rss      tw      fb
Keres

Lex Mocsai
A kormánynak még nincsen felsőoktatási államtitkára, az egyetemi szféra átalakítása viszont lendületesen zajlik. Szeptemberben nyitja kapuit a Semmelweis Egyetemről (SE) leváló karból önálló sportegyetemmé alakuló új létesítmény.


Persze ehhez még törvénymódosításra van szükség, hiszen az akkreditáció lefolytatására még a 2012-es felsőoktatási törvény által meggyengített MAB sem lenne képes. A létesítendő sportegyetem ugyanis nem felel meg az egyetemi akkreditáció alapvető követelményeinek, hiszen


– mindössze egy kara lesz az előírt három helyett,


– aligha lesz képes felállítani legalább két tudományterületen doktori iskolát,


– oktatóinak fele nem rendelkezik tudományos fokozattal.


Maga a rektornak kiszemelt nagyszerű kézilabdaedző, a nemzeti válogatott kapitánya, Mocsai Lajos sem felel meg a követelményeknek, hiszen rektorrá választani csak egyetemi tanárt lehet, márpedig ő docens. A kormány hétfőn benyújtott törvényjavaslata mindezen előírások teljesítése alól felmentené a testnevelési egyetemet. A törvény elfogadásában nem kételkedünk, s abban sem, hogy Lex Mocsaiként kerül be a köztudatba.


Mocsai, aki régóta lobbizik a volt TF önállósodása mellett, a Semmelweis Egyetem vezetőségét vádolja azért, hogy a Testnevelési Kar az utóbbi évtizedben alig fejlődött. Azt állítja, hogy az SE többi kara kapta az összegyetemi pénzek oroszlánrészét drága orvosi berendezések vásárlására, a Testnevelési Karnak alig jutott valami.


Mocsai Lajos azt ígéri, ismét „nemzetközi hírű intézménnyé” teszi a TF-et. Úgy emlékszem, 2012-ben nem kellett panaszkodniuk, hiszen a nemzetközi érdeklődés központjába kerültek Schmitt Pál doktorija révén. 2013-ban pedig a kar dékánja azzal került a sajtó és a rendőrség figyelmének középpontjába, hogy Lasztovicza Jenő fideszes képviselő fiának és barátainak írogatott be sajátos módon jegyeket.


A Semmelweis Egyetem aligha fogja bánni, hogy ez az inkább hírhedt, mint híres tagintézmény kikerül karainak sorából. Mocsai egyébként az SE számlájára írja azt is, hogy a Testnevelési Karra alig jelentkeztek külföldi hallgatók. Ez reményei szerint kedvezően változik majd az önállósodás után.


A jövendőbeli rektor nem számol azzal, hogy külföldi hallgatók csak olyan magyar intézményt látogatnak, amelynek diplomáját saját hazájukban is el tudják fogadtatni. Magyarul: csak a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) által akkreditált intézményt. A MAB ugyanis – még másfél évig – tagja az európai felsőoktatási minőségbiztosítási ernyőszervezetnek, az ENQA-nak. Akkreditálatlan intézménybe csak az jelentkezik, akit nem zavar, ha diplomájának érvényessége csak Záhonytól Hegyeshalomig tart.


A jövendő rektort talán örömmel tölti el, hogy ha a MAB nem teljesíti másfél év alatt az ENQA előírásait, maga a Semmelweis Egyetem is ugyanebbe a helyzetbe kerül. Az SE rektora által aláírt diplomákat sem fogadják majd el az országhatárakon kívül.


Maradunk magunknak és világhírűnek – Záhonytól egészen Hegyeshalomig.