rss      tw      fb
Keres

Vendégszerzőink írásai

Hunyady György levele – Gerő András válasza


Correspondence – flickr/bastan

Hunyady György, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok osztálya elnökének levele Gerő Andráshoz a Galamusban megjelent Akadémikus antiszemitizmus című írásáról.
Gerő András válaszlevele.

Az áldozat közbeszól, avagy ne máséval a csalánt!

Kőbányai János


The Illuminated Crowd – flikcr/Vlastula

„Ezért kénytelen vagyok bemutatkozni, hívatlan vendégként (ilyen rovatot is létesíthetne a Galamus, s ezt most készséggel nyitom meg), önlegitimációs igénnyel. A ’ki az antiszemita?- diskurzusban’ a magyar zsidókat képviselem. Igen, nem hatalmazott fel rá senki!”

Írjuk alá mi is…

Gerő Andrásné


Egill (fametszet) – sagasteads.blogspot.hu

„…hacsak nem akarunk, hamvasi terminológiával élve, ’kianalizált, üres vigyorú ontológiai idióták’ lenni, vegyük tudomásul: férjem akkor és úgy használ indulatos kifejezéseket minden zsidóellenességgel szemben Magyarországon 2012-ben, amikor és ahogyan csak akar.”

Nyílt levél Áder Jánosnak


Historical knowledge – flickr/awa

„…Lezsák Sándor azt mondta… hogy Ön mindig nyitott az érvekre. Az én érveim most a tények: sajnos a magyar állam, a maga törvényeivel, hivatalnoki és csendőri-rendőri szervezetével, valamint fasiszta polgáraival akkor aktívan közreműködött a magyar zsidóság többségének kiirtásában.”

Morális pánik – Ahogy én látom

Gerő András


Panic disorder – flickr/Ford-Brown

„Szövegem sérthetett lojalitást, érdekeket, utat nyithatott az ellenem irányuló ellenszenvnek, módot adhatott embereknek önmaguk pozicionálására. Ezek mind fontosak, de intellektuálisan lényegtelenek.”

Egy másik történet

Hanák András


forrás: emlekezem.hu

„Ha valaki ide látogat… a fal felett is jól lát mindent, és ha egy csokor virágot meg egy apró követ a sír felé áthajít, azok – a teremtő akaratából – a megfelelő helyre kerülnek. Weisz doktor pedig a szándékot legalább annyira értékeli, mint a tettet.”

Emlékezés Pápán

Huszár Ágnes


Pápa a második világháború előtt – az Elfeledett szomszédaink című kiállításról

„A hallgatás, a felejtés évtizedei következtek. Azért is – ez volt az ipari méretű és technológiájú emberirtásnak egyik perverz következménye –, mert nem volt hol emlékezni. A meggyilkoltak nevét csak közös emlékhelyekre véshették fel. Nem voltak sírjaik.”

(Történész)vita vagy deklaráció? – A Gerő-Romsics vitához

Gábor György


The collage is ready – flickr/letrerias

„…ha ez így marad, ne csodálkozzunk a politikai váltókurzusok periodikus utcanév-átkeresztelésein, szobordöntögetésein és szoborállítgatásain, az irodalmi tankönyvek újabb és újabb lapokkal történő kiegészítésein, a múlt folyamatos retusálásán.” 

Bruck-tájkép

Andor Mihály


It so happens as it happens – flickr/alles-schlumpf

„Azt már tudjuk, hogy ami itt előttünk mászik, az nem az, aminek látszik. De akkor micsoda? Amíg nem értjük, esély sem lesz a változtatásra.”

„Így zsidózunk mi!” – A Gerő–Romsics-vitához

Krémer Balázs


Sidewalk dialog – flickr/sophiacreek

„Engem speciel ez ragadott arra, hogy felszisszenjek: manapság a rassz alapú és rasszista beszédmodor nemcsak a zsidók, hanem a cigányok kapcsán is az antiszemita diskurzus logikáját követve válik általánossá.” 

Szakaszolás a történelemben – Hozzászólás a Gerő–Romsics-vitához

Kovács M. Mária


Magyar zsidók érkezése az Auschwitz-Birkenau-i táborba, 1944. május – (Deutsche Bundesarchiv)

„A történetírás számára nehéz kihívás annak megítélése, hogy volt-e, és ha volt, miből is állt a numerus clausus, a zsidótörvények és a népirtás közötti összefüggés vagy folyamatosság… Gerő Andrással értek egyet: volt folyamatosság.”

Megrendelők kérték

Endrődi Gábor


Az okos parasztember (népmese-illusztráció) – mozaweb.hu

„…valahogy úgy történhetett, hogy az egyszerű állampolgár leült az asztalhoz asszonyával, osztott-szorzott, prospektusokat tanulmányozott és végül úgy döntött, a telefonadót a versengő ajánlatok közül végül mégis a magyar kormánynál rendeli meg.”

A történész felelősségéről

Tanítványok és szerzőtársak
– Gerő András írásához –


Shield of Word – flickr/tomwift

„A napjainkban megnyilvánuló antiszemitizmusról kell… beszélnünk. De a szakmai korrektség határain belül. Nem pedig úgy, hogy provokatívan megbélyegzünk egy köztiszteletben álló történészt, aki vitán felül nem antiszemita.”

Akadémikus antiszemitizmus

Gerő András

 

„…így a sztálinisták tábora nála kárpitosokból, kispolgárokból és sértett zsidókból áll. Azaz a magyar történettudomány tönkretételéért beazonosíthatóan egyetlen származási csoportként a bosszúszomjas zsidók a felelősek.”

Kis amerikai trágárkodás

Hanák András


Witch – flickr/expressrail

„És vajon azt gondolja-e a Médiatanács, hogy ebben a korosztályban a Piroska és a farkas mesének vagy a rendszeres hírműsoroknak ne volnának aggályos hatásai e korosztály egészséges fejlődésére?”

Filológusi lábjegyzet a Nyirő-ügyhöz

Huszár Ágnes


Nyirő József – mek.niif.hu

„…a nem magyar szereplőket állati sorban tengődő, szubhumán lényként és/vagy démoni gonoszként ábrázolja… az uralkodásra termett felsőbbrendű faj és a megsemmisítendő vagy szolgasorba taszítandó alacsony rendű faj....”

Törvényes korrupció

Kuncze Gábor


Complaint box for corruption – flickr/watchsmart

„Nyertesnek azt kell tekinteni, aki a legnagyobb arányt vállalja visszafizetni. Amennyiben kettő vagy több pályázó azonos mértéket jelöl meg, a megfelelő összeget mindegyiktől el kell fogadni, mert a tiszta verseny a kormány számára ebben az esetben is elsődleges fontosságú.”

Karnyújtásnyira a történelemtől – Töredékek egy készülő memoárból – XI.

Erdei Grünwald Mihály


Church of the Nativity – flickr/myaha

A ló túlsó oldalán

„…azt mindenkinek illik tudni, hogy ez Jézus szülőhelye. Mire az ifjú titán zavartan azt válaszolta, hogy ő még a szocializmusban járt iskolába, és ezért a vallási dolgokról nem tud semmit. (Ma egyébként vezető jobboldali újságíró.)”