rss      tw      fb
Keres

Svéd történész a magyar holokauszttal foglalkozó, súlyos hibákkal teli svéd cikkről

 

 

Magyarország részessége a holokausztban – súlyos tárgyi hibák címmel jelent meg a GP január 21-i számában Anders Blomqvist történész (Södertörn University, Institutionen för historia och samtidsstudier) írása.

Mélységesen szomorú és káros, hogy egy olyan svéd állami szerv, mint a Forum för levande historia,* amelynek a tények és a tudás terjesztése a feladata, ehelyett súlyos tárgyi hibákat közöl a magyarországi holokausztról.

A Forum Magyarországról szóló cikke, amely a honlapjukon érhető el,** ezen kívül még azt a nemzeti történetírási irányt is támogatja, amelynek értelmében a magyar hatóságok és vezetők mentesülnek a zsidók második világháború alatti rendszeres üldözésének és deportálásának a felelőssége alól.

A hivatalban levő magyar jobboldali populista kormány és a svéd állami szerv ezzel – ki-ki a maga helyén – azt a hibás és nacionalista képet terjeszti, hogy „Németország tisztítja meg Magyarországot a zsidóktól”. Teszi ezt annak ellenére, hogy az e kérdésre irányuló komoly kutatás egyértelműen kimutatta: a magyar vezetőket és hatóságokat súlyos felelősség terheli, közreműködésük nélkül nem lett volna deportálható röpke két hónap alatt 436 ezer zsidó.

A Forum honlapján az első tárgyi tévedés az az állítás, hogy a magyar hatóságok nem valósították meg „a zsidó lakosság rendszeres üldözését”.

Valójában a magyar hatóságok kb. 15 ezer zsidót utasítottak ki, akik már 1942 augusztusában az SS-csapatok egyik első tömeges kivégzésének lettek az áldozatai Kamenyec-Podolszkijnál (a mai Ukrajnában). A magyarországi holokauszt vezető kutatója, Randolph Braham szerint ez a művelet a magyar vezetők indítványának lett a következménye, és a holokauszt első olyan tömeggyilkossága, amelyben az áldozatok száma tízezer fölötti.

Az akció nem a vezető német nácikhoz kötődött, hanem magyar kezdeményezésre épült, és a wannseei értekezlet előtt hajtották végre.

Magyarország továbbá négy zsidótörvényt vezetett be 1938-1942 között, közülük az első kettő a zsidók gazdasági helyzetének korlátozását és nehezítését célozta egy kvótarendszer felállítása révén. Magyarország megszervezett egy munkatábor-rendszert is, ahol zsidókat kényszerítettek fizikai munkára, többek között messze, a hadifronton. Ezenkívül életbe léptettek egy sor zsidóellenes rendeletet, néhányukat magyar polgármesterek kezdeményezésére. Mindezeket azt megelőzően vezették be, hogy a németek megszállták volna Magyarországot 1944-ben. Az az állítás, hogy a magyar hatóságok nem üldözték rendszeresen a zsidókat, ezért teljesen alaptalan. Ráadásul a háború után a magyar vezetők közül többet emberiség elleni bűntettben ítéltek el, a vádpontok pedig nem csupán magára a deportálásra vonatkoztak, hanem 1944 márciusa előtti eseményeket is érintettek.

A magyar kormány kézivezérlésű történeti revizionistája, Szakály Sándor a Forum honlapjához hasonlóan úgy gondolja, hogy a német megszállás előtt nem történt semmi, és azt állítja, hogy az 1941. évi deportálás „idegenrendészeti eljárás” volt. Tehát a Forum cikke és a manapság Magyarországon zajló történeti revizionizmus között kellemetlen átfedések mutathatók ki. Nem említeni az 1941. évi tömeggyilkosságot és helyette azt írni, hogy rendszeres üldözésre nem került sor, a tények, az igazság és a felelősség elhallgatása.

