rss      tw      fb
Keres

Egy választás Magyarországon

Egy választás Magyarországon*
(dokumentum)

Összeállította: dr. Kajdi József, az MDF szakpolitikai koordinátora


A választási kampány kezdetétől sorban jelentek meg hírek arról, hogy az MDF nem tudja összegyűjteni a megfelelő számú ajánlószelvényt. Ezt alátámasztandó, némely sajtótermékek állítólag a párton belülről származó kimutatásokat tettek közzé. Két héttel a kopogtató cédulák leadásának végső határideje előtt kiugrott a szervezet budapesti elnöke, aki azt nyilatkozta a sajtónak, hogy a párt „törvényesen” már nem lehet képes fővárosi listát állítani.

Mindennek ellenére a Demokrata Fórum jelöltjeinek többsége a törvényes határidőre leadta a szükséges számú ajánlószelvényt, noha maga a gyűjtés sem volt külső befolyásolástól mentes.

– az MDF székesfehérvári jelöltjét, Göblyös Istvánt fölhívta egy ismeretlen telefonáló, aki az egyik fővárosi jelölt ismerősének mondta magát, és arra hivatkozva, hogy éppen Fehérváron jár, azonnali találkozót kért. A találkozón átadott 10 üres ajánlószelvényt, amelyet távozása után a Göblyös tanúk előtt egy borítékba zárt, és saját irodájában letétbe helyezett. Az átadásról viszont még aznap este a HírTv rejtett kamerás felvételt mutatott be, és bűncselekménnyel vádolta meg Göblyöst. A területi választási bizottság rendőrségi vizsgálatot kezdeményezett, azonban ezt a határozatot az Országos Választási Bizottság megváltoztatta, mondván, hogy Göblyös részéről nem történt jogsértés;

– szintén a HírTv-n jelent meg az a rejtett kamerás felvétel, amely a Fórum székházában készült, és a kopogtatócédula-gyűjtő diákok eligazításáról szólt. A felvételt a műsorvezető úgy vezette föl, hogy diákokkal akarja utólag módosíttatni rossz ajánlószelvényeit az MDF, mivel köztudott, hogy a közös jelölteket nem lehet figyelembe venni a listaállításkor. A bemutatott felvétel semmi ilyesmit nem tartalmazott, és nem is tartalmazhatott, mert a gyűjteni induló diákok – ez kiderült a felvételből – tisztán MDF-es jelölteknél indultak gyűjteni, ahol is az utólagos javításnak semmi értelme nem lett volna. Több fiatal viszont másnap már nem indult útnak, ám a HírTv honlapján az eredeti hír még mindig olvasható, és látható a videó is;

– A szelvények leadásakor a Fórumot többen csalással vádolták meg. Az egyik legnagyobb internetes portál – bár semmit sem állított – az MDF „megtáltosodásának” apropóján csokorba szedte, milyen csalási lehetőségek vannak az ajánlószelvényekkel, illetve milyen mendemondák terjednek az ügyben. Az MDF mindvégig állt a sajtó rendelkezésére. Az újságírók személyesen is meggyőződhettek volna a központ előtt szinte sorban álló emberekről, akik a nyilvános segítségkérés hatására maguk hozták be ajánlószelvényeiket, nemcsak rejtett kamerákkal kísérhették volna el a párt gyűjtőit. Vagy megnézhették volna, hogy maga a pártelnök is ügyeletet tart a telefonok mellett, mert a munkatársak már nem bírtak a hirtelen megszaporodó hívásokkal. Volt olyan is, hogy előre egyeztetett riportot – amelyben az újságíró elkísérte volna az egyik jelöltet, amint a telefonon jelentkező választópolgárokhoz kimegy a cédulákért – az illetékes szerkesztő állított le az utolsó pillanatban. A Fórumnak a nyilvánosság nem állt rendelkezésére, hogy bebizonyítsa igazát a rosszindulatú híresztelések ellenében.

***

Az igazi megpróbáltatások, a választások egészének tisztaságát és eredményének legitimitását majdnem kétségessé tevő események azonban csak ezután kezdődtek.

