rss      tw      fb
Keres

2002. január 25. – Torgyán töredelmes bűnvallásra szólítja fel Orbánt

8 éve, ezen a napon…


…a Hetek című hetilap interjút közöl Torgyán Józseffel, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt elnökével


Előzmény:

2002. január 21.
Torgyán-show Ave Mariával
A pártelnök a fideszes rablóvezérek politikájáról
Népszabadság (részletek)

„Látványos show-műsorral - jól kihangosított magyar nótákkal, flitteres-csillogó operettrészletekkel, kisgazda kánkánnal - készítették elő Torgyán József ’nagy visszatérését’ a politikai élet színpadára az FKGP hét végi kampánynyitó nagygyűlésén.”

„A Rákóczi-induló dallamára sorakozott fel szombaton (19) a kisgazda elnökség az FKGP kampánynyitó nagygyűlésén, a Budapest Kongresszusi Központban. Óriási ováció fogadta a párt elnökét, aki hosszú hónapok óta első alkalommal jelent meg a nyilvánosság előtt, s a Vangelis 1492 - az "új világ meghódítására" komponált zenéjének felhangzásakor lassan, méltóságteljes lépésekkel vonult a színpadra a mikrofonállványhoz. Torgyán József és a "kis falvak kis fehér házikóiból a nagy, megtévesztett városba" érkezett kisgazdák meghatottságát különösen az fokozta, amikor a pártelnök kisunokája felszaladt a színpadra, s virágot adott a nagypapájának.”

Az „elnöki prológban” Torgyán elmondta, a kisgazdapárt legyőzhetetlennek bizonyult. "Hiába támadtak ránk a baloldali és a jobboldali kozmopolita liberálisok, az FKGP nemcsak hogy túlélte a támadássorozatot, hanem megerősödve került ki abból. Az ideiglenesen jobboldalon állomásozó fideszes fiúcskák nem tudták beolvasztani.”

„Az istentiszteletet követő programbeszédében az FKGP elnöke… azt mondta: a kisgazdák legyőzhetetlensége abban áll, hogy ők a magyar föld védelmezői. - A haza nem eladó! Mindent a nemzetért! - kiáltotta.”

„Torgyán a legnagyobb tapsot akkor kapta, amikor azt mondta: ’mi, kisgazdák szembeszegülünk a fideszes rablóvezérek politikájával!’ - A választásokon nem lesz majd visszaléptetés! Most nem hagyjuk, hogy kiénekeljék a szánkból a sajtot! Innen figyelmeztetem Orbán Viktort, hogy a Fidesznek bocsánatot kell kérnie a kisgazdapárttól az FKGP ellen elkövetett aljas, istentelen ocsmányságaiért. Én tettem Orbán Viktor fejére a koronát, de ha szükségesnek látom, le is fogom venni onnan!"

„Végül felhangzott az Ave Maria, a képviselőjelöltek pedig megbízólevelükkel együtt kaptak egy-egy legújabb Torgyán-könyvet.”


Forrás: m.blog.hu

2002. január 25.
Torgyán töredelmes bűnvallásra szólítja fel Orbánt
Hajdú Sándor és Hazafi Zsolt interjúja a Hetekben
(részletek)

A népnemzeti ökumenizmus keresztényi konzervatív értékeiről
„Az óriási tömeg jelenléte egyértelműen bizonyítja, hogy az ellenkező hatást érte el a Fidesz azzal a se nem európai, se nem keresztényi, se nem polgári támadássorozattal, amellyel hűséges koalíciós partnerét, minket, igyekezett agyagba döngölni. …A Független Kisgazdapártnak most egy olyan önálló eszmeiségű politikát kell kialakítania, amely a népnemzeti ökumenizmus keresztényi konzervatív értékeit és – hadd tegyem hozzá – a keresztény szociális értékrendet is képviseli.”

A Kondor-féle Magyar Rádióról
„A közszolgálati televízió- és rádióállomások egyértelműen Fidesz-irányítás alatt állnak. Azért mondtam a beszédemben, hogy a Kondor-légió (ez Hitler egyik hírhedt repülőgéphada volt – a szerk.) nem okozott annyi kárt, mint Kondor Katalin, a Magyar Rádió elnöke. Szomorúan vagyok kénytelen megállapítani, hogy Goebbels ministránsgyerek sem lehetne a fideszes kommunikátorokhoz képest.”

