rss      tw      fb
Keres

HübriszA kormánypártok vezetőinek az ünnep idején megfigyelhető magatartása csak a hübrisz szóval jellemezhető. Ez az ógörög kultúrában született fogalom eredetileg túlkapást, mások szférájába való behatolást, mások megalázását jelenti. Általánosságban gőgöt, elbizakodottságot, a legnagyobb bűnt, amelyet a magát mindenhatónak képzelő ember mások ellen elkövethet. Konkrét büntetőjogi kategóriaként is alkalmazták olyan cselekményre, melynek célja az áldozat megszégyenítése, porig alázása volt a saját magát felsőbbrendűnek gondoló ember által.

A kormánypárthoz tartozó főemberek végletes elbizakodottságát a közpénzből szerzett gazdagság attribútumainak – luxustárgyak, vadászatok, kacsalábon forgó ingatlanok – gátlástalan mutogatása jelzi. A magukat minden törvény fölöttinek képzelők alázzák így az őket megválasztókat. Már nem is fárasztják magukat a képmutatással. A törvényhozással annyira megszilárdították az uralmukat, s ezt olyan mértékben véglegesnek érzik, hogy nem törődnek a látszattal sem. Ahogy Esterházy Péter írja: „A magabiztos pofátlanság az erő képzetét kelti.”

[picture="3088" title="A dunakeszi Szijjártó-villa" type="orig"]

(Forrás: Index/ingatlan.com)

Ennek az erőnek a tudatában költenek milliárdokat filmes emlékparkra Ózdon a nyomorgó emberek szomszédságában, lovardára a budai várban, s készítik elő Orbán felköltözését a hozzá igazán méltó székhelyre.

Orbán kormánya a külpolitikában is a „magabiztos pofátlanság” jegyében jár el, oktatja ki az Egyesült Államok kormányát, szenátorait, s indíttat jogi eljárást André Goodfriend ellen.

Az arrogáns magyar külpolitikát az oroszok védik, ők ugyanis Orbán kétkulacsos politikájában annak a lehetőségét látják, hogy „belülről bomlasszák” az atlanti szövetségi rendszert. A Paks II szerződés sietős aláírásával Orbán Magyarországot Oroszország pórázára kötötte, pénzügyileg és politikailag is. A szijjártói külügy pedig intellektuálisan képtelen ennek a végzetes manipulációnak akár csak a felfogására is, sőt, a „keleti nyitás” sikereiről álmodozva egyenesen kiszolgálja.

Csakugyan közel került a két ország egymáshoz, ezt jelzi az is, hogy egy korrupciókutatási szervezet szerint Orbán a legkorruptabb miniszterelnökök sorában a második helyen követi Putyint.

A téli ünnepek idején most is, mint máskor, látványossá válik a szegénység: kilométeres sorok állnak az élelmiszercsomagokért és a meleg ebédért, az újságokban az utcán vagy fűtetlen lakásukban kihűlt, megfagyott emberekről szólnak a híradások.

Orbán jólfizetett kommunikációs apparátusának válasza erre a miniszterelnöknek egy feldíszített karácsonyfa két ága között átmosolygó fotója.

A 2014-es év méltó lezárása volt Áder államelnök tartuffe-i beszéde, amelyben arra szólított fel bennünket, hogy ne késlekedjünk az „elesett embert talpra segíteni, a szegénységet enyhíteni”. Szóval tegyük mi meg azt, amit ez a kormány álságos, keresztényi frázisokat öblögető beszédeiben megígért, s amit tetteiben durva cinizmussal megtagadott.

A kormánypártok jeleseit nem vakítja el annyira a saját propagandájuk, hogy ne látnák a növekedő elkeseredettséget és elégedetlenséget, s ne próbálnának tenni ellene a törvényalkotás megszokott kézmozdulatával: megszigorítják a gyülekezési törvényt.

A kormány önkéntes testőrsége és nagyhatalmaknak üzengető civiljei közben saját fegyvereiket forgatják. Csizmadia László, a CÖF elnöke január 4-én a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában befelé üzent. Miután a január 2-i tüntetést MSZMP-s és SZDSZ-es gyerekek játszadozásaként tüntette fel, figyelmeztetett, hogy ne próbálják a CÖF-öt az utcára csábítani, mert az „nem könnyűlovasság, hanem nehéztüzérség”.

A régi görögök ideális világában nem maradt büntetlen a végletes gőg és elbizakodottság. Akik magukat mindenhatónak, törvény felettinek gondolták, akik legfőbb örömüket mások megalázásában látták, azokra lesújtott Nemeszisz istennő. A képeken a kezében zabolával, a visszafogottság, a mértéktartás szimbólumával ábrázolták, annak jeleként, hogy még a legsötétebb bűn sem válthat ki féktelen bosszúállást, csak igazságos büntetést.

 

 


Huszár Ágnes nyelvész