rss      tw      fb
Keres

Bogáncsból rózsát
A rendszerváltás utáni időszakban számos közoktatási intézmény került egyházi fenntartásba. Az utolsó négy év alatt az folyamat felgyorsult, 50 százalékkal nőtt az egyházi fenntartású iskolák száma.


Az úgynevezett bevett egyházak által fenntartott iskolákról nem lehet egységes véleményt alkotni. Vannak köztük jók, sőt kiválók, és vannak nagyon gyengék is. Attól, hogy kereszt vagy bibliai idézetek kerülnek a falra, és templomban tartják az évnyitót, még nem változik semmi. A kenetteljes szavaktól sem, amelyek olyan gyakran hangzanak el az egyházi iskolák keresztény légköréről és erkölcsnemesítő hatásáról. Szép szavakból és tartalmatlan frázisokból a balatonfüredi református iskola megnyitójára rendezett fórumon sem volt hiány.


Az egyházi iskolák akkor lehetnek jobbak a többieknél, mondta Korzenszky Richárd, a Tihanyi Bencés Apátság perjele, ha tényleg elkötelezettek, ha az egyébként túlzottan preferált információátadás mellett értékrendjük van. Ennek így semmi értelme nincsen. Minden iskolának, sőt minden egyes embernek van értékrendje, ezek csak az értékek rangsorában különböznek egymástól. Van tanár vagy iskolai kollektíva, amely engedelmességet vár el a gyerekektől, és minden lehetséges eszközzel erre tör. Mások a kreativitás és az önállóság fejlesztését tekintik pedagógiai céljuknak, ehhez keresik meg a módszereket. A perjel mondatában az elkötelezett szó is értelmezhetetlen, ha nem fejti ki, kire vagy mire irányul az elkötelezettség.


Elhangzott viszont a fórumon egy túlságosan is érthető mondat. A résztvevők, keresztény felekezetek érdemdús képviselői egyetértettek abban, hogy megfelelő családi háttér nélkül az egyházi iskolák önmagukban nem sokra mennek: bogáncsból nem lehet rózsát nevelni. A felekezeti iskolák tehát csak gondosan előnevelt, formára igazított emberpalántákat várnak intelligens és szigorú valláserkölcsi alapon álló családokból. A szétzilált körülmények közül származó, elhanyagolt gyermekekre nem is kívánnak pedagógiai erőfeszítéseket pazarolni.


Csak azt tudnám, miért szólította magához Jézus minden megkülönböztetés nélkül a kisdedeket.