rss      tw      fb
Keres

Orbán Viktor beszéde a Kereszténydemokrata Néppárt választmányi ülésén2010. december 18-án (részletek)

Hűségben és becsületben kitartottunk egymás mellett

„Remélem, nem érzik tolakodásnak, ha azt mondom hazajöttem, mert már a gázóra alatt tartott választmányi ülésen is jelen voltam.”

„Köszöntöm Önöket, mint a jelentős magyar* politikai szerepet játszó keresztény párt tagjait és vezetőit. És köszöntöm Önöket úgy is mint a kormány miniszterelnökhelyettesének pártját… De még inkább köszöntöm Önöket úgy mint bajtársakat, akikkel vállvetve küzdöttük végig a nehéz nyolc évet. Bajtársakként, akikkel hűségben és becsületben kitartottunk egymás mellett…”

A virrasztók
„[Ádventkor] mindenkinek eszébe jut, még egy politikai rendezvényen is, hogy kereszténynek lenni annyit tesz, mint virrasztónak lenni, vagyis mindig készen állni a megújulásra. A virrasztók dolga éberen várakozni, észrevenni, felismerni a jeleket, cselekedni és teljesíteni a küldetésüket. Ez az ádvent üzenete is. Az advent a lelki felkészülés időszaka, amikor az ember a mindennapok forgatagából visszahúzódva szembenéz önmagával, összegzést végez, ugyanakkor előre is próbál tekinteni… Gondoljuk végig, mi történt velünk, mi történt Magyarországgal az elmúlt egy év alatt.”

„Azt hiszem, a KDNP az elmúlt hatvan év legsikeresebb évét zárja most. Az a gondolat, politika és stratégia, amely a KDNP-t a szövetségre épülő jobboldal ideológiai és szellemi horgonyává tette, teljes sikerre jutott.”

Én a szövetségkötés embere vagyok, ezért a KDNP barátja is

„Az én krédóm az, hogy együtt vagy sehogy. Régen volt, ezért sokan hajlamosak elfelejteni, hogy milyen kutyanehéz éveket éltünk át együtt 1990 és 1998 között, és különösképpen 1994 és 1998 között. Ezért nekünk nemcsak egy siker ösvényének biztos ismerete van a tudásunkban vagy áll rendelkezésünkre, hanem egy biztos kudarc ösvényét is pontosan ismerjük. Ezért semmi okot nem látok arra, hogy a sikeres ösvényt elhagyjuk, s a biztos kudarchoz vezető, egyszer már befuccsolt módszerekkel és politikai gondolatokkal próbálkozzunk.

Az én felfogásom az a KDNP helyzetét illetően, ami úgy hangzik, hogy szövetség vagy elaprózódás. Szövetség vagy felmorzsolódás. A nagypolitika mélyszerkezete, a magyar társadalom karakterrajza, politikai természete csak e két lehetőséget kínálja számunkra: szövetség vagy felmorzsolódás. Szövetség vagy felaprózódás. Önök is tudják, hogy én a szövetségkötés embere vagyok, ezért a KDNP barátja is. Mindent meg fogok tenni a jövőben azért, hogy a kereszténydemokrata néppárt és a kereszténydemokrata politikai gondolat megkapja az őt megillető helyet és az őt megillető befolyást a kormányzati munkában és általában a magyar politikai életben.” [taps]

Új, polgári, keresztény kormánya lett végre Magyarországnak

„Ha visszagondolunk, milyen érzés volt magyarnak lenni egy évvel ezelőtt, milyen érzelmek, indulatok és gondolatok kavarogtak bennünk 2009 végén, milyen hangulata volt akkor az országnak, nehéz elhinni, hogy azok is mi voltunk. Egy rosszkedvű, csalódott, becsapott, pesszimista és dühös országban éltünk akkor. Hiszem, hogy ez ma már a múlt. Ma már inkább józanságot és elszánt bizakodást látok szerte Magyarországon. Amiért akkor még csak fohászkodtunk, ebben az évben valósággá vált. 2010 a fordulat éve lett Magyarországon, és ezt mi, magyarok közösen vittük véghez. Nem egyszerűen annyi történt, hogy az országot a csőd és az összeomlás szélére sodró régi baloldali kormány helyett új, polgári, keresztény kormánya lett végre Magyarországnak, bár ez sem lett volna önmagában csekélység. Mi magyarok ennél sokkal sikeresebb és nagyobb horderejű dolgokat vittünk véghez. Először is az elmúlt húsz év legnagyobb nemzeti egységét sikerült megvalósítanunk Európában, mind a parlamenti, mind az önkormányzati választások során. Egy évvel ezelőtt ki gondolta volna ezt. Na azért voltunk néhányan. [derültség] Hiszen hosszú éveken át azt kellett hallgatnunk mindenfelől, hogy a magyarok nem képesek összefogni, egységet teremteni. Ez ebben az évben sikerült. Nem is akárhogyan, jó okkal figyelt fel rá az egész világ. Büszkék lehetünk rá. Ez az összefogás, ez az egység a nemzetközi világban ma Magyarország legnagyobb versenyelőnye. Azután a nemzeti egység akaratából kilencven év után visszaadtuk a határon túli magyarok állampolgárságát. Az 1990-es átmenet – beszéljünk egyenesen – zavaros alkuira épülő politikai rendszerét megújítottuk. Európában egyedülálló módon demokratikus eszközökkel  felére csökkentettük a politikusok számát Magyarországon… Aztán a magyar piacgazdaság történetében először tettük lehetővé, hogy a jövő évtől a gyermeknevelés költségei után ne kelljen adót fizetni a magyar családoknak. Figyelem, ne tévesszük össze ezt a megoldást azzal, amelyre szintén büszkék lehetünk, de az előző kormányunkhoz kapcsolódik, amikor gyermekek után járó adókedvezményt adtunk. Most nem erről van szó. Most arról van szó, hogy a gyermeknevelés költségeit nem veheti el az állam a családoktól, mert az adórendszeren kívüli jövedelem. És ha Önök megtámogatnak bennünket és segítenek, akkor az Önök elnökével közösen ezt a felfogást, ezt a tételt bele fogjuk illeszteni az új magyar alkotmányba is.” [taps]

