maga szakmája, munkája, másutt végzett rendszeres tevékenysége. Mivel sokan közülük ismert személyiségek, akik munkáikkal rendszeresen megjelennek a nyilvánosságban, a bemutatkozás mellett korábbi publikációikból is elhelyeztünk egy válogatást a saját oldalaikon.