rss      tw      fb
Keres

Járások és kerületekIsmét napirendre került a megyéken belül – a kistérségek helyére kerülő – járások kialakítása, ezzel együtt pedig a fővárosi kerületek átszervezése is. A járások megszervezéséről már írtam egyszer, azzal a lényegi mondandóval, hogy nem a mai megyékben kellene járásokat szervezni, hanem létre kellene végre hozni a régiókat, s azon belül olyan új megyéket, melyek a mai megyéknél kisebbek, de a régi járásoknál nagyobbak: ahogyan ezt annakidején Bibó István tervei tartalmazták. Történelmi hagyománya Magyarországon a régiónak (országos kerületnek) éppúgy van, mint a megyének és a járásnak.

Ami a fővárosi kerületeket illeti, már régóta sokan és sokszor mondották, hogy a mai szabályozásban Budapest valójában nem is létezik, mert ténylegesen 23 kisvárosra hullik széjjel, s ez a főváros fejlődésének legfőbb akadálya. Az átszervezésnek tehát döntően a fővárosi és a kerületi vezetés jogköreit kell érintenie, oly módon, hogy a fővárosi vezetésnek tényleges hatásköre legyen az egész város szervezésére és irányítására, a kerületieknek viszont csak olyan helyi ügyekre, amelyek nem érintik az általánosabb kerületközi és fővárosi ügyeket. Lásd ehhez a budai „fonódó” villamosvonalak ügyét, ahol végre nagy nehezen sikerült érvényesíteni az oly sokszor és oly patetikusan emlegetett közérdeket.

Ebből a szempontból nem mellékes azonban a kerületek esetleges területi átszervezése, „újrarajzolása” sem. Ha ugyanis, mint némely kiszivárgott elképzelés fölveti, egy „City” mellett csak 2-4 külső kerületet hagynának meg, az éppen a központosítás ellen hatna. Ilyen nagy szervezeti egységek természetszerűleg nagy súllyal is bírnának, keményen lobbiznának, s így megint a helyi érdekek érvényesülnének. Csak most nem 23 kerületi érdek, hanem 3 vagy 5; s ez nem lehet cél, hiszen értelmetlenné tenné az egész átszervezést. No és még valami. Ha szempont lehet az – és szerintem is jogos szempont lehet –, hogy a régióknak, megyéknek, járásoknak hagyományuk van, akkor talán az is szempont lehet, hogy a budapesti kerületeknek is van – meglehetős nagy múltú – történelmi hagyományuk.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!