rss      tw      fb
Keres

A magyarországi és a magyarA magyarországi és a magyar
Gerő András cikkében olvasható egy tévedés a honi református egyház(ak)ra vonatkozólag. Ez az írás érvényességét alapvetően nem befolyásolja, mégis érdemes javítani.


Gerő András idézi a Magyar Református Egyház 2009-es alkotmányát. Úgy gondolja, hogy ezzel a Magyarországi Református Egyház neve változott meg. A helyzet ennél bonyolultabb. A 2009. május 22-én Debrecenben létrejött Magyar Református Egyház ernyőszervezet, amely magában foglalja a Magyarországi Református Egyházat (MRE), valamint a határon túli egyházkerületeket is. