rss      tw      fb
Keres

Miért nem harapott a magyar polip? – Választási utónapló 5.A választást megelőző bő egy évben barátaim és ismerőseim közül is sokan nagy reményeket fűztek Magyar Bálint egyszemélyesnek indult, de később viszonylag széles szellemi táborrá felduzzadt kezdeményezéséhez, amelynek közvetlen célja a Fidesz ellen mozgósítható választók érzelmi megnyerése volt. A szándékkal nincs is semmi baj. Szociológusként és évtizedes gyakorlattal rendelkező politikusként Magyar szerintem is teljes joggal hangsúlyozta, hogy a politika mindig definíciós háború is: egyáltalán nem mindegy, hogy az ellenfél mely jellemző vonásait állítjuk az érvelés, a kommunikációs offenzíva középpontjába.


Az általa szerkesztett és 2013/2014 fordulóján nagy példányszámban eladott A magyar polip című tanulmánygyűjteményben Magyar a Fideszt maffiapártként definiálta, az Orbán által átformált országot pedig posztkommunista maffiaállamként. Mint arra sokan emlékezhetnek, a „polip” metafora Magyar szótárában már régóta megvolt. Orbán első kormányzati periódusát, az 1998 utáni három évet elemezve, Magyar már 2001-ben Magyar polip – a szervezett felvilág címmel írt cikket az egész pályás lenyúlást alkalmazó, a jogállam intézményrendszerét szétzüllesztő Fideszről, illetve az általa berendezett világról, amelyben a demokratikus intézményrendszer keretei között működő hatalom maffiamódszerekkel, állami segédlettel terjeszkedik lefelé. Ebben a rendszerben az állam nem a maffia eszköze, hanem maga a maffia, amely az államhatalom teljes fegyvertárát beveti politikai és gazdasági érdekei érvényesítéséért.


Nyilvánvaló, hogy ezek sokkoló, erős kifejezések – elvben tökéletesen alkalmasak a választók érzelmeinek felkeltésére. És mégsem érték el a remélt hatást. Az alábbiakban megpróbálom bemutatni, hogy tartalmi értelemben a polip és a maffia-hasonlat eleve elhibázott (bár nem teljesen légből kapott), rövid távú, választási vagyis PR szempontból pedig kifejezetten kontraproduktív volt.


Magyar Bálint mentségére legyen mondva, hogy a korrupció ügyének középpontba állítása nem a maffia-könyvvel, és nem is az ő 2001-ben megjelent cikkével kezdődött. A nagy tétekben folyó üzleti korrupció tematizálása 1994-től folyamatosan használt kommunikációs fegyver volt, amelyet a pártok gátlás nélkül használtak lejárató kampányaikban. Már Horn Gyula is ennek szentelte miniszterelnökként elmondott első országgyűlési beszédének jelentős részét. Innentől kezdve nem volt megállás. S miként az alkohol és a drog esetében, ebből is egyre nagyobb dózisokat adtak be a politikusok a közvéleménynek a kívánt hatás elérése érdekében. Mindannyiukat részint a populista ösztön, részint a racionális számítás vezeti. Minden konstruktív javaslat – emeljük vagy csökkentsük az adókat, hol építsünk a faluban járdát stb. – szükségszerűen kétélű fegyver. Van, aki egyetért a javaslattal, van, aki nem. A negatív kampánynak rövidtávon nincs kockázata, hiszen senki sem vállalkozik a korrupció védelmére. Hosszú távon persze súlyosan romboló hatású – de ez egy messzire vezető, másik gondolatmenet.


Miért nem jó a maffia-hasonlat? A gond ott kezdődik, hogy a maffia elnevezés mindig etnikai alapon szerveződő, a többségi társadalomhoz képest kisebbségi csoportosulást jelent (olasz, albán, kínai, csecsen stb. maffia). Ezt mondani Orbán csapatáról nyilván értelmetlen. A maffia tevékenységének középpontjában az alkohol- és drogkereskedelem meg a szerencsejáték-üzlet szokott állni, meg persze a banda vezetőinek és tagjainak a személyes védelme mindenféle fegyveres őrző-védő emberek által. Ez sem érvényes az Orbán-kormányra. A maffia hasonlít is, de sok tekintetben különbözik is a szervezett bűnözés másik fajtájától, a gengszterizmustól. Olaszországban, az Egyesült Államokban és Japánban akkor és azért vert mély gyökereket a maffia, mert a hatóságok és a vállalkozók rájöttek, hogy a gengszterek nem tudnak és nem is akarnak rendet tartani az utcán, míg a maffiózóknak pont a rend az érdekük. Összességében ez a kép sem illik rá Magyarországra, jóllehet az elmúlt 25 évben volt egy-egy robbantásos merénylet meg utcai leszámolás az alvilág csoportjai között, amire persze lehet példaként hivatkozni


