rss      tw      fb
Keres

 

Lévai Júliáról

Írások, elemzések:

 

A burka: önkényuralmi jelkép


Muslim Rise – flickr/Cea

„A burka által megtestesített politikai-uralmi logikának egyik szélsőséges, az etnikumokat (és rasszokat) mindjárt hierarchiába is állító formája egyszer már halálos veszélyt hozott Európára.”

Polgármester, jegyző: kérésre ugrik


Happy together – flickr/kicko

„Az államtitkár a levélben nem javaslatnak, ötletnek, egyéni elképzelésnek, netán lehetséges alternatívának tekinti, hanem generálisan és egyértelműen feladatként jelöli meg az oltáriszentség létrehozását.”

A „jobboldali nép” hangja


„…az emberiség örökítőanyagától eltérően az ő DNS-ükben ’hazafi’, ’nemzetüdve’, ’kétharmad-érvényesítő’ és ’passzátszél-fúvó’ gén is kimutatható.”

Bibó 100


Széri-Varga Géza szobra –  Petr Šmerkl, Wikipedia

„…a Bibó-életműnek nagyon is elidegeníthetetlen része egyfajta szépség és emelkedettség. Annak a mentalitásnak a szépsége és emelkedettsége, amelynek egy roppant egyszerű fölismerés a kulcsa: nem az a lényeg, hogy a világban mit szabad, és mit nem szabad, dehogy!”

Nem félkész bableves: mocsár


Immaturity – flickr/gnosis

„…az éretlen politikusok… örökké függésben maradnak azoktól, akiket személyesen a saját problémáikat szimbolizáló figuráknak látnak. Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai – ők azok, akiktől képtelenek elszakadni.”

Memoriter


Hatred – flickr/markchadwickart

„Szerencsére a sofőr az én jelzésem nélkül is felméri a helyzetet, és fékez. Aztán kihajol az ablakon, és lényegre törően, összefoglaló jelleggel, magyarul lekurvakibaszottzsidóanyátokoz mindkettőnket.”

Milyenek vagyunk


Alone in the fog – flickr/miode

„… attól akart szétrobbanni, amit a hetes buszon hallott… az egyik sofőr rendszeresen Horthy Miklós útként konferálja fel a Bartók Béla utat, és a körtérre azt mondja: ’Horthy Miklós terünk következik’.”

Isten hozta a babát


Gift from God – flickr/peg5450

„A lényeg, hogy örüljetek a kis jövevénynek, de ne csak úgy, hanem hát olyan keresztényesen. Rá is van írva a díszre, hogy ’Isten hozott!’.”

A rendes felmondás hiányában


Manipulation – flickr/mikbard

„Most minden erejével azon dolgozik, hogy az érintettek egyenként, a személyes kegyekben bízva és a többiektől izoláltan tárgyaljanak a vezetőkkel, és így az egész akciót föl lehessen aprózni…”

Kép a mandinerben


Ecstasy (Angel of the City – Marino Marini, Peggy Guggenheim Collection, Velence) – flickr/G Travels

„Erre serkennek minden reggel, ezt látnak neki legyőzni újra és újra, izgatottan, e fölött élvezik ki a képzelt diadalukat.”

Nem kéne megvárni a fordított Pócspetri-ügyet


In the name of God – flickr/h.koppdelaney

„…határozottan jelentették be, hogy felmondanak a világnézetükhöz ragaszkodó, s a misére járást megtagadó tanároknak. Aki szülőként nem akarja katolikus iskolába járatni a gyerekét, annak ezt írásban kell indokolnia.” 

Most kihátráltak – és legközelebb?


Clemency for Tookie – flickr/Liz Henry

„…a valóságban Harrach Péter mindent csinált, csak éppen a kiállást nem csinálta, mert az nem kiállás, hogy ki tudja, milyen megfontolásokból kinyilatkoztatom az engedékenységemet. A kiállás az, ha elveim vannak, és ezeket képviselem.”

Eleje „mrzs”, a vége „vszky”…


Ghosts – flickr/rubit

„Na de ahol csupa mrzs kezdetű meg vszky végű név kerülhet föl a táblákra… hogy már két üveg bor után ki se lehessen mondani, hát azt az országot megette a fene.”

Repríz


Nemzeti kerekasztal, 1989 – mek.oszk.hu

„…az alternatív erők a kellő időben meg tudták szervezni és fel tudták építeni önmagukat, tudtak szövetkezni, meg tudták fogalmazni a főbb kérdéseket és a prioritásokat...”

Férfiakról és nőkről a liberális csatornán


Woman and man (Bellevue City) – flickr/kiwi

„…arról beszél, hogy a nő emancipációja a tudományos megközelítés szerint sem egyéb, mint a férfiszerepek kölcsönvétele, kisajátítása. Ezzel azt képviseli, hogy tudományosan is mindig a meglévő… előítéletes gondolkodás felől kiindulva kell megoldani a problémákat.”

Szokott Ön franciázni?


Prudery – flickr/Ranger78

„Amit most el kell szenvednünk, az ennek a bornírt szemléletmódnak az újraélesztése a mai, jobboldali politikai elit oldaláról. Ahol egyre inkább az látszik, hogy a szereplők számára követhetetlen a felvilágosult és felszabadult ember viszonya a szexualitáshoz.”

Hét mondat a miniszterelnöktől


Trickery – flickr/Chamtal

„A kormány szembekerül bizonyos szociális problémákkal, ám nem kéri ki a kompetens szakértők véleményét. Kikéri azonban több millió inkompetens, laikus polgár véleményét nem létező vagy hamis alternatívákról…”

Megjavulásom elmaradásának története


In God we trust – flickr/beginasyouare

„A Jóisten pedig belátta, hogy ezen a kis sorrendváltoztatáson már tényleg nem múlik semmi. És, köztünk legyen szólva, hízelgett is neki, amit ez az ember itt az ő idők fölötti uralmáról mondott. Úgyhogy teljesítette mindkét kérést: előre vette az apácát, azután Orbán Viktort.”