rss      tw      fb
Keres

Huszonöt éve történt a magyarországi rendszerváltozás, 1989. június 23-29.


MTI 2014. június 20., péntek 8:10

Huszonöt éve, 1989 folyamán Magyarországon és a többi közép- és kelet-európai szocialista országban visszafordíthatatlan változások indultak el, átalakultak a gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok. Az MTVA Sajtó- és Fotóarchívumának összeállítása a magyarországi - és a szocialista blokk többi országában párhuzamosan zajló - változások fontosabb eseményeiről 1989. június 23-29. között:

Magyarországi változások:

1989. június 23. - A budapesti nagygyűléssel megkezdődött az egykori Barankovics-párt utódaként alakult Kereszténydemokrata Néppárt újjászervezése.

1989. június 23-24. - A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának (MSZMP KB) zárt ülésén a párt elnökévé Nyers Rezsőt választották, a főtitkár Grósz Károly maradt, de hatásköre jelentősen csökkent. A párt operatív irányítására Nyers Rezső, Grósz Károly, Németh Miklós kormányfő és Pozsgay Imre államminiszter részvételével négytagú elnökség alakult. Felmentették titkári tisztségéből Berecz Jánost, ugyanakkor Kovács Jenőt pártszervezési, Barabás Jánost az ideológiai és sajtóügyekért felelős KB-titkárrá választották. A KB kibővítette a Politikai Bizottságot (PB), és 21 tagú Politikai Intéző Bizottságként működött tovább. Az ülésen elhatározták: ha az Országgyűlés megalkotja a köztársasági elnökről szóló törvényt, a tisztségre Pozsgay Imrét jelölik. A KB a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalásokon részt vevő MSZMP-delegáció vezetőjévé Nyers Rezsőt, tagjaivá Fejti Györgyöt, Iványi Pált és Pozsgay Imrét választotta. A KB 1989. október 7-re Budapestre összehívta az MSZMP XIV. kongresszusát.

1989. június 23. - A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság vizsgálata szerint folyamatosan nő, elérte a 130 ezret a munkaviszony nélküli állást keresők száma. Az év elején bevezetett-munkanélküli segélyt április végéig több mint 3200-an vették igénybe.

1989. június 24. - A Magyar Demokrata Fórum országos választmánya és elnöksége együttes ülésén az MDF párttá alakulásáról döntött.

1989. június 24. - A Magyarországi Szociáldemokrata Párt egészségi állapota miatt felmentette elnöki funkciójából Révész Andrást, aki a párt tiszteletbeli elnöke lett, új elnöknek Baranyai Tibort választották meg. A párt több platformja és megyei szervezete törvénytelennek minősítette a vezetőségi ülést.

1989. június 24. - Törvényesen elismert felekezetté nyilvánították a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségét.

1989. június 24-25. - Megalakult a Magyar Nők Szövetsége, a Magyar Nők Országos Tanácsának jogutódja.

1989. június 25. - Az alapító jelenlétében megkezdte magyarországi tevékenységét a Kalkuttai Teréz anya által alapított Szeretet misszionáriusi rend négy nővére.

1989. június 26. - Megalakult a Minisztertanács Világgazdasági Tanácsadó Testülete Bognár József akadémikus elnökletével.

1989. június 26. - A Minisztertanács elfogadta a ki- és bevándorlásról, illetve a külföldre utazásról és az útlevélről szóló törvénytervezetet. A kormány határozatot hozott az 1949 és 1953 között rendőrhatósági őrizetben fogva tartottak munkaviszonyának és társadalombiztosításának rendezéséről is.

1989. június 26. - Az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletet hozott az Állami Egyházügyi Hivatal és az Állami Ifjúsági és Sporthivatal megszüntetéséről. A testület felfüggesztette a halálbüntetésre ítéltek kegyelmi kérvényének elbírálását, amíg az Országgyűlés nem dönt a halálbüntetés eltörléséről.