– több esetben a helyi választási bizottságok próbálták megakadályozni az MDF-es jelölt indulását. Csongrád megye 2. számú választókörzetében I. fokon indoklás nélkül utasították el Hódi Tamás nyilvántartásba vételét, annak ellenére, hogy a választási eljárásról szóló törvény a választási bizottságok számára – expressis verbis – indoklási kötelezettséget ír elő;

– Bp. 18 sz. országgyűlési egyéni választókerületben az MDF képviselőjelöltje, Slosár Gábor által leadott 957 db ajánlószelvényből a helyi választási bizottság 310 db-ot nyilvánított érvénytelennek, oly mértékben jogellenesen, hogy ez ellen még a Jobbik és az MSZP pártdelegált tagja is kisebbségi véleménnyel tiltakozott. Végül másodfokon a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) az ajánlószelvények szisztematikus, egyenkénti vizsgálata után a 957-ből 866 darabot érvényesnek minősített, vagyis az I. fokú eljárásban érvénytelennek nyilvánított 310 darabból 219-ről állapította meg, hogy érvényesek, ennek megfelelően nyilvántartásba is vette a jelöltet. Király Zoltán – Bp., 4. sz. országgyűlési egyéni választókerület – esetében a leadott 900 darabból a kerületi választási bizottság 299-et érvénytelenített, amelyből az FVB ugyanilyen sziszifuszi vizsgálat alapján 229 darabot érvényesnek ismert el, így a képviselőjelöltet 830 érvényes ajánlószelvénnyel nyilvántartásba vették);

– az érvénytelenítés indoka minden esetben az volt, hogy több színű tintával töltötték ki az ajánlószelvényeket. Annak ellenére, hogy az érvényben lévő OVB állásfoglalás és a felülvizsgálati kérelmek végzéseiből kitűnő töretlen bírói gyakorlat szerint az így kitöltött cédulákat el kell fogadni, és annak ellenére, hogy jelöltek százainál nem kérdőjelezte meg ezt senki, a tinták színével kapcsolatos spekulációk szép karriert futottak be a magyar médiában. Azt a kérdést soha senki sem tette föl, hogy ha valaki hamisítani akarna, miért használna több színű tintát, illetve, ha olyan szelvény kerül a birtokába, amelyen már ki van töltve az ajánló adataira vonatkozó rész, de a jelöltre vonatkozó még nincs, az miért nem keres egy ugyanolyan színű tollat, mint amilyennel az ajánló adatait írták;

– ha a helyi választási bizottság – bár egyes pártdelegáltak ennek érdekében mindent megtettek – mégsem tudott annyi ajánlószelvényt érvénytelennek minősíteni, amivel meg lehetett volna akadályozni a jelölt nyilvántartásba vételét, akkor általában „öntudatos” magánszemélyek (több esetben a helyi választási bizottság egyik – vagy az MSZP, vagy a Jobbik, vagy a Fidesz – pártdelegáltja) fellebbezés/eke/t nyújtottak be a nyilvántartásba vételt elrendelő határozatok ellen;

– az országgyűlési választás eredménye szempontjából döntő jelentőségű fővárosi területi lista nyilvántartásba vételének törvényi feltétele, hogy az adott jelölő szervezet legalább nyolc nyilvántartásba vett országgyűlési képviselőjelölttel rendelkezzen. Az utolsó másfél héten a választópolgárokhoz intézett őszinte segítségkérő felhívással, továbbá aktivistáinak koncentrált mozgósításával végül tíz MDF-es képviselőjelölt is össze tudta gyűjteni a törvényes határidőig a nyilvántartásba vételhez szükséges számú ajánlószelvényt. Tehát 2010. 03. 19-én 16 órakor (ami az egyes képviselőjelöltek bejelentkezésének jogvesztő határideje) Budapesten az MDF-nek tíz képviselőjelöltje volt nyilvántartásba vételre bejelentkezve, akik közül akkorra már négy jelöltet jogerősen nyilvántartásba is vettek. Másik négy MDF-es képviselőjelölt (Pusztai Erzsébet, Csapody Miklós, Győri Dénes, Hardy László) nyilvántartásba vétele ellen azonban a jogorvoslati határidő (három nap) közvetlen lejárta előtt a jogállamiságért mélyen aggódó állampolgárok (köztük a helyi választási bizottságok egyes pártdelegáltjai, akik nem tudták megakadályozni a nyilvántartásba vételt az I. fokú eljárás során) fellebbezés/eke/t nyújtottak be a Fővárosi Választási Bizottsághoz. A fellebbezések célja nyilvánvalóan az volt, hogy legalább egy képviselőjelölttel szemben sikerrel járjanak, hisz akkor már nincs meg az MDF fővárosi területi listaállításához szükséges nyolc képviselőjelöltje;

