rss      tw      fb
Keres

Két újabb tér


A múltkoriban a Roosevelt tér átnevezésével kapcsolatban írtakat természetesen továbbra is tartom, és hogy hozzátennivalóm lesz-e, az attól függ, csakugyan sor kerül-e rá, hogy – mint szó volt róla – egy másik közterületet nevezzenek el a nagy amerikai államférfiról. Jelenleg ugyanis be van ígérve több mint 20 átkeresztelés. Ebből két tér ismertté vált átnevezési terve azonban már megint problémákat vet föl. Mielőtt ezekre konkrétan rátérnék, hadd idézzem a múltkori cikkből az utcanévadásra vonatkozó legfontosabb elveket: „az utcaneveket lehetőleg nem kell változtatgatni, a régi utcanevek lehetőség szerint megőrzendők, az elismerést nem föltétlenül utcanévadással kell kifejeznünk, mert az utcanevek nem erre, hanem a tájékozódásra valók stb.” És akkor most lássuk.

A Moszkva tér nevének megváltoztatásáról már régóta szó volt. Voltaképpen nem csoda: az akkori átnevezés „Széll Kálmán tér”-ről „Moszkva tér”-re nyilvánvalóan ideologikus szempontokat követett. Csak az a baj, hogy a most tervezett visszanevezés is. Azt sugallja ugyanis, hogy akkor – muszájból – szerettük Moszkvát, most meg utáljuk. Viszont ha most megmaradna a tér neve, az nem sugallna semmi ilyesmit és semmi ilyesminek az ellenkezőjét sem, egyszerűen csak egy hagyományos elnevezés, egy tradíció megtartását jelentené. A térnek ugyanis 1929-ig nem volt neve. Ebből látszólag az következnék, hogy a tradicionális elnevezés az akkor adott „Széll Kálmán tér” név. Nagy tévedés. A térnek ugyanis csak mintegy 20 évig volt ez a neve, míg utána a „Moszkva tér” név mintegy 60 évig volt érvényben, s vált megszokottá, sőt mondhatni fogalommá. Az előző név tehát ideiglenesnek, az utóbbi viszont már hagyományosnak tekinthető. És mivel ideológiai ok már nem játszik szerepet a megtartásában, csak az eltörlésében, ezért nyugodtan maradhatna. (Megjegyzem egyébként, hogy ha már a rendszerváltás után – szerintem fölöslegesen – megszüntették a „Marx tér” elnevezést, helyesebb lett volna a gyökértelen „Nyugati tér” helyett visszaadni a korábbi „Berlini tér” nevet; azért nem a még korábbi „Párisi tér” formát, mert „Párisi utca” már van Budapesten, „Berlini” viszont nincs, miközben Berlin egyik fontos nagy utcája a „Budapester Strasse” nevet viseli.)


Széll Kálmán tér (harmincas évek) –  villamosok.hu 

Ami pedig szegény Széll Kálmánt illeti: hozzá hasonló politikus volt egynéhány a történelmünkben, tizenkettő belőlük egy tucat. Hogy egyidőben az adók növelésével lecsökkentette az akkori államadósságot, ez persze nyilván példa a mai kormánynak (v.ö. „Széll Kálmán Terv”), és ha ez a fő szempont, arra nincs is mit mondanunk.

Részben más, részben ugyanaz a helyzet a Köztársaság tér átnevezésével kapcsolatban. A tér 1902-ig az „Új vásártér” nevet viselte, akkor nevezték el az elhunyt Tisza Kálmánról. Ő nagyformátumú politikus és államférfi volt: a kiegyezés utáni időszak konszolidációja és ennek számos eredménye az ő nevéhez fűződik, így hát sokkal inkább megérdemelné, hogy közterület legyen elnevezve róla, mint Széll Kálmán. Ráadásul ez a tér mintegy 50 évig viselte az ő nevét, tehát tradicionálisnak tekinthető, bár a „Köztársaság tér” elnevezésnek már szintén 60 évnyi hagyománya van. A tervek szerint azonban most a „II. János Pál tér” nevet kapná, abból az alkalomból, hogy az elhunyt pápát boldoggá avatják. Le kívánom szögezni: nagy tisztelője voltam és vagyok, s ezért semmi kifogásom nincs az ellen, hogy Budapesten közterület viselje a nevét, teljesen függetlenül a boldoggá avatásától, pusztán emberi és történelmi érdemei okán. De miért pont ez a tér? Ha a Roosevelt térnél indok volt, hogy az amerikai elnöknek semmilyen kötődése nem volt ahhoz a helyhez, akkor most miért nem szempont, hogy János Pálnak sem ehhez? Legalább valami nevezetes katolikus templom terét vagy utcáját választanák ki erre a célra! Annak legalább volna valami pozitív jelentése. Nekem azonban itt egy szörnyű gyanúm van. Ha nem a „Tisza Kálmán tér” nevet akarják visszaadni, hanem a bár természetesen jogos és nyilván népszerű, ám itt indokolatlan „II. János Pál tér” nevet erőltetik, akkor annak alighanem az a jelentése, hogy mindegy, mi a térnek a neve – csak „Köztársaság” tér ne legyen. Hiszen már Magyarországot sem úgy hívják.Lendvai L. Ferenc                   


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!