rss      tw      fb
Keres

A történelem az élet tanítómestere
„Létezik egy másik hierarchia, mégpedig a pénzé, amelyet jól illusztrál a cliensi rendszer. A patronus védelmet és megélhetést biztosít a clienseinek (a sportula révén, amely naponkénti adomány előbb természetben, utóbb pénzben, és a reggeli tisztelgő látogatás, a salutatio alkalmával vehető át.) A clienseket a fides kapcsolja patronusukhoz, azaz a tisztelet, a feltétlen engedelmesség és segítőkészség elegye. A cliensek a patronusra szorulnak megélhetésükért, de nagy hatalmú személy cliensének lenni magában is érték. Ám a függés kölcsönös: a patronus annál fontosabb személy, minél nagyobb és tekintélyesebb a clientáléja. A cliensrendszer vulgarizálódása azonban a köztársaság korában a befolyások olyan hálózatát alakította ki, amely az egész társadalomnak ’maffia’ színezetet adott (protekciós rendszer az államapparátusban, bírák megvesztegetése, választási csalások stb.)”


(Jean-Noël Robert, Az ókori Róma. Korona Kiadó, 2006, 97. old)