Ukrajna-közeli állapotok kopogtattak az ajtón

„Minden idők legnagyobb adócsökkentését hajtottuk végre a hazai vállalkozások serkentésére.. és emellett az elmúlt húsz év legalacsonyabb jövedelemadóját vezetjük be Magyarországon. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy megmentettük a nyugdíjasok nyugdíját. A magyar nyugdíjrendszer az összeomlás szélén állott. Ukrajna-közeli állapotok kopogtattak az ajtón. Az fenyegette Magyarországot, hogy ha nem változtatunk a dolgok menetén egyszerűen nem leszünk képesek kifizetni a nyugdíjasoknak azt a nyugdíjat, amely megilleti őket. Az a jövő fenyegetett, hogy a most nyugdíj előtt álló emberek úgy mennek el nyugdíjba, hogy nem tud a magyar állam nyugdíjat fizetni nekik, mert egy rossz nyugdíjrendszer miatt a nyugdíjakat máshova kellett utalni, közben az állam eladósodott, és az összeomlás szélére jutott. A nyugdíjrendszert megmentettük, a kereszténydemokraták és a Fidesz együtt megmentette a magyar nyugdíjrendszert, és megmentette a nyugdíjasok nyugdíját. Akármilyen zavaros és hangos politikai vita is zajlik, erről, ami a lényeg, kérem, ne feledkezzenek el, és legyenek büszkék erre a parlamenti és kormányzati döntésre.”  [taps]

Senkit sem próbál meg a Jóisten az erején fölül

„Azt sem mondhatjuk, hogy 2010-ben elkerülték volna hazánkat a tragikus események és csapások. Ez nem új fejlemény, amikor polgári-kereszténydemokrata kormány alakul, akkor valahogyan rögtön árvizek, áradások és egyéb természeti csapások tesznek bennünket rögtön próbára, amit az ember egyfelől igazságtalannak érez, de másfelől – mint én azt már Szabó püspök úrtól megtanulhattam néhány prédikációjából, senkit sem próbál meg a Jóisten az erején fölül. Ezért nem kétségbeesni kell, hanem küzdeni, mert maga a helyzet biztosan magában rejti a megoldás lehetőségét is. Csak rajtunk múlik, hogy elég erősek vagyunk-e ahhoz, hogy megtaláljuk a megoldást…. Soha olyan összefogás nem jött létre Magyarországon, mint a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak a megsegítésére. Arra sem volt korábban példa, pedig számos súlyos ipari katasztrófa történt már a világban, hogy bárhol az állam olyan határozottsággal lépett volna föl a károkozó magáncéggel szemben, mint ahogy ezt mi magyarok megtettük.” [taps]

Eltöröltük egy idejétmúlt politikai rendszer maradványait

„Elértük a legfontosabb célunkat. Végre lezártuk az átmenet korszakát, eltöröltük egy hazugságokra épülő, idejétmúlt politikai rendszer maradványait, amely, valljuk be, már csak szégyent hozott hazánkra… és létrehoztunk egy új politikai rendszert, amit a nemzeti együttműködés rendszerének nevezünk. Köszönet illet minden magyar embert az összefogásért, a hitért és a nehéz időkben való helytállásért… Mindez reményt ad ahhoz, hogy a jövő év Magyarország megújulásának éve legyen, és így újabb közös sikereket érhessünk el… A közös eredményeinkre és a közös sikereinkre minden magyar ember nyugodt szívvel lehet büszke, pártszimpátiától és minden egyéb hovatartozástól függetlenül, mert ezek magyar sikerek, amelyeket magyar ügyekben értünk el… Nekünk magyaroknak nagy szükségünk lesz az önbizalomra a jövőben is. Ezért bátran beszéljünk a sikereinkről.”

