rss      tw      fb
Keres

Lehet-e más a politika?

Olvasom, hogy tegnap vidám tavaszi hangulatban, önfeledt labdázással zárult az LMP kampánya a Parlament előtt, ahol Schiffer András listavezető szólt még egyszer a választások előtt a megjelentekhez. Többek közt azt hangsúlyozta, „hogy mindenkinek van felelőssége a közélet állapotáért. Szavai szerint annak is, ’aki az elmúlt húsz évben a legkisebb rosszra szavazott vagy nem szavazott’, de annak is, aki valamely politikus visszatértétől félve szemet hunyt afölött, hogy a ’mandátumukat áruba bocsátják különböző üzletemberek’.

Olyan világba nőttünk bele - mondta -, ahol a ’huszadik század árnyai’ nemzetiekre és nemzetietlenekre, fasisztákra és kommunistákra osztották fel a politikai közösséget.

Közösségük viszont egy másik világról álmodik, és tétnek azt nevezte, hogy meg tudják-e újítani a demokráciát, meg tudják-e valósítani az ’átlátható állam, átláthatatlan polgár’ eszményét.”

Milyen szép ideák!

Csak azt tudná az ember feledni, hogy szinte ezzel egy időben az Országos Választási Bizottság ülésén ennek a pártnak a delegáltja miképpen foglal állást egy olyan videó ügyében, amelyről az OVB megállapította, hogy a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség megsértette a Ve. 3. § a) és d) pontjaiban foglalt alapelveket és többségi döntéssel büntetőfeljelentés megtételéről is határozott.

A „Bizottság bizonyítottnak tekintette, hogy Kubatov Gábor, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség pártigazgatója tette a kifogásokban megjelölt kijelentéseket, különös tekintettel arra, hogy a párt szóvivője az ügyre reagálva nem cáfolta azt az állítást, hogy az elhangzott kijelentéseket a pártigazgató tette. Ezt az Országos Választási Bizottság „a contrario” bizonyítékként értékelte, abból kiindulva, hogy ha egy ilyen súlyú ügyben a felvétel hitelessége kétséges, azt az érintett párt azonnal a közvélemény elé tárta volna.”

Az MTI híradása nyomán nyilvánosságra került, hogy az ülésen a „vitában Bordás Vilmos és Sasvári Róbert Fidesz-delegáltak mellett Szabó Miklós, az LMP delegáltja ugyancsak azon a véleményen volt, hogy a felvétel ’semmit nem bizonyít’.” ( Az OVB 6:3 arányban döntött úgy, hogy a bizonyítékként becsatolt hangfelvételt hitelesnek tartja.)

Miután csak egyetérthetünk abban, amit Schiffer András a zárszavában is hangsúlyozott, hogy „mindenkinek van felelőssége a közélet állapotáért”, és egy olyan világban szeretnénk élni, amelyre a "huszadik század árnyai" nem vetülnek már, túlságosan is szembeötlő a kontraszt a szavak és a párt aktuális magatartása között, amikor ilyen magabiztosan nem tulajdonít jelentőséget egy alkotmányossági szempontból súlyosan aggályos ügynek.

Egy olyan ügynek, amely éppen arról szól, hogy a politikai közösség „felosztható”, kartotékolható. Marad a kérdés: hogy mitől is lesz itt nagyobb remény az „átlátható állam, átláthatatlan polgár’ eszményének megvalósulására? Mitől is lesz így más a politika?

(Lánczos Vera)