– valószínűleg nem vették számításba, hogy az a két MDF-es jelölt, akiket a szükséges mennyiségű ajánlószelvény ellenére a helyi választási bizottság jogszerűtlenül nem vett nyilvántartásba, az igazáért fellebbezni fog. Vagy ha számoltak is vele, úgy gondolták, pártdelegáltjaik révén majd elérik, hogy a két képviselőjelöltet a II. fokon eljáró Fővárosi Választási Bizottság se vegye nyilvántartásba azon az alapon, hogy nem rendelkeznek megfelelő számú érvényes ajánlószelvénnyel. Ha pedig az a nem várt eset történik, hogy az FVB mind a két jelöltet nyilvántartásba veszi, akkor arra lehet majd hivatkozni, hogy nyilvántartásba vételük a területi lista bejelentésének határideje után történt (hiszen a határidő 03. 22-én 16 óra volt, a nyilvántartásba vételükről szóló döntés pedig aznap jóval később született csak meg). Ám figyelmen kívül hagyták, hogy egy törvénysértő I. fokú határozat ellen benyújtott jogorvoslat miatt függő jogi helyzet állt fenn, vagyis a nyilvántartásba vevő II. fokú határozat visszamenőleg helyezi nyilvántartásba a képviselőjelölteket);

– az MDF 2010. 03. 22-én a jogvesztő határidő lejárta előtt szabályosan leadta a fővárosi területi lista nyilvántartásba vételéhez szükséges igazolásokat a nyilvántartásba vett nyolc képviselőjelöltről, miközben két jelöltjének jogi helyzete akkor még függőben volt. (A nyilvántartásba vételük elutasításával szembeni fellebbezések azonban már korábban benyújtásra kerültek a Fővárosi Választási Bizottsághoz; ezeket aznap este tárgyalta az FVB);

– a Fővárosi Választási Bizottság 2010. 03. 22-i késő esti ülésén az MDF-es képviselőjelöltek (Pusztai, Csapody és Győri) nyilvántartásba vétele ellen benyújtott fellebbezéseket – hosszas vita után, az ajánlószelvények vizsgálata alapján 4:1 arányban (a Fidesz pártdelegáltjának kisebbségi véleményével és ellenszavazatával) elutasította, s a nevesített képviselőjelöltek nyilvántartásba vételét kimondó I. fokú határozatokat helyben hagyta. Az FVB ezen az ülésén – az előbb már említett szavazati aránnyal – megállapította azt is, hogy az MDF további két képviselőjelöltje, Slosár Gábor és Király Zoltán is összegyűjtötte a kellő számú érvényes ajánlószelvényt, ezért őket is nyilvántartásba vette, így kedden 03. 22-én este II. fokú választási határozatok is elismerték, hogy az MDF tíz nyilvántartásba vett képviselőjelölttel rendelkezik;

– az MDF a jogvesztő törvényi határidőt betartva 2010. 03. 23-án szabályosan benyújtotta az országos listájának nyilvántartásba vételéhez szükséges iratokat, kérelmet és igazolásokat. Ugyanezen a napon tette ezt meg a Jobbik, az LMP és a Civil Mozgalom is. Az országos lista állításának feltétele az, hogy az adott jelölő szervezet legalább hét területi lista nyilvántartásba vételéről csatoljon be hivatalos igazolást. Az MDF nyolc területi lista igazolását nyújtotta be, sőt egy kilencediket is, mely esetében a helyi önkormányzat a nyilvántartásba vételt elrendelő határozatába foglalta ennek igazolását. A beadott területi listák között nem szerepelt a nógrádi lista (miután ennek nyilvántartásba vételét egy napon belül megtámadták fellebbezéssel), továbbá a fővárosi területi lista sem. (E tényeknek a későbbiek során lesz jelentősége.)

– a Fővárosi Választási Bizottság 2010. 03. 24-i ülésén tárgyalt az MDF fővárosi területi listájának nyilvántartásba vételéről, melynek keretében törvénytelenül, súlyos jogsértést elkövetve (az eljárást az OVB egyik állandó, az Országgyűlés által választott tagja minősítette így az OVB 03. 26-i ülésén) a fideszes pártdelegált javaslatára, a többi pártdelegált szavazatával (Fidesz, MSZP, Jobbik!) 3:2 arányban úgy döntött, hogy nem veszi nyilvántartásba az MDF fővárosi területi listáját. Történt ez annak ellenére, hogy a Fővárosi Választási Iroda vezetője e napirend ismertetésekor bejelentette, hogy az MDF területi listaállítása minden törvényes feltételnek megfelel, ezért egy formális döntés keretében a nyilvántartásba vételt javasolják. (Másnap a Fővárosi Választási Iroda szóvivője sajtóközleményt is kiadott, melyben kijelentette: az FVB jogszerűtlen döntést hozott az MDF fővárosi listaállítását illetően.)