Csak a diktatúra alkotmányának módosításával létrehozott átmeneti alaptörvény

„A jövő év sem lesz könnyű, rendkívüli kihívások előtt állunk. Mindenekelőtt… meg kell alkotnunk Magyarország új alkotmányát. Tisztelt kereszténydemokrata barátaim, én ott voltam a rendszerváltáskor a mai átmeneti alkotmány megszövegezésénél. Részt vettem abban a bizottságban Antall Józseffel, Tölgyessy Péterrel, Kónya Imrével, ha még emlékeznek ezekre a nevekre… abban a bizottságban, amely az új magyar alkotmány alapjait rakta le. Ezért én a szemtanú hitelességével beszélek erről a mostani alkotmányról. Nyugodtan mondhatom, hogy az már a rendszerváltás idején is világos volt, hogy új alkotmányra van szüksége Magyarországnak… Akkor csak a diktatúra alkotmányának módosításával létrehozott átmeneti alaptörvény létrehozásáig jutott el az ország. Most egységes a nemzet, most van alkalmunk olyan alkotmányt készíteni, amely hosszú időre iránytűje lesz a magyaroknak, mert a legfontosabb közös értékeinkre épül… A másik nagy feladat, hogy beindítsuk az új Széchenyi-tervet… A magyar gazdaságnak magyar lábakon kell állnia és ekként kell megújulnia… A jövő év kihívásai közé tartozik, hogy új adórendszert vezetünk be… meggyőződésem szerint Magyarországnak egy olyan adórendszerre van szüksége, amely úgy támogatja a munkát, hogy közben nem bünteti a sikert. Ezért aki tízszer annyit dolgozik, tízszer annyit keres, tízszer annyit adózik… Minden együtt van ahhoz, hogy modell értékű adózást vezessünk be, amely megváltoztatja nemcsak az adóterheket, hanem az adózáshoz, az adózáson keresztül az államhoz és ezen keresztül az egymáshoz való viszonyunkat is.”

Európa navigátorai

„Mindezek a kihívások egybeesnek Magyarország soros európai uniós elnökségének időszakával is. Soha nem volt még ilyen Magyarország történetében, mi leszünk Európa navigátorai fél éven keresztül.  Ez egyszerre nagy lehetőség és egyben komoly kihívás. Nagy lehetőség, mert számos megoldandó magyar feladat egybeesik az unió előtt álló megoldandó feladatokkal. Nekünk Magyaroknak és Európának sok hasonló ügyben kell egyszerre történelmi döntéseket hoznunk. Kihívás lesz azért is, ne kerteljünk, mert a jövő év lesz Európa legnehezebb éve a kommunista rendszer bukása óta, s ez bizony súlyos többletfeladatokat ró a magyar európai uniós elnökségre… Görögország, Írország. Érdekes lesz majd januárban olvasni a gazdasági lapokat.”

Rendbe kell rakni a dolgokat egyszer és mindenkorra

„Nehéz év előtt állunk. Nehéz dolgunk lesz, azért is, mert tabukat dönteni sohasem könnyű… Nekünk jövőre is komoly tabukat kell majd döntenünk az élet számos területén… Rajtunk kívül a magyar politikai életben nemcsak hogy senki sem tud válaszokat adni, esélye sincs, hogy válaszokat adjon… Én azt mondom Önöknek, hogy most nem lehet elbizonytalanodni, most végre rendbe kell rakni a dolgokat egyszer és mindenkorra. Másodszorra nem szalaszthatjuk el a történelmi esélyt, hogy Magyarországból végre erős, saját lábán álló, nyugati országot építsünk, amelyre minden magyar büszke lehet, ahol minden magyar ember boldogulhat. Én személyesen hiszek abban, hogy erre képesek vagyunk. És ki más hinne benne, ha nem a kereszténydemokraták? [taps] Ezért nagyon remélem, hogy a legnehezebb döntésekkor sem fogják Önök majd szem elől téveszteni a kereszténység tanításának azt a pontját, amelyet a legkönnyebben tudunk átfordítani a politikusok nyelvére… Innen nézve a keresztény tanítás lényege éppen az, hogy miután létezik megváltás, vagyis létezik a legnagyobb rossztól való szabadulás, létezik a feneketlen mélységből történő fölemelkedés. Ez a legfontosabb tanulság és a legfontosabb forrása a keresztény politikus erejének. A tanítás a világi élet dolgaiban azt jelenti, hogy nincs olyan rossz, amit ne lehetne jóvá tenni. Nincs olyan mély gödör, amiből ne lehetne kimászni. És nem tud egy közösség, egy ország, egy nemzet olyan bajba kerülni, amelyből ne lehetne talpra állni. Ez a kereszténydemokrata politika alapkrédója, ha jól értem a kereszténydemokrata filozófiát… Magyarországot nem lehet úgy tönkretenni, hogy mi ha összefogunk, ne tudnánk közösen felemelni.” [vastaps, kézfogás Semjén Zsolttal](Forrás: fidesz.hu)

* A „magyar” szó negyvennyolcszor fordul elő a beszédben – ebből a „Magyarország” tizennyolcszor


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!