rss      tw      fb
Keres

Párizs, Charlie Hebdo, 2015. január 7.

 

Talán túl patetikus, amit mondani fogok, de jobban                                
szeretnék állva meghalni, mint térden állva élni.                                   

(Stéphane Charbonnier, alias Charb, francia karikaturista, a
Charlie Hebdo lapigazgatója a Le Monde-nak 2012. szeptember 20-án.
2015. január 7-én iszlamisták gyilkolták meg egy párizsi
szerkesztőségi szobában.)


A világ legszörnyűbb abszurditása, hogy ez a képletesnek szánt mondat valósággá válhatott. A világ legszörnyűbb abszurditása, hogy a vallásos hit, amelyet az ember azért talált ki magának, hogy ne legyen egyedül az élete nehéz időszakaiban, hogy maradjon esélye a reményre akkor is, amikor minden összeomlik, és hogy könnyebben viselje a tudást, hogy az emberi élet borzalmasan véges, megint gyilkolásra szolgált.

A világ legszörnyűbb abszurditása az, hogy egy vallásos hit éppen a saját előfeltételét, az életet nem tiszteli, hogy hívő emberek az evilági bosszú vagy a túlvilági jutalmak reményében éppúgy szembeköpik a saját életüket, mint a másokét.

A világ legszörnyűbb abszurditása, hogy emberellenes és életellenes hatalmak éppen az emberi félelmek elviselésére szolgáló eszközből csinálnak másokat megfélemlítő gyilkos fegyvert.

De a világ legszörnyűbb abszurditása mégis csak az emberi sötétség, mert a faj legfontosabb és egyedülálló képességét, a megértést, a gondolkozást és a belátást szünteti meg, és teszi aljas hatalmak által felhasználható bábbá az embert.


2012. szeptember 19-én készíült kép Charbról, azaz Stéphan Charbonnier-ről, a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap igazgatójáról – MTI/AP/Michel Euler

„Ez az ország már sohasem lesz ugyanaz, mint ami eddig volt.”

(Philippe Val, a Charlie Hebdo korábbi igazgatója a France Internnek 2015. január 7-én, miután három iszlám terrorista 12 volt kollégáját gyilkolta meg a szerkesztőségi értekezlet kellős közepén.)

Sem Franciaország, sem Európa nem lesz többé ugyanaz. És a legkevésbé a terroristák gerjesztette félelem miatt. A nyugati demokráciák öntudata, önérzete és önvédelmi képessége erős. Ahol sok nagyvárosban tízezrek mennek ki az utcára önként, minden különösebb szervezés nélkül emlékezni a meggyilkolt újságírókra, szolidaritást vállalni azokkal, akik fenyegetések és bombatámadások ellenére is tették azt, amire szerződtek, írták, rajzolták és életben tartották a szabad sajtót, ott a személyes félelem sohasem válik meghunyászkodássá. Ahol a törvényhozók, a jogállam intézményei, az értelmiség és a közvélemény pontosan tudja, mi a különbség a sajtó és a szólás szabadsága meg a faji és vallási uszítás bűncselekménye között, ott nem robbannak ki parttalan és destruktív viták arról, hogy az uszítás csak akkor üldözendő-e, amikor már emberéleteket követel. Ahol a hivatalban lévő szocialista miniszterelnök, Manuel Valls a vérengzés elleni tiltakozásként szombat délutánra meghirdetett „köztársasági menetre” meghívja Nicolas Sarkozy konzervatív exelnököt, ott nem fenyeget az a veszély, hogy otromba kormánypolitikusok „lenyúlással” és „katasztrófaturizmussal” vádolják meg az ellenzéket, ha az szolidaritást vállal az áldozatokkal. Mert a köztársasági ethosz alapkérdésekben felülírja a hatalmi vetélkedésnek ezt a primitív szintjét, és megtiltja a köztársaság polgárainak hatalmi célú egymás ellen uszítását.


Virrasztás Párizsban, a place de la République-en szerda este, az áldozatok emlékére – forrás: Twitter

És mégis, sem Franciaország, sem Európa nem lesz ugyanaz, mint ami eddig volt. Mert óhatatlanul fel fognak erősödni azok a viták, amelyek évtizedek óta folynak a nyugati társadalmakban. Hogy az európai országok szolidaritása meddig terjedjen a hazájukból elüldözött vagy elmenekült harmadik világbeli bevándorlók iránt. Hogy a nyugati társadalmak rendjét és biztonságát fel kell-e áldozni ennek a szolidaritásnak az oltárán, ha ez egyben gyilkosok és terroristák befogadását is jelenti. Hogy a befogadást mennyiben lehet és kell a bevándorlók kulturális beolvadáshoz mint feltételhez kötni. Hogy a terroristák elleni védekezés jegyében meddig terjedhet az állami titkosszolgálatok és erőszakszervezetek ellenőrzési hatásköre a polgárok magán- és közösségi élete felett. És nem utolsósorban, hogy szabad-e ilyen címet adni a Charlie Hebdónál lezajlott mészárlásról tudósító hírnek: Ezekért ölhették meg a francia újságírókat. Mert ha ok-okozati viszony teremtünk a sajtószabadságot megtestesítő karikatúrák és a gyilkosságok elkövetése között, akkor a gyilkosok nézőpontjára helyezkedünk, és a következő lépésben már azon fogunk vitatkozni, nem kellene-e mégis hátrább lépni abban a nagy sajtószabadságban, hogy ne váltsuk ki az iszalmisták vérengző dühét.

Félő, hogy ezekből a vitákból a szélsőjobboldali, bevándorlásellenes pártok csak megerősödve kerülhetnek ki. Azok is, amelyek nemcsak az afrikai és közel-keleti menekülteket nem látják szívesen, hanem a kelet- és közép-európai „gazdasági menekülteket” sem. Ez pedig nemcsak az Európai Unió létét kérdőjelezné meg, hanem ördögi körként megerősítené azokat a közép-, kelet- és dél-európai nacionalista kis és nagyobb diktátorokat, akik eddig is Európa ellen uszították a népüket, és eddig sem fogadták be a menekülteket.


Forrás: Twitter/ Ruben L. Oppenheimer

És nem lesz többé a világ sem ugyanaz. Az Iszlám Államot, a legiszonytatóbb megtestesülését annak, amit az iszlamisták a saját vallásuk eltorzításából ki tudtak facsarni maguknak, a legvadabb gyilkos szörnyetegek „államát”, amely válogatott kínzásokkal öli a saját népét is, és amely a tűzfészke az ember elállatiasításának (bocsánatot kérek az állatoktól), nem lehet tovább tétlenül nézni vagy legfeljebb bombázgatni egy kicsit. Ha eddig nem lett volna világos, most már az: ez nemcsak az Egyesült Államok meg a közel-keleti országok problémája, hanem a miénk is.

Nehéz és attól tartok, sötét időszak kezdetét jelenti mindannyiunk életében a Charlie Hebdo szerkesztőségének eddig elképzelhetetlen megtizedelése.