– bár az MDF meghatalmazott jogi képviselője az FVB ülésén azonnal tiltakozott a törvénysértő döntés ellen, és bejelentette, hogy a jogsértő határozat kézhezvételét követően azonnal jogorvoslattal fog élni a párt (ez másnap délelőtt megtörtént: az MDF fellebbezéssel fordult az Országos Választási Bizottsághoz), ennek ellenére az FVB a következő napirend keretében kisorsolta a szavazólapra a fővárosi területi listát állító pártok sorrendjét – az MDF nélkül. Emiatt az MDF a sorsolásról szóló FVB határozat ellen is fellebbezni kényszerült az OVB-hez;

– az FVB szerdai ülésén – az MDF fővárosi területi listáján túl – tárgyalt a Hardy László MDF-es képviselőjelölt nyilvántartásba vétele ellen benyújtott fellebbezésről is. A fellebbezés benyújtója azt állította, hogy a helyi választási bizottság ülésén Hardy által leadott „nagy számú, 67 darabnál több” hamis ajánlószelvényt ismertek el érvényesnek, emiatt az FVB ülésén – a pártdelegáltak javaslatára – mind a 819 db ajánlószelvényt egyenként átvizsgáltak. Az FVB tagjai nem találtak egyetlen nem hivatalos kopogtatót sem. Bár a pártdelegáltak nagyon igyekeztek a fellebbezésben nem említett, más érvénytelenségi okok alapján is érvénytelenné nyilvánítani több ajánlószelvényt, még így sem csökkent az érvényes ajánlószelvények száma 810 alá, ezért a bizottság kénytelen volt helyben hagyni az I. fokú, nyilvántartásba vevő határozatot.
Az FVB ugyanezen ülésén még egy MDF-SZDSZ közös jelölt, Szabadai Viktor nyilvántartásba vételét elrendelő I. fokú határozat elleni fellebbezést is tárgyalt, és az eredetileg érvényesnek nyilvánított ajánlószelvények közül annyit érvénytelenné nyilvánított, hogy az érvényes ajánlószelvények száma 750 alá került, így az FVB határozatot hozott a képviselőjelölt nyilvántartásból való törléséről. (E határozattal szemben törvényes határidőben felülvizsgálati kérelmet terjesztettünk be a Fővárosi Bírósághoz.)

– a fenti előzmények után került sor az Országos Választási Bizottság csütörtöki (2010. 03. 25-i) ülésére, melynek előzetes napirendjén még szerepelt valamennyi kedden beadott, az országos listák nyilvántartásba vételét kérő beadvány, vagyis négy darab, köztük az MDF-é. Továbbá a már említett, az MDF részéről szabályosan beadott két fellebbezés is (egyik a fővárosi lista nyilvántartásba vételét elutasító, a másik a listát állító pártok szavazócédulán történő elhelyezkedésének sorrendjét az MDF nélkül eldöntő FVB határozatok ellen), valamint az MDF nógrádi területi listájának nyilvántartásba vétele elleni fellebbezés (a listát a nógrádi területi választási bizottság I. fokon nyilvántartásba vette).

Az OVB tagjai – előzetes napirendtől az utolsó pillanatban eltérve – az ülés elején bejelentették: csak a legutolsó napirendet tárgyalják azzal az indokkal, hogy a másik két ügy esetében még benne vannak az elbírálási határidőben. (Ez végül is igaz volt, bár a többi – a Jobbik, az LMP, a Civil Mozgalom – országos lista nyilvántartásba vételével is benne lettek volna a másnapi határidőben, de azokat már csütörtökön elfogadták, míg az MDF országos listaállításának kérdését másnapra halasztották.) Az OVB a halasztás vonatkozásában arra is hivatkozott, hogy nem tisztázott még az MDF nógrádi és fővárosi területi listájának kérdése sem. A fővárosi listáról pedig azért nem akartak csütörtökön dönteni, mert az MDF több fővárosi képviselő-jelöltjének nyilvántartásba vételét – újra az utolsó pillanatban, a harmadik nap végén – felülvizsgálati kérelmekkel „öntudatos” állampolgárok ismét megtámadták.

