rss      tw      fb
Keres

Trianon hasznaŐrültség, de legalábbis nagyképűség lenne, ha igazságtevésre vállalkoznék olyan éles elmék között, mint Bauer Tamás és Eörsi Mátyás. Vitájuk azonban jó alkalmat kínál arra, hogy továbbgondoljuk Trianon szerepét a mai közbeszédben.

Bauer Tamás szerint hiba Trianont tragédiaként kezelni. Eörsi szerint hiba Trianonról szenvtelenül, kizárólag tényekre támaszkodva beszélni, azaz tagadni tragédia jellegét. A vita voltaképpen nem a kilencven évvel ezelőtti döntésről, hanem ennek mai értelmezéséről és felhasználásáról szól.

Bauer Tamás közgazdászként a rideg tényekből (a Monarchia népességi adataiból) indul ki, és megerősíti a ma már általánosan elfogadott nézetet, hogy minden népnek joga van saját nemzetállamának kialakítására. Bár elismeri, hogy a trianoni határok elcsatoltak színmagyar területeket is, ezt kisebbik rossznak tartja az előző állapothoz képest, amikor egy dölyfös és érzéketlen magyar uralkodó osztály akadályozta a nemzetiségek állammá fejlődését.

Ha a manapság Trianonról folyó diskurzust nézzük, nehéz Bauert szenvtelenséggel vádolni. Legfeljebb az képezheti vita tárgyát, hogy politikailag hasznos-e a valótlanságokkal, ferdítésekkel, féligazságokkal tényeket és csak tényeket szembeszegezni. A közvélemény mai állapotát (mint azt többek között Vásárhelyi Mária kutatásai bizonyítják) a tudatlanság, a tények félremagyarázása, a bűnbak kereséssel együtt járó felelősségelhárítás jellemzi. Mindezt nevezhetjük akár hisztériának vagy össznemzeti neurózisnak is.

Ha így van, Bauer vétsége, hogy egy valóságos betegség kezelésére alkalmatlan terápiát javasol. Hiba-e a beteg képzelgéseit a valósággal szembeállítani? Attól függ… Ha a kívülálló saját értelmezését erőlteti rá, minden bizonnyal ellenállásba ütközik és eredménytelen marad. Értelmetlen lenne tagadni, hogy a neurotikus tudat (üldözési mánia, felsőbbrendűségi érzés stb.) a képzelgő számára ugyanolyan fájó, egyéniségromboló hatású, mint – mondjuk – a valósan vérző sebek. Ha azonban a gyógyító szándék lassan és türelmesen ráébreszti a beteget, hogy saját érdekében maga szálljon szembe valóságidegen konstrukcióival és olyannak fogadja el a külvilágot, amilyen, a megértés és a megbékélés útjára léphet.

Lehet, hogy Bauer Tamás túl erős dózisban adagolta az igazságait, de szándéka dicsérendő. Ha a kizárólag érzelmekre és hazugságokra épülő narratíva helyére, a „hosszú, csahos nyelvvel hazaszeretők” (Gyóni Géza) történetének helyére a tényekre és a lehetőségekre épülő diskurzus alakul ki Trianonról és következményeiről, akkor nyert ügyünk lehet. Ha nem, akkor a valóságos trianoni traumára épülő hazug konstrukciók továbbra is mérgezik közvéleményünket és szomszédsági politikánkat.

Nem lehet ma Trianonról vitázni úgy, hogy a felhasználásának módjától eltekintünk. A békediktátum évfordulójára barkácsolt összetartozási emléknap ugyanolyan sanda szándékú, mint a Horthy-rendszer revíziós politikája volt. Sommásan: kenyér helyett cirkusz. Épeszű ember persze nem tagadhatja, hogy a szomszédos országokban élő magyar nyelvű és identitású emberekkel összeköt a közös múlt, hagyomány és kultúra.

Ebből sok minden következik, de az állampolgárság kiterjesztése és a szavazati jog megadása nem. Az autonómia, a határon túli magyar közösségek első célja, és a kettős állampolgárság éppenséggel ellentétes egymással, mert a gyakorlatban elszakadási jogot jelent. Aki erre az útra tereli őket, nem enyhíti, hanem megsokszorozza Trianon hatását, hiszen a szomszéd országok többsége számára elfogadhatatlanná teszi, ami egyébként elfogadható és megvalósítható lehetne.

De a trianoni trauma mai haszonélvezői ezzel nem törődnek. „Kétszázötvenezer szavazóra számítunk”  – jelentette ki a minap Semjén Zsolt. Nos, ez a lényeg! A Fidesznek nem összetartozásra, megbékélésre hanem voksokra van szüksége, nem gyógyulásra, hanem újrafakadó sebekre.

Erről szól ma a Trianon-beszéd. Jól teszi, aki szembeszegül a népbolondítással.A szerző író, újságíró


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!