1989. június 26. - Az MSZMP, az Ellenzéki Kerekasztal és a harmadik oldalon helyet foglaló társadalmi szervezetek középszintű megbeszélésükön megállapodtak a politikai témaköröket megvitató bizottságok felállításáról.

1989. június 27. - Az Országgyűlés az MSZMP elnökévé választott Nyers Rezsőt felmentette államminiszteri megbízatása alól. A parlament még aznap elfogadta az 1988. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényt.

1989. június 27. - Törvényesen elismert vallásfelekezetté nyilvánították a Magyarországi Jehova Tanúi Vallási Közösséget.

1989. június 27. - Budapesten megalakult a Magyar Október Párt, hogy „elősegítse az 1956-os forradalom és szabadságharc célkitűzéseinek maradéktalan megvalósítását”.

1989. június 27. - Horn Gyula magyar és Alois Mock osztrák külügyminiszter jelképesen átvágta a vasfüggönyt Sopronnál. (A magyar-osztrák határon már május 2-án megkezdődött az elektromos és műszaki határzár elbontása.)

1989. június 27. - Mark Palmer, az Egyesült Államok budapesti nagykövete gazdaságpolitikai kérdésekről tárgyalt a Parlamentben az Ellenzéki Kerekasztal szervezeteinek képviselőivel.

1989. június 28. - Az Erdélyi Szövetség, a Független Magyar Demokrata Párt, a Magyar Függetlenségi Párt és a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Szűrös Mátyáshoz, az Országgyűlés elnökéhez intézett nyílt levélben adott hangot sérelmének, amiért a nemzeti kerekasztal-tárgyalásokon az eredeti megállapodással ellentétben nem negyedik oldalként, hanem csak megfigyelőként vehetnek részt.

1989. június 29. - Alakuló értekezletét tartotta az MSZMP Népi Demokratikus Platformja.

1989. június 29. - Reggel 7 és 9 óra között az ország 180 pontján mintegy hat-hétezer ember és háromezer munkagép vett részt a gabonatermesztők Péter-Pál napi demonstrációjában, hogy így adjanak nyomatékot a gabonaárak 30 százalékos növelését sürgető kérésüknek.

1989. június 29. - Az Országgyűlés kulturális bizottságában Glatz Ferenc művelődési miniszter bejelentette: a jövőben miniszterhelyettes foglalkozik a nemzetiségi kisebbségek ügyeivel.

-------------------------

Kelet-európai változások - válogatás a legfontosabb külföldi eseményekből:

1989. június 23. BULGÁRIA: Rendkívüli intézkedéseket léptettek életbe, hogy elhárítsák a törökök tömeges kitelepülésének gazdasági következményeit: a mezőgazdasági és ipari üzemekben meghosszabbították a munkaidőt, az adminisztratív munkaerőt átirányították a termelésbe, és visszafogták a szabadságolást.

1989. június 23. LENGYELORSZÁG: Bronislaw Geremek, Lech Walesa tanácsadója lett a Szolidaritás parlamenti csoportjának vezetője. A kommunista csoport élére Marian Orzechowskit, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagját választották meg.

1989. június 23. SZOVJETUNIÓ: Az Üzbég Kommunista Párt Központi Bizottsága felmentette első titkári tisztéből Rafik Nyisanovot, akit a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Nemzetiségi Tanácsának elnökévé választották, utóda Iszlam Karimov lett.

1989. június 24. CSEHSZLOVÁKIA: A prágai rendőrség megakadályozta, hogy a Charta '77 emberi jogi szervezet kollektív szóvivői csoportja ülést tartson, a testület 16 tagját előállították kihallgatásra, két embert 24 órán keresztül tartottak fogva.

1989. június 24. JUGOSZLÁVIA: Mariborban tartotta kongresszusát Jugoszlávia első független politikai szervezete, a Szlovén Demokrata Szövetség.