Mint az előzőekben ismertetett tényekből megállapítható, az MDF az országos listája nyilvántartásba vételéhez a szükséges hét területi helyett nyolc (kilenc) területi lista nyilvántartásba vételét igazolta, amelyek között sem a vitatott nógrádi, sem a törvénytelenül elutasított budapesti területi lista nem volt, vagyis már csütörtökön is minden törvényes feltétel adott volt az országos lista nyilvántartásba vételéhez. (Péntekre e tekintetben semmi változás nem történt, amikor az OVB már egyhangúlag elfogadta az MDF országos listáját.)

Hasonló volt a jogi helyzet az MDF fővárosi területi listájával kapcsolatban is. Az MDF erre vonatkozó fellebbezését nyugodtan lehetett volna már csütörtökön tárgyalni, ugyanis a törvényességi rendkívüli jogorvoslat, a bírósági felülvizsgálat ténye nem érinti az egyes képviselőjelöltek nyilvántartásba vételére vonatkozó II. fokú választási eljárási határozat jogerejét, vagyis őket egy ellenkező bírósági döntésig nyilvántartásba vett képviselőként kellett volna kezelni.

A fent hivatkozott csütörtöki napirend-halasztások eredményeként egyedül az MDF-ről tudósíthatott úgy a magyar sajtó, hogy a párt még csütörtök (2010. 03. 25-én) este, vagyis 17 nappal a szavazás első fordulója előtt sem rendelkezik sem országos, sem fővárosi területi listával, miközben az MDF a listaállítás szabályos bejelentésekor a törvény által előírt formai és tartalmi feltételeknek minden szempontból megfelelt!

A csütörtöki OVB ülésen ezek után az egyetlen, MDF-et érintő napirendi pontban (az MDF nógrádi területi listájának ügyében) hosszas jogértelmező vita után, 4:2 arányban az a döntés született, hogy a párt nógrádi területi listáját törölni kell a nyilvántartásból, mely döntés ellen az MDF másnap be is adott a Legfelsőbb Bíróságnak egy felülvizsgálati kérelmet;

– a csütörtöki OVB ülésnek még egy szempontból volt jelentősége: az MDF itt szerzett tudomást arról, hogy néhány képviselőjelöltje (Pusztai, Slosár, Király, Csapody) II. fokú, a választási eljárás szempontból jogerős nyilvántartásba vételét felülvizsgálati kérelemmel – ismét az utolsó pillanatban, vagyis a három napos jogorvoslati határidő letelte előtt – megtámadták a Fővárosi Bíróságnál;

– pénteken, 2010. 03. 26-án a Bp. III. kerületi 4. sz. helyi választási bizottság – a pártdelegáltak javaslatára – törvénysértő módon törölte a szavazócéduláról a már nyilvántartásba vett Király Zoltán képviselőjelöltet (miközben a két ügynek semmi köze egymáshoz). Ez ellen, a törvényes állapot helyreállítása érdekében Király Zoltánnak fellebbeznie kellett a Fővárosi Választási Bizottsághoz (ami a törvényes határidőn belül megtörtént);

– a 2010. 03. 26-i, péntek délutáni ülésén az OVB az ülés megkezdésekor előzetes napirendjét (ami szerint az 1. lett volna a MDF országos listájának nyilvántartásba vétele, majd az MDF két, már említett fellebbezése a fővárosi lista és a listák kisorsolása ügyében) újra megváltoztatta úgy, hogy a végére tette az MDF országos listájának kérdését, a két fellebbezés megtárgyalását pedig az ülés közepére;

– eközben, ugyanezen a napon a Fővárosi Bíróság elkezdte tárgyalni az MDF képviselőjelöltjei nyilvántartásba vétele elleni felülvizsgálati kérelmeket, sőt – Király Zoltán képviselőjelölt kivételével, mely ügyben a beadványozó személyes meghallgatást kért, ezért erre csak vasárnap délelőtt került sor – a döntéseket is meghozta, és mind az öt esetben (Pusztai és Slosár esetében két-két beadvány volt, Csapody ellen egy) helybenhagyta a 03. 22-i, hétfői FVB határozatokat, vagyis mindannyiuk esetében most már véglegesen, jogerősen is elismerte, hogy jogszerű volt a nyilvántartásba vételük;

– az OVB végül pénteki ülésén 4:2 arányban (a Fidesz és az MSZP pártdelegáltja szavazott nemmel!) elfogadta az MDF fővárosi területi listáját, határozatával nyilvántartásba vette, megállapítva egyben az FVB-határozat törvénysértő voltát. Ezt követően az OVB – az MDF fellebbezésében foglalt kérelemnek helyt adva – az FVB sorrendet kisorsoló határozatát is megváltoztatta, és azonnal lebonyolította a listás szavazócédulán való elhelyezkedés sorrendjének sorsolását is.

