rss      tw      fb
Keres

Apró tények
Frojimovics Kinga két „tévedést” vet a szememre. Azt állítja, hogy a két világháború között a neológ irányzat csúcsszervének neve nem az általam említett Magyar Izraeliták Országos Irodája, hanem a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája volt. Szerinte ezért az egész érvelésem értelmezhetetlen.


Ha beírjuk a Google-ba a Magyar Izraeliták Országos Irodája kifejezést, akkor rákerülünk arra a honlapra, amely tartalmazza a Magyar Zsidó Levéltár fondjegyzékét. Itt megtaláljuk a Magyar Izraeliták Országos Irodájának iratmutatóját 1868 és 1950 között, illetve a Magyar Izraeliták Országos Irodája elnöki iratait.


Ha én tévedtem, akkor a Magyar Zsidó levéltár is téved. Vagy Frojimovics Kinga téved.


Felemlíti továbbá, hogy az EMIH nem tekinthető a status quo-irányzat folytonosságának. Nagyon helyesen, az EMIH honlapját idézi, amely azt tartalmazza, hogy az EMIH a status quo-irányzat megújítását is képviseli. Innentől végképp nem tudom, mi a probléma azzal, hogy én hitelt adok az ő öndefiníciójuknak. Ezt csak akkor kellett volna vizsgálat alá vennem, ha cikkem az ő elemzésükről szólt volna. De nem arról szólt.


Megítélésem szerint a tények fontos dolgok, érdemes őket komolyan venni. Nekem is, másnak is.