rss      tw      fb
Keres

Drogteszt vagy valami egészen más?
A drogteszt ötlete egyesek szerint inkább kommunikációs húzás, amely kommunikációs sokként a Fidesz mélyrepülését lenne hivatott enyhíteni. Én úgy gondolom, sokkal súlyosabb a helyzet ennél. Az önkényuralmi eszközök egy újabb stációjához érkeztünk el, valóban sokk lesz ez, ha nem kezeljük a helyi értékén.


Orbán azzal magyarázta „a politikusokra, újságírókra, közbizalmi állást betöltőkre kiterjesztendő drogtesztet, hogy aki drogot fogyaszt, arra nem lehet számítani a drogmaffia elleni küzdelemben, tisztázni kell, ki hol áll”.


Azt ajánlom, mindenki használja picit az eszét, mielőtt benyeli ezt a porhintést!


Ha valóban a drog izgatná a Fideszt, akkor nem azzal kezdené, hogy olyan társadalmi csoportokat jelöl ki, amelyeket megkülönböztető módon vizsgálni és vegzálni akar. Mitől kevésbé megbízhatók az újságírók, a politikusok, mint mások? Vajon inkább képesek befolyásolni az ifjúság vagy az egész társadalom szokásait, mint például a tanárok vagy a szülők? Mitől is nem számít ugyanennyire az, hogy a pedagógustársadalomból, a szülőtársadalomból, az orvostársadalomból, a vegyésztársadalomból vagy a rendőrség és az igazságszolgáltatás képviselői közül ki hol áll drogügyben? S a sor hosszan folytatható lenne. Hajlamosabbak a drogfogyasztásra a kipécézettek, mint az említett csoportok? Természetesen nem.


Eléggé gyengécske, logikátlan és átlátszó magyarázat tehát a miniszterelnöké, miszerint csak tisztán akarják látni, ki van ebben az ügyben a kormánnyal. Arra viszont adódik logikus válasz, hogy miért éppen a politikusok és az újságírók lettek kiszemelve. Az újságírói és a politikusi ugyanis az a két társadalmi csoport, amelyek a nyilvánosság előtt legkönnyebben képes bírálni a hatalmat. Ha ezt belátjuk, azonnal világos, mi a valódi szándék. Természetesen a sakkban tartás, a jogos tiltakozók elleni hangulatkeltés, egy álságos eszköz megteremtése bárkinek az ellehetetlenítésére.


Itt szokott következni az együgyűek reakciója, miszerint akinek nincs félnivalója, az egy teszt miatt nem aggódik. A hatalom éppen erre az együgyűségre épít. Csak azt kell hozzá elfelejteni, hogy hol élünk.


Valóban nem aggódhat senki egy teszt miatt egy demokráciában, ahol a hatóságok pártatlanságához kétség sem férhet. Ám demokráciákban ilyen diszkriminatív drogteszt-ötletek fel sem merülhetnek, amelyek már önmagukban megkérdőjelezik a pártatlanságot. Egy demokratikus jogállamban evidens, hogy az újságíró azért felel, amit leír. A politikus azért felel, amit cselekszik és amit mond. Az orvos azért, ahogy gyógyít, a tanár azért, ahogy tanít. Vannak mindenkire érvényes alkotmányos normák, törvények, foglalkozási szabályok. Demokráciákban minden állampolgár megkülönböztetéstől mentesen felel azért, ha kábítószer-fogyasztással törvényt sért. Vannak olyan foglalkozások, amelyek során a foglalkozást gyakorlóra mások testi épsége és biztonsága van bízva, és ahol, emiatt, előzetes szűréseket indokolt lehet előírni. Az állampolgár ennek tudatában vállalkozik az adott foglalkozás űzésére.


Ha egy újságíró vagy politikus másoknak nem tetsző véleményt tesz közzé, demokráciákban van mód vele a nyilvánosság előtt vitát folytatni, érvekkel meggyőzni vagy az álláspontját ellehetetleníteni, és uram bocsá, a drogfogyasztásról alkotott nézeteivel is ez a helyzet.


Ahol azonban felmerülhet, hogy a hatalom minden alap nélkül, kedve szerint pécézhet ki egész társadalmi csoportokat, sőt, éppen a hatalom kontrolljára leginkább hivatott társadalmi csoportokkal szemben alkalmaz állampolgári jogaik gyakorlásával kapcsolatban hátrányos megkülönböztetést, ott nem beszélhetünk állampolgári jogegyenlőségről és demokráciáról, mégoly magasztos társadalmi célok meghirdetése esetén sem. Ott jogosan merülhet fel kétely a hivatkozott szándékok őszinteségét illetően, kétely a diszkriminatív eszközöket alkalmazó hatalom egész működését illetően, az így elrendelt drogtesztet végzők pártatlansága, eredményeik minden kétséget kizáró objektivitása tekintetében is. Ilyen közegben nem megalapozatlan az aggodalom, hogy elég-e nem drogozni egy negatív drogteszthez.