1989. június 24. SZOVJETUNIÓ: Nyilvánosságra hozták a Népi Küldöttek I. Kongresszusának határozatát, amely a Legfelsőbb Tanács és a kormány rövid időn belül végrehajtandó feladataként jelölte meg az élelmiszergondok megoldását, a közszükségleti cikkek és a szolgáltatások hiányának felszámolását.

1989. június 24-28. SZOVJETUNIÓ: Megtartotta alakuló kongresszusát a Grúz Népfront.

1989. június 25. SZOVJETUNIÓ: A moldáviai Kisinyovban több mint negyvenezer ember követelte a kormány és a kommunista párt helyi vezetőinek lemondását, továbbá sürgették egy új köztársaság megalapítását is, amely Észak-Bukovinát - a Romániától 1940-ben a Szovjetunió ukrajnai területéhez került részt - is magában foglalná.

1989. június 25. SZOVJETUNIÓ: Fehéroroszországban megalakult az átalakítás támogatóit tömörítő népfrontmozgalom, az Újjászületés.

1989. június 26. ALBÁNIA: Ramiz Alia, az Albán Munkapárt Központi Bizottságának első titkára élesen bírálta a kelet-európai országokban végbemenő változásokat, és megerősítette, hogy Albánia ragaszkodik független, keményvonalas politikájához.

1989. június 26. ROMÁNIA: Brüsszelben nemzetközi sajtóértekezleten jelentették be, hogy Nyugat-Európa különböző országaiban eddig több mint ezer felszámolásra ítélt romániai települést „fogadtak örökbe”.

1989. június 27. LENGYELORSZÁG: A Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizottsága felszólította a kormányt, hogy tartózkodjék a központi áremelésektől az új kabinet megalakulásáig. A Politikai Bizottság ismét szorgalmazta egy széles koalíción, az ellenzék részvételén is alapuló nemzeti közmegegyezési kormány megalakítását.

1989. június 27. SZOVJETUNIÓ: Mihail Gorbacsov államfő elnökletével Moszkvában megkezdte együttes ülését a Legfelsőbb Tanács két háza; a szovjet törvényhozás hét évtizedes történetében először nem hagyott jóvá miniszterekre vonatkozó személyi előterjesztést.

1989. június 28. JUGOSZLÁVIA: A középkori szerb állam bukását okozó rigómezei ütközet 600. évfordulóján mintegy félmillió szerb gyűlt össze az egykori csatamezőn a koszovói főváros, Pristina közelében. Slobodan Milosevic szerb elnök beszédében azt hangoztatta, hogy a történelmi évforduló egybeesik Szerbia és tartományai újraegyesülésével, egyben azzal vádolta a korábbi szerb vezetőket, hogy a második világháború után engedték megosztani Jugoszlávia legnagyobb tagköztársaságát.

1989. június 28. ROMÁNIA: A Román Kommunista Párt Központi Bizottsága Nicolae Ceausescu pártfőtitkári újraválasztását indítványozta, kiemelve hogy „a IX. pártkongresszussal megkezdődött tündöklő időszakban Nicolae Ceausescu újító, forradalmi és dinamikus fejlődést juttatott érvényre Románia gazdasági-társadalmi életében”. A nagy nemzetgyűlési képviselői másnap „hazafias lelkesedéssel és teljes egyetértéssel” csatlakoztak a KB-határozathoz.

1989. június 29. CSEHSZLOVÁKIA: Mintegy kétezren, köztük neves értelmiségiek és művészek írták alá a csehszlovák vezetéshez intézett, szabad és demokratikus vitát, valódi társadalmi párbeszédet, gyökeres rendszerbeli változásokat követelő Néhány mondat című petíciót. (A felhívás címe az 1968-as „Kétezer szóra” utalt.)

1989. június 29. LENGYELORSZÁG: A lengyel katolikus püspöki kar és a lengyel rádió- és televízióbizottság képviselője megállapodást írt alá arról, hogy a katolikus egyház ezentúl a rádió két műsorában és a televízió központi programjában heti egy-egy óra műsoridőhöz jut.