Leginkább még az stimmel, hogy a maffiák középpontjában egy-egy teljhatalmú vezető, a bandafőnök áll, s a meggazdagodás legfontosabb célja a bandafőnök családjának gazdagodása. Ezt a tételt az elmúlt 25 év példáival alá lehetett támasztani, sőt 2005-ben még a Parlamentben is fel lehetett állítani egy vizsgálóbizottságot az „Orbán-család” gazdagodásáról. (1) Ám a közvélemény kicsit is tájékozottabb része azt is pontosan tudja, hogy a Fidesz politikai holdudvarához tartozó nagyvállalkozók, Simicska és Nyerges, a felcsúti Mészáros Lőrinc stb. nem állnak családi rokonságban Orbánnal, és maffia-alvezérnek sem mondhatók. Egyébként is – minden eddigi ismeretünk szerint – ezek a vállalkozók idejük és energiájuk töredékét fordítják közvetlenül Orbán politikai céljainak támogatására. Orbánhoz fűződő viszonyuk inkább fordított: a miniszterelnök és az általa irányított államapparátus hoz olyan döntéseket, amelyeket Simicska, Nyerges és a többiek kérnek tőle. Ehhez az összképhez a legközelebb az angol state capture, illetve a crony capitalism kifejezés áll. Az előbbit – Kálmán László nyelvész leleményesnek tűnő kezdeményezését átvéve – „meghekkelt állam”-nak nevezhetjük, az utóbbira pedig a rendszerváltás kezdete óta bevett fordítás a „haverok kapitalizmusa” megnevezése. Mind a kettő pontosabb, találóbb, mint a posztkommunista maffiaállam.Facebook/ Anonymous Operation Hungary

Miért nem működött kommunikációs fegyverként a maffia-hasonlat? A posztkommunista maffiaállam megnevezés, mint arra Kálmán László a választási PR meghatározása szempontjából még időben felhívta a figyelmet (2), kommunikációs szempontból is eleve kudarcra volt ítélve. Túlságosan hosszú, körülményes és ráadásul három idegen szót is tartalmaz. Ezzel PR-harcba indulni és azt remélni, hogy a Budapesten kívüli Magyarország közepesen és aluliskolázott csoportjainál sikert lehet elérni, olyan baklövés, mintha annak idején a szovjet vezetés Lenin Materializmus és empíriokriticizmus című opuszával próbálta volna a II. világháború frontjain lelkesíteni a katonákat. És persze állat-metaforaként a polip sem szerencsés találat, hiszen a magyar lakosság túlnyomó többsége legfeljebb csak hallomásai alapján tud asszociálni arra, amit Magyar Bálint ezzel jelezni akart. Ezért ez a főnév arra is alkalmatlan, hogy erős, undor alapú érzelmeket váltson ki. Nem véletlen, hogy azok a politikusok és sajtómunkások, akik erre a pszichológiai hatásra építik stratégiájukat, rendre az átlag magyar ember számára ismertebb állat-hasonlatokkal hozakodtak elő (görény, patkány, disznó stb.).


Véleményem szerint azonban még ennél is nagyobb bajt okozott a kormányváltásra készülő demokratikus erőknek a maffiázás azzal, hogy a Fidesz és a Jobbik ezt azonnal a visszájára fordította, és 2013-tól kezdve, ezernyi médiacsatornán maffiabaloldalról, MSZP-maffiáról harsogott. S mint az várható is volt, ezt követően rácsatlakozott erre a hullámra Schiffer András, Ángyán József (és még nagyon sokan mások), akik azt állították, hogy valójában a Fidesz is meg az MSZP is maffiapárt. Ebben az általános, „mindenki korrupt, minden párt lop légkör”-ben azután a Fidesznek az államhatalmi gépezetek korlátlan uraként nagyon is kifizetődő volt előkotorni újabb és újabb kartotékot egyes MSZP-s politikusok levadászására (ld. Simon állítólagos Bissau-Guinea-i útlevele, a Zuschlag-ügy felmelegítése). A felizzított, a korrupcióra és a pártfinanszírozás ügyeire fókuszált politikai légkörben viszont az MSZP nem tehetett mást, mint amit tett: azonnal elhatárolódott a saját embereitől, ahelyett, hogy az ártatlanság vélelmére hivatkozva kitolta volna az ügyek érdemi tisztázását a sok-sok évig tartó bírósági szakaszra. Ez pedig a beismeréssel egyenértékű.


Ebben az adok-kapok csatában a kormányváltásra készülő erők szükségszerűen alulmaradtak. Egyrészt azért, mert a kartotékok a Fidesznél voltak és vannak, másrészt azért, mert a kormánypárti médiumok gátlás nélkül közöltek mindenféle gyanúsításokat, kiszivárogtatott álinformációkat és sugalmazásokat, s fütyültek arra, hogy egy vagy két év múlva esetleg el fogják veszteni a helyreigazítási és sajtópereket. A kormányváltó erőkhöz közeli sajtóorgánumok viszont erre az ösvényre – saját jól felfogott üzleti érdekeik miatt sem – voltak hajlandók rálépni. Így végül az egész maffiázásból csak annyi maradt meg a közvélemény nagyobbik részének fejében, hogy „ezek is, meg azok is lopnak”, s legfeljebb csak azon lehet vitatkozni, hogy kik loptak többet.


És van egy harmadik szempont is. A fejlődő országok viszonyait elemző szakirodalomból tudható, hogy egy olyan közösségben, ahol a törzsi, etnikai, vallási, történelmi vagy kulturális megosztottság számottevő, a másik oldalról érkező kritikának csak minimális hatása van. S miután ezek a múltban gyökerező törzsi, vallási stb. értékek inkább a jobboldali, mint a baloldali szavazók számára mértékadók, ezért a kormányváltó erőktől érkező maffiázás kevésbé hatékonyan rombolta a Fidesz–Jobbik-tengely választási pozícióit, mint az ellenkező irányból érkező kartácstűz.

(1) Az Orbán család állami forrásból történő gazdagodása, különös tekintettel a szőlőbirtokokra.
(2) Élet és Irodalom, 2013. június 21


Választási utónapló
I. rész:
Ki vizsgázott itt?
II. rész: Két választás Magyarországon: 1947 és 2014
III. rész: Kifogni a szelet a vitorlából?
IV. rész:
A kistelepülések lázadása
Mihályi Péter közgazdász