rss      tw      fb
Keres

Letérés a jogállami útrólRészlet az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának A hajléktalan emberek alkotmányos jogainak érvényesülését feltáró projekt című jelentéséből:

„4.5. A méltóság fokozott védelme az alapjogkorlátozás során
A hajléktalanság gyors és egyszerű ’felszámolása’, a hajléktalanok ’eltüntetésére’, a ’rendcsinálásra’ vonatkozó állami törekvések jórészt a jogállami útról való letérést jelentik: nem a probléma, hanem a ’problémás személyek’ ellen hirdetnek harcot. A hajléktalanok olyan gyenge, jogérvényesítési képességgel szinte alig rendelkező réteget képeznek, amely bármilyen jogkorlátozással szemben rendkívüli mértékben kiszolgáltatott.”

***

Részlet a most beterjesztett egyéni képviselői indítványból:  „a 2011. évi ... törvény a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról

1. §
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény a következő 146/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Közterületen életvitelszerű lakhatás tilalmának ismételt megszegése

146/A. § (1) Aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, a közterület életvitelszerű lakhatás céljaira történő használatára, illetve az életvitelszerű lakhatáshoz használt ingóságok közterületen történő tárolására vonatkozó szabályokat ismételten megszegi, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés ismétlődése akkor állapítható meg, ha az eljárás alá vont személyt az eljárás alapját képező cselekmény elkövetését megelőző hat hónapon belül ugyanilyen szabálysértés elkövetéséért jogerősen felelősségre vonták.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik .”

(Fleck Zoltán)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!