rss      tw      fb
Keres

Sej, a mi lobogónkat…
Az eddig is mániákus szimbólumváltoztatási láz elérte az elmebaj határát abban a javaslatban, amely Budapest zászlaját akarja megváltoztatni, mivel színei azonosak a román lobogóéval. A két zászlónak természetesen semmi köze nincs egymáshoz. Keletkezését tekintve Budapest zászlaja Buda és Pest színeinek egyesítésével jött létre, Románia zászlaja meg Havaselve* és Moldova színeinek egyesítésével. Budapest zászlajában a színek sorrendje piros-sárga-kék, vízszintes sávozással, Románia zászlajában a színek sorrendje kék-sárga-piros, függőleges sávozással. De ha ez még nem lenne elég, a budapesti lobogón szerepel a város címere is.

A színek fölhasználása a zászlók esetében voltaképpen teljesen szabad, csupán az a racionális szempont játszik benne szerepet, hogy a zászló megkülönböztethető legyen más zászlóktól. Ezért két különböző zászló színei gyakran teljesen azonosak, s ilyenkor általában a címer fölhelyezése oldja meg a problémát. Szlovákia és Szlovénia lobogója a címer nélkül ugyanaz lenne, sőt az orosz (címer nélküli) lobogóval is megegyezne: fehér-kék-piros, vízszintes sávozással. De Szerbia és Horvátország is ezeket a színeket használja, csak más sorrendben, sőt Csehország is, csak más elrendezésben. A horvát zászló egyébként a címer nélkül azonos lenne Hollandia zászlajával, amelynek színei viszont eredetileg a francia lobogóéval egyeznek, csak nem függőleges, hanem vízszintes elrendezésben és fordított sorrendben.

Ugyanez a helyzet, mint azt talán még a legműveletlenebbek is tudják, a magyar és az olasz zászló esetében is. Ha tehát Budapest zászlaja megváltoztatandó, akkor a magyar nemzeti lobogó is… További példák: Lengyelország és Indonézia színei azonosak, csak fordított sorrendben, ti. piros-fehér, illetve fehér-piros; az előbbi ráadásul egy az egyben megegyezik Monaco zászlajával. És ha már Románia: Andorra zászlaja ugyanolyan, csupán címerrel kiegészítve, Csád zászlaja pedig egy az egyben, mert címer nélkül. A zászlókkal foglalkozó tudomány, a vexillológia szakértői alkalmasint még egy sor hasonló esetet tudnának elősorolni.

Mindezt alkalomadtán el lehetne magyarázni az abszurd javaslat kiagyalóinak. Ám tartok tőle, hogy akinek a romángyűlölet elvette az eszét, annak úgyis hiába.*** Havaselve: a havasokon túli föld, innen Havaselföld (népetimológiával Havasalföld); a román Muntenia jelentése, illetve etimológiája ugyanaz. Másként, ismeretes módon, Valachia: Oláhország, románul Tara Romaneasca.

** A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén döntött a korábbi vörös-(arany)sárga-kék zászló lecseréléséről és az új – fehér színű, piros-fehér zöld színnel szegélyezett, közepén az eddigi címert ábrázoló – zászló elfogadásáról. A képviselők 21 igen és 2 nem szavazattal határoztak így (a szerkesztő megjegyzése).


 (Lendvai L. Ferenc)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!