rss      tw      fb
Keres

Ha én MSZP volnékHa én MSZP volnék, és úgy érezném, hogy bukásom ellenére még mindig sok ember vár tőlem valamit, lázas tevékenységbe kezdenék.


Először is visszanöveszteném hetyke kis d’artagnanos bajuszkámat és kecskeszakállamat.


Másodszor, naponta öt sajtótájékoztatót tartanék: reggelit, tízórait, délit, ötórait és vacsorára egyet. Az elsőn nyíltan kijelenteném, hogy ez így tovább nem mehet, a pártnak meg kell újulnia. A másodikon fennen hirdetném, hogy a megújuláshoz őszinte, mély, saját hibáimat feltáró elemzésre van szükségem. A harmadikon megosztanám azt a felfedezésemet, hogy a megújulás érdekében az érzelmi politizálást kell előtérbe helyezni az értelmi politizálással szemben. A negyediken két témát érintenék: egyrészt bevallanám, hogy nem szántottam föl eléggé az országot, és nem mozgattam meg elég hegyet, másrészt elárulnám, hogy megérett bennem a dac a még mélyebb szántásra és még keményebb hegymozgatásra. Az ötödiken beszámolnék arról a választmányi ülésről, amely döntött a párt megújulásáról. Ennek jegyében egy fél évig minden marad a régiben. A jó megújuláshoz idő kell. „Ahogy a csillag meg az égen” – tenném hozzá. Aki ennél gyorsan megújulást sürget, az árt a pártnak.


Maradna puskaporom a további sajtótájékoztatókra is, új üzenet minden napra. Az egyik napon elárulnám, hogy alapvető, radikális változásokra van szükség a pártban, mert ez a megújulás feltétele. A másik napon bejelenteném, hogy elkezdtem a politikai tartalom újragondolását, mert újragondolt politikai tartalom nélkül nincs megújulás. A harmadikon arról beszélnék, hogy át kell alakítani a pártstruktúrát. Ez már maga a megújulás, mert ilyet eddig nem mondtam. Ennek hírére özönleni fognak hozzám a választók, akik eddig csak az orrukat húzogatták a régi pártstruktúra láttán. A negyedik napon a civil közösségek, az érdekképviseletek és a szakmai műhelyek felé való nyitás szükségességéről beszélnék. A nyitás elengedhetetlen a megújuláshoz. Ennek érdekében létrehoznám a párton belüli lakatos platformot, amely mindent nyitna.


A sajtótájékoztatókkal párhuzamosan egyfolytában ülésezne a választmány, amely egyik nap kritikus, másik nap önkritikus, harmadik nap pedig konstruktív vitát folytatna a megújulás jegyében. A választmány leszögezné, hogy tartalmi, politikai és szervezeti változásokra is szükség van a megújuláshoz.Sajtótájékoztatón – MTI/Komka Péter

Amikor pedig a naponta többször elmondott megújulás elérne egy kritikus mennyiséget, bekövetkezne a mennyiség átcsapása minőségbe, és itt állna ország-világ előtt a lázas tevékenység eredménye: a megújult MSZP. Hetyke kis d’artagnanos bajuszkája és kecskeszakálla lenne, százhúsz tagú választmánya, tíztagú országos elnöksége és kétfős parlamenten kívüli frakciója.
Andor Mihály, szociológus