– az OVB pénteki ülésének vége felé – enyhén kicsúszva a három napon belüli elbírálási határidőből, ami péntek 16 h-kor lejárt – egyhangúlag megszavazta az MDF országos listáját is;

– 2010. 03. 27-én, szombat délelőtt a már említett III. kerületi 4. sz. helyi választási bizottság (miután az Országos Választási Iroda által szakmailag elkészített számítógépes program nem tudta kezelni a törvényellenes döntést, ugyanis nem volt hajlandó törölni a már nyilvántartásba vett Király Zoltán képviselőjelölt nevét a rendszerből) újra sorsolta a jelöltek nevének sorrendjét, most már Király Zoltán nevét is felvéve a szavazó cédulára, azonban az MDF képviselőjének nyomatékos kérése ellenére sem volt hajlandó hatályon kívül helyezni az egy nappal korábbi, törvénysértő határozatát, ezért Király Zoltán fenntartotta a jogsértő határozat ellen benyújtott fellebbezését;

– szintén szombaton, még a jogvesztő határidő lejárta előtt egy ügyvéd, Szabadai Viktor nevében és képviseletében, szabályos ügyvédi meghatalmazás alapján (mert ebben az eljárási szakaszban már kell a jogi képviselet) felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Bírósághoz, kérve a képviselőjelölt nyilvántartásból való törlésének megváltoztatását;

– 2010. 03. 28-án, vasárnap a Fővárosi Bíróság személyes meghallgatás keretében megtárgyalta Király Zoltán képviselőjelölt ügyét, amiben a bírósági felülvizsgálatot Puskás Péter, a Fidesz III. kerületi elnöke, Óbuda fideszes alpolgármestere kezdeményezte. A személyes meghallgatás kérésének (ennek volt köszönhető, hogy az MDF képviselőjelöltje és jogi képviselője is megjelenhetett a bíróság előtt, és hivatalosan megismerhette a felülvizsgálatot kezdeményező személyét) semmi más rendeltetése nem volt, mint az, hogy nyomásgyakorlásként bemondják: Király Zoltánnal szemben is büntető eljárás indult;

– szintén vasárnap 4:2 arányban (a Fidesz és a Jobbik delegáltjainak ellenszavazatával) döntött az FVB a Király Zoltán képviselőjelölt fellebbezésének ügyében is (amit a szavazólapról való lehagyását elrendelő határozat ellen nyújtott be), megváltoztatva az I. fokú határozatot, s elrendelve Király Zoltán mint nyilvántartásba vett képviselőjelölt nevének és a jelölő szervezet, az MDF nevének és logójának felvételét a szavazólapra (ami egyébként a helyi választási bizottság ülésén már korábban megtörtént).

– vasárnap délután a jogorvoslatra rendelkezésre álló határidő vége felé több újabb felülvizsgálati kérelmet is beadtak az OVB csütörtöki, az egyes jelölő szervezetek országos listájának nyilvántartásba vételéről rendelkező határozatai ellen;

– 2010. 03. 29-én, hétfőn délelőtt a Fővárosi Bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította a Szabadai Viktor ügyében ügyvédi meghatalmazás alapján, az ügyvéd nevében beadott felülvizsgálati kérelmet amiatt, hogy Szabadai Viktor lakcíme nem szerepelt a felülvizsgálati kérelemben;

– szintén hétfőn a Legfelsőbb Bíróság – az MDF szerint vitatható jogértelmezés alapján – elutasította az MDF bírósági felülvizsgálati kérelmét a nógrádi területi listával kapcsolatban, mellyel azt szerette volna elérni az MDF, hogy változtassák meg az OVB határozatát, és a nógrádi területi választási bizottság határozatát hagyják helyben, amely nyilvántartásba vette ezt a területi listát;