A második tárgyi hiba a Forum cikkében azokhoz az állításokhoz kötődik, amelyek szerint „a németek elégedetlenek azzal, hogy hiányzik a kellő magyar akarat ’a zsidókérdés’ megoldására, és most kemény kesztyűvel fognak hozzá”, illetve „az SS most minden erőt bevet az ország zsidóktól való megszabadítása érdekében”. Egy-egy magyar vezetőben viszonylag erősen megfogalmazódott a zsidók deportálására vonatkozó igény, a leginkább szembeötlő Endre László államtitkár, aki a német vezetés elé tárta a zsidók gyors és átfogó deportálásra vonatkozó tervezetét. A terv annyira sürgette az eljárást, hogy a német vezetők azt gondolták, nem lehetséges ekkora mennyiségben ily rövid idő alatt átvenni a zsidókat Auschwitzban. A magyar igényeket tehát praktikus okból csökkentették. Helyi szinten is erős magyar anyagi érdekek fűződtek a zsidók tulajdonának átvételéhez, különösen a házaikra és a lakásaikra tartottak igényt – ezzel részletesen foglalkoztam az értekezésemben (Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania).***

A magyar polgármestereknek fő felelősségük volt a városi gettók létrehozásában, amelyekbe deportálásuk előtt a zsidókat gyűjtötték. A kivitelezés a helyi rendőrségre, a csendőrségre, polgári hatóságokra, tanárokra stb. hárult, összességében kb. 200 ezer magyar vett benne részt. Adolf Eichmann és az SS a magyar támogatásra bízta magát a szervezésben és a zsidók gettóba gyűjtésében, és csupán 600 embert hagyott a teljes magyarországi műveletre. Aligha nevezhető ez „minden erő”-nek, amint a Forum honlapján olvasható cikk állítja, hanem inkább az SS részéről „a legkisebb szükséges erő”.

A magyarországi holokauszt a „Németország megtisztítja Magyarországot a zsidóktól” kijelentésben összefoglalható leírása ezért súlyosan hibás. Magyar támogatás nélkül 436 ezer zsidó két hónap alatti átfogó deportálása nem lett volna kivitelezhető a viszonylag kis létszámban ott állomásozó németek számára. A magyarországi deportálások ezért elsősorban magyarok és németek közötti kiterjedt együttműködésként magyarázandók, ugyanakkor a zsidók és a magyarok szervezett ellenállásának hiányaként is.

Randolph Braham tiltakozásul visszaadta a kitüntetéseit a magyar kormánynak, mivel azt gondolja, hogy a kormány hamis történeti látásmódot terjeszt, miközben mi itt Svédországban állami pénzek felhasználásával hirdetjük ezt az üzenetet az iskolás gyerekeinknek a Forum honlapján keresztül. A politikai szféra panaszkodik, hogy mennyire szélsőséges nézetek terjednek Európában, amelyek a demokrácia alappilléreit fenyegetik. Itt nem egy obskúrus honlapról van szó, hanem egy olyan svéd intézményről, amelynek a feladata az előítéletek kialakulásának megfékezése, ehelyett azonban maga járul hozzá nacionalista mítoszok terjesztéséhez.

A cikk szerzője és a tényeket ellenőrző történészek oly rossz munkát végeztek, hogy kérdés, olvasták-e egyáltalán az alapvető vonatkozó szakirodalmat. A Forum felelős kiadója, Erik Franck főintendáns, az övé a fő felelősség azért, hogy e hibák megjelentek. Nem hiszem, hogy a Forum tudatosan terjeszti a jobboldali populista és nacionalista propagandát, hanem abból indulok ki, hogy az egész tudatlanságon és rutintalanságon alapul. Közvetlenül a Forum munkatársaival is közöltem az észrevételeimet, de semmi nem történt. Ezért botrányos az, hogy a cikkeket nem távolították el vagy nem szerkesztették át őket. Úgy látom, hogy a felelősök a Forumnál szolgálati vétséget követtek el, megtévesztik továbbá a svéd nyilvánosságot a magyarországi holokausztot illetően. Egy svéd intézmény, amely hibákat és nacionalista propagandát terjeszt, hogy lehet ez? Zárják be az oldalt, olvassák el az irodalmat, készítsék el újra és jól!

 


* Az intézménnyel a honlap nyelvének angolra váltásával lehet megismerkedni.

** Az írást a cikk megjelenésének napján eltávolították.

*** A doktori értekezés az interneten is olvasható.

 

 

 

Értesítés küldése a cikkről saját levelezőprogrammal