A Fidesz latin-amerikai módszereiről és koalíciós terveiről az SZDSZ-szel
„Én úgy gondolom, hogy a Fidesz lényegében nyugati inspirációra határozta el magát, hogy ő baloldali liberálisból átjön jobboldali nemzetibe. Ezért is szoktam én a Fideszt ideiglenesen a jobboldalon álló erőnek feltüntetni. Most elhatározták magukat, hogy ők a Kisgazdapártot lecserélik a Szabad Demokraták Szövetségével. Ezért akart a Fidesz mindenáron úgy megsérteni minket, hogy nekem ne legyen más választásom, mint hogy felmondom a koalíciót. Azt mondhatták volna: ’Kérem, a Kisgazdapárt megbízhatatlan partner, ezt már bebizonyította Antall József idején is, amikor kilépett a koalícióból!’ Ebben az esetben úgy lehetett volna feltüntetni az SZDSZ kormányzatba való bevitelét, mintha az egy nemzetmentő akció lenne. Éppen emiatt arra az álláspontra helyezkedtem, hogy akárhány kést szúr a hátunkba a Fidesz, én nem mondom fel a koalíciót, hanem végig kitartunk. Viszont azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ezt követően a Fidesz olyan támadásokat indított ellenünk, és olyan tisztességtelen módszereket alkalmazott, amelyeket csak azért nem neveznék latin-amerikainak, mert nagyon tisztelem a latin-amerikaiakat. És ők mindent elkövetnek a demokratizálódás érdekében, ellentétben Orbán Viktorral, aki viszont elirigyelte az egykori aranyrablóknak a tisztességtelenségét, mert még túl is tett rajtuk.”

A „diktatórikus” politikai helyzetről
„Ezalatt nemcsak az ellenem irányuló hamis vádra alapuló prekoncepciós eljárásokra utaltunk, hanem arra is, hogy egyetlenegy olyan kisgazdajelöltet nem ismerek, akit ki ne rúgtak volna a munkahelyéről, akit ne üldöznének az APEH-hal, vagy ne fenyegettek volna meg nagyon komolyan. Azt kell mondanom: a Kádár-érában engem ért fenyegetéseket a Fidesz váltotta be. A Kádár-rendszerben ugyanis azzal próbáltak térdre kényszeríteni, hogy "beígérték": a testvéreimet kirúgják az egyetemről, eltávolítják a hozzátartozóimat a munkahelyeikről. Ma a családomban sincs senki, akit ne üldözne a Fidesz… Meggyőződésem, a Fidesz célja, hogy az európai vívmány, a többpártrendszer helyett gyakorlatilag egypártrendszert hozzanak létre. Ehhez a Kisgazdapártot éppúgy be kellett volna kebelezni, mint ahogy bekebelezték a KDNP-t, a KDSZ-t, az MDF-et.”

Orbánhoz fűződő viszonyáról
„Kérem szépen, nem állnék szóba a miniszterelnök úrral, mert én mélységesen vallásos meggyőződésű vagyok. …Orbán Viktornak a magatartását ezért úgy kell hogy megítéljem: a kisgazda tábor becsülete érdekében neki az ország nyilvánossága előtt, töredelmes beismerő bűnvallást téve kell bocsánatot kérnie a Független Kisgazdapárttól. Különben a fideszes fiúcskáknak ez a rablóbanda mozgalma ’persona non gratának’ minősül a Független Kisgazdapárt számára… Már előre figyelmeztettem Orbán Viktort, hogy ők 2006-ban be sem fognak kerülni a parlamentbe. Mi viszont vezető kormánypárt leszünk, lényegesen megerősödve és árulóinktól megtisztulva fogunk az ország vezetésébe bekerülni.”

A Fideszről
„Nehéz helyzetben lesz a Fidesz, mert meg kellene a nevüket változtatni. Nézzék meg az országos listájukat: összelopkodták az összes pártnak az árulásra hajlamos személyiségeit. De a végén azért nem javaslom nekik, hogy az Árulók Pártja nevet felvegyék, mert akkor joggal kapnék tiltakozást, hogy miért nem a Tolvajok Pártja nevet javaslom számukra. Bár lehet, hogy a Tolvajok és Árulók Pártja elnevezés lenne leginkább találó… A legsötétebb diktatórikus módszerekhez nyúlt kétségbeesésében az Árulók pártja, alias Tolvajok pártja, alias Fidesz.”

A MIÉP-ről és a zsidókról
„A MIÉP most egy nagyon elszomorító szerepet vállalt magára: teret ad olyan szélsőséges megnyilatkozásoknak, amelyek nemzetközileg rendkívül nehezen kezelhetők, másrészt a Fidesszel is lepaktáltak. Azt még meg kell állapítanom, hogy Aczél Györgynek Csurka István volt a kedvence, melynek következtében Csurka olyan többletjuttatásokat és többletjogokat kapott, amilyet senki sem. Különös helyzet állt elő: Csurka István úgy táncol, ahogy a Fidesz fütyül. A MIÉP-ben ezt mind többen nehezményezik, sokkal többen kerestek meg bennünket, mint ahányan a mi színeinkben indulnak. Mi ugyanis nem akarjuk a MIÉP-et szétrobbantani, hanem azt javasoltuk a számukra, hogy ők próbálják a saját pártjukat, a MIÉP-et megtisztítani, hiszen nagyon sok érték is van a MIÉP-ben. Nem kellene nekik a nemzetnek egy polgárát sem bántani: Magyarország elképzelhetetlen a zsidók nélkül! Mi a csodáért bántják őket?! Közismert, hogy hét törzs indult el Levédiából, abból egy volt magyar. A magyarság elementáris sikerét és tehetségét éppen a sokszínűsége adja. A MIÉP-et éppen ezért meg kell tisztítani azoktól a sallangoktól, melyek nemzetközileg elfogadhatatlanná teszik.”


(Szerk: m. zs.)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!