– szintén hétfőn, a jogvesztő három napos jogorvoslati határidő letelte előtt egy órával egy bírósági felülvizsgálati kérelmet adtak be az MDF fővárosi területi listájával szemben, majd aztán még egyet, amelyekről a Legfelsőbb Bíróságnak legkésőbb három napon belül, csütörtök délutánig kellett volna döntenie. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy már el kellett volna kezdeni a szavazócédulák nyomdai elkészítését, hiszen 2010. 04. 03-án már kilenc külképviseletnél megtartják a szavazás első fordulóját, közben a joggal való visszaélés (ez másként már nem minősíthető) még mindig bizonytalanságban tartja az MDF fővárosi területi listájának létét;

– hétfőn a Jobbik, az LMP és a Civil Mozgalom országos listája elleni felülvizsgálati kérelmeket a Legfelsőbb Bíróság már el is bírálta, azokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítva, ugyanis a felülvizsgálatokat kezdeményezők nem fizették be a 7500 Ft illetéket, de az MDF fővárosi területi listájának kérdéséről az aznapi „megtámadás” miatt értelemszerűen még nem születhetett döntés, így az MDF még nem delegálhatott tagot a Fővárosi Választási Bizottságba;

– szintén hétfőn, 16 h-kor meglepő módon „eredmény”, vagyis jogorvoslat beadása nélkül lejárt az MDF – a törvényes feltételeknek mindenben megfelelő – országos listájának nyilvántartásba vételéről szóló, kivételesen egyhangúlag elfogadott OVB határozat megtámadhatóságának jogvesztő határideje, aminek eredményeként hétfő estére már az MDF is jogerősen nyilvántartott országos listával rendelkezett;

– 2010. 03. 30-án, kedden kora délután a Legfelsőbb Bíróság meghozta döntését az MDF fővárosi területi listájáról, amelyben helyben hagyta az OVB nyilvántartásba vételről szóló határozatát: ennek eredményeként az MDF ettől a pillanattól kezdve minden szempontból jogerős nyilvántartásba vett területi listával rendelkezik Budapesten is.

***

A fentieknél is súlyosabbak – legalábbis az adott személyekre vonatkozóan, ami nyilvánvalóan kihatással van/lesz az őket jelölő szervezet, az MDF választási szereplésére is – az alábbi tények:

– Nagy Tamás MDF-es képviselőjelölt volt az, aki a leghamarabb összegyűjtötte a szükséges számú ajánlószelvényt. Ellene állampolgári bejelentés alapján büntető eljárást indítottak, amelyben jelenleg is folyik a nyomozás;

– Szombathelyen tiltott lehallgatás alapján indítottak büntető eljárást;

– Mészáros Tibor képviselőjelölt esetében a leadott ajánlószelvények közé került két db. fénymásolt ajánlószelvény, amely miatt itt is büntető eljárás indult;

– Csapody Miklós képviselőjelölt ellen egy választópolgár által kézzel írt levél (amelyben az kijelenti, hogy az ajánlószelvényét nem az MDF-re és Csapody Miklósra adta le) alapján az FVB 2010. 03. 22-én büntető eljárás kezdeményezése érdekében a rendőrségnek bejelentést tett – de nem a személyes adatokkal való visszaélés és a hamis vád vagy a hatóság félrevezetése bűncselekmények gyanúja, hanem választási csalás miatt;

– 2010. 03. 25-én, csütörtökön Bali Dániel (az MDF egyik Nógrád megyei képviselőjelöltje volt) ellen – a fentihez kísértetiesen hasonló módszer alapján (egy db kézzel írt levél, melyben kijelenti az állampolgár, hogy az ajánlószelvényét nem az MDF-re és képviselőjelöltjére adta) – büntető eljárás indult;

– ugyanezen a napon Farkas Tibor képviselőjelölt ellen szintén egy állampolgári bejelentés (hallomás) alapján, választási csalásra hivatkozva indult büntető eljárás, sőt ebben esetben a rendőrség demonstratív házkutatás keretében a helyi választási irodában lefoglalta a képviselőjelölt érvényesnek nyilvánított ajánlószelvényeit is, amelyeket április 11-ig hivatalosan az illetékes választási bizottságnál meg kell őrizni;

– 2010. 03. 26-án, pénteken Szabadai Viktor MDF-SZDSZ közös képviselőjelölttel szemben, a helyi választási bizottság MSZP által delegált tagjának feljelentésére (aki egyébként személyesen részt vett a képviselőjelölt nyilvántartásba vételét eldöntő I. fokú határozat egyhangú meghozatalában) büntető eljárás indult választási csalás miatt. A feljelentéshez itt is csatoltak egy kézzel írott állampolgári levelet, melyben az állampolgár azt állítja, hogy ajánlószelvényét nem az MDF-re és képviselőjelöltjére adta le. Aznap este egyébkén két rendőr a kerületi SZDSZ irodában – a büntető eljárásra hivatkozva – terepszemlét is tartott;

– 2010. 03. 28-án, vasárnap a fideszes óbudai alpolgármester (III. kerületi Fidesz elnök) ügyvédje magán a fővárosi bírósági tárgyaláson, a személyes meghallgatás keretében jelentette be, hogy Király Zoltán képviselőjelölt esetében is büntető ügy van folyamatban – valószínűleg a már említett állampolgári leveles módszert alkalmazva –, amiről egyébként Király Zoltánt azóta sem értesítették. Honnan tudhatott a bírósági felülvizsgálatot kezdeményező személy a folyamatban lévő büntető eljárásról: vagy a felülvizsgálatot kérő tett feljelentést, vagy a rendőrség megint hamarabb értesített másokat, mint a közvetlenül érintettet;

– A legújabb hír (a mai Magyar Hírlapban): Herényi Károly is célkeresztbe került, ellene is feljelentést tettek a rendőrségen az ajánlószelvényei miatt. A jól látható koreográfia szerint lassan minden MDF-es jelölt sorra kerül, a budapestiek biztosan. Hogy a választópolgárok szemében mindannyian gyanús alakoknak, csalóknak tűnjenek, akik ellen büntetőeljárás folyik…

A fenti eseménysor ismeretében azok a panaszok is más megítélés alá esnek, amelyeket az MDF tervezett jelöltjei soroltak, és amelyek kivétel nélkül arról szóltak, hogy megpróbálták őket – nem egy esetben saját főnökeik – az indulásról lebeszélni. A „baráti” figyelmeztetés hatására néhány helyen az MDF 2010-ben is kénytelen volt új jelöltet keresni.

***

A fent ismertetett tények alapján megalapozottan kijelenthető, hogy politikai ellenfelei előbb fenyegetéssel, majd rosszhiszemű joggyakorlással és joggal való visszaéléssel, az egyes választási bizottságokban a pártdelegáltjaik által elkövetett törvénytelenségekkel próbálták megakadályozni az MDF képviselőjelöltjeinek és az MDF listáinak érvényesítését a 2010-es választáson.

A Magyar Demokratikus Charta a felsorolt esetek töredékének ismeretében is joggal jelenthette ki: „A választási bizottságokban több párt képviselői a hatályos törvények kijátszásával a Magyar Demokrata Fórum indulásának megakadályozására törekednek… Ami az elmúlt napokban a választási bizottságokban történik, az példátlan módon teszi kérdésessé az országgyűlési választások tisztaságát.”

Ami eddig történt (s ami várhatóan még történni fog), az a legsúlyosabb aggodalomra kell hogy késztesse a demokrácia minden hívét – pártállásra való tekintet nélkül. Mert részben a már meghaladottnak hitt múltat (a dualista Magyarország és a Horthy-korszak választásait, illetve a negyvenes évek végét) idézi, részben pedig a fenyegető jövőt vetíti előre.

Végszó gyanánt álljon itt a Magyar Narancs mai szerkesztőségi cikkének néhány mondata: „Az MDF hetek óta tartó tudatos és módszeres ellehetetlenítése ezzel a közjátékkal, a választási törvény nyílt semmibevételével minden határon túlment. És mindenki csak a vállát vonogatja.
Mintha nem lehetne a következő áldozat akár ő is.”

Budapest, 2010. március 31.


* Utalás Mikszáth Kálmán: Két választás Magyarországon című, a dualista korszak választási visszaéléseit bemutató regényére


Kapcsolódó cikk: Bolgár György interjúi a Galamusban - 2010. április 2. - – „Az MDF hetek óta tartó tudatos és módszeres ellehetetlenítése” (Kajdi József, az MDF szakpolitikai koordinátora)


Dr. Kajdi József

1982-ben végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

Az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott, majd részt vett a Nemzeti Kerekasztal Tárgyalásokon

Az Antall-kormány idején a Miniszterelnöki Hivatalt vezette. 1995-2001 között a Magyar Nemzeti Bank elnöki tanácsadója, majd ügyvezető igazgatói beosztásban az MNB Titkárságának vezetője lett. 2001 óta egyéni ügyvéd, több gazdasági tisztsége van.

Pártonkívüli.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!