rss      tw      fb
Keres

Betyársereg, mint kés a vajban
Egyelőre magánjellegűek az információim, amelyek szerint a Betyársereg 70-80 tagja táborozott le Gyöngyöspatán, a cigánysor fölötti területen. (Szerda dél van.)

A Betyársereg az egyik legrégebbi gyökerű szerveződés a gyűlöletcsoportok között. Egyik vezetőjük, Tyirityán Zsolt már 2004-ben exponálta magát, a Hősök terén rendezett becsületnapi felvonuláson, akkor még a Vér és Becsület szónokaként. Ezen a rendezvényen ékes szavakkal ecsetelte mártíromságaikat: amikor ők az őseikről, hőseikről kívánnak megemlékezni, akkor gumibotos kommandósok és magukból kikelt zsidók veszik körbe őket, mondta. Mint az összes többi, a Betyársereg is önvédelmi csoportként határozza meg önmagát: nem ők üldöznek, ők az üldözöttek.

Szószólójuk eszményképei az SS Wermacht katonái, a leventék, a nyilasok és a hungaristák, akiknek  makulátlan hírnevét szerinte rágalmak fala veszi körül, míg a Budai Önkéntes Ezred erkölcsisége a patkányokéhoz volt hasonló. Ugyancsak a patkányok képével jelenítette meg a zsidóságot („patkányok nemzete”), akiknek a történelme „csupa tömeggyilkosság”. Általában véve evidencia a számára, hogy az emberek közötti viszonyokat nem a sokféle társadalmi szempontból felállítható hierarchiák, hanem kizárólag a biológiai alapú hierarchia dönti el. Mint az a szóhasználatából is kiderül – „cigányhordák”, „kancigányok” –, más népcsoportokat minden további nélkül az ősemberek, illetve az állatok közé sorol. Az, hogy kinek milyen a (biológiai) származása, az ő szemükben totálisan meghatározza az egész embert, amikor tehát ők közvetlen összefüggést feltételeznek például bőrszín és mentalitás között, olyankor, úgymond, nem tesznek mást, mint kimondják, néven nevezik a realitásokat.
Ebből egyenesen következik, hogy a társadalomban a különböző csoportok is kizárólag biológiai alapon viszonyulnak egymáshoz: „A fajok háborúja állandó és a humanizmus nem létezik. Csak és kizárólag az emberi ösztön az, ami győzedelmeskedik egy igazi eszme szolgálatában”– mondta, immár a Betyársereg vezetőjeként. (Idézi az Athena Intézet.)

A Betyársereg 2008-ban alakult, s a név mögött rejlő hagyományokkal ellentétben a legkevésbé sem az elesettek mellett teszi le a voksát. Eszményképe a minden oldalon kigyúrt magyar, aki folyamatosan edzi magát a küzdősportok és a harcászat terén. A nemzeti egészség fogalma a betyároknál azonos a verekedésre alkalmas fizikai-erőnléti állapot megfelelő fenntartásával. Céljuk egy olyan kaszt létrehozása, amely elsősorban a honvédelem területén épít föl „egy új, egészséges társadalmat”. Mint később egy 168 Órának adott, Tyirityán- interjúból is kiderült, a kasztnak genetikai alapokon kell létrejönnie. Tyirityán, sokakhoz hasonlóan, úgy tudja: a magyarság férfi tagjaiban léteznek csoportspecifikus, „harcos gének”, amelyek elhatározás, illetve jó szervezés útján feltámaszthatóak. „Összeszervezzük és klánokba tömörítjük azokat a személyeket, akik az átlagosnál jobb vagy kiválóbb fizikai adottságokkal rendelkeznek, ráadásul a nemzettudatuk és eszmei gondolkodásuk is a helyén van.” Ezzel „egy formálódó honvédség alapmagját tudjuk megalkotni, adott időn belül”. A főbetyár tehát már 2008-ban világosan megfogalmazta, hogy egy alternatív hadsereg felállítására törekednek. Kiképzőtáboraik humanista mivoltának legfőbb bizonyítékaként egyébként rendre el is szokták mondani, hogy az ott géppuskázást gyakorló és gránátokkal vetőtő, ártatlan, lelkes ifjak csupán a sorkatonaság élményvilágát keresik, mert „már nem adatott meg nekik, hogy a sorkatonaság keretében szolgálják a hazát”. (Hogy miért nem állnak be önkéntesnek a hivatásosok közé, arról még nem kérdezte meg őket senki.) Az általuk alacsonyabb rendűnek tekintett „fajok” kipucolását az országból hazafias kötelességüknek érzik.


Imminence – flickr/pyushthacker

A nyilvánosság előtt először a 2008-as Trianon-ellenes felvonuláson jelentek meg: fekete ruhákban, arcukon kendővel és lovak hátán érkeztek. Itt tűnt föl szóvivőjükként a később hírhedtté vált Toroczkai László is, aki a betyárok rettegett karikás ostorával fenyegette meg az „elszemtelenedett népségeket”. Mellette Budaházy György és Tyirityán voltak az alapítók. Nem sokkal később Gyulára lovagoltak be, a Hideg Becsület Napján.

A Betyársereghez való csatlakozás legfőbb feltétele a kiváló fizikai állapot, a jó erőnlét. Mint azt többük példája is mutatja, a börtönviseltség semmiképp sem kizáró ok, sőt. Tyirityán szerint „nem a pedofília miatt elítéltekre és a tolvajokra, hanem politikai okokból elítéltekre gondoltunk. De a garázdaság, egy verekedésbe való belekeveredés sem kizáró, ennek a jogi megítélése ugyanis erősen kérdéses”.
A gyűlöletcsoport az Athena Intézet szerint szoros kapcsolatot ápol több magyarországi extremista szerveződéssel, például a  Magyar Gárdával és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal (HVIM). S hogy a szervezettségük építgetése mennyire nem puszta játék, azt az is bizonyítja, hogy ezekkel a csoportokkal szabályos, hosszú távú együttműködési megállapodást kötöttek, közös célok – például a melegek elleni harc – alapján.

Tyirityán a már említett interjúban aggályok nélkül emlegeti Hitlert úgy mint a történelem egyik, félreértett és kellőképp nem értékelt alakját.

A foglalkozását illetően rendész, és elmondása szerint a többi betyárnak is
van bejelentett munkahelye.

A kiképzőtáborokhoz szükséges pénz és felszerelés egy részét az ilyen és ehhez hasonló csoportok tagjai maguk biztosítják (ezt a felhívásaik szövegéből tudni, hiszen ezekben tételesen felsorolják, miket hozzanak magukkal a résztvevők), de hogy az ezen felüli, nem kevés kiadásra kiktől kapnak támogatásokat, azt homály fedi.
Az ő és a többiek mai, gyöngyöspatai megjelenése következtében a községben megindult egy véglegesnek és visszafordíthatatlannak látszó evakuálás, pontosabban migráció. Hogy ebben hányan vesznek majd részt a romák közül, azt jelen pillanatban nem lehet látni.

Mindenesetre ha a cigányok többsége elmegy onnan, akkor a neonáciknak is arrább kell vonulniuk – nem lesz kit provokálni. Egy községet kipipálhatnak a listájukról, jöhet a következő.

Ami azt illeti, elég sokan gyűltek már össze ahhoz, hogy ütőképes seregként vonuljanak be a következő, meghódítandó városokba, s hogy további, lelkes genetikai csúcsmagyarokat vonzzanak a soraikba. Mivel az istennek sem minősülnek terroristának, arra nem kell számítaniuk, hogy mondjuk terrorelhárítók derekán akadnak meg a művészien kikarikázott ostoraik.

Viszont végre majd elmondhatjuk, hogy eddig csak a nácijaink vizionálhatták oda mindenféle hordák vonulását országunk útjaira, ám ettől kezdve ez már nem vízió.

Van igazi hordánk, és vonul.Lévai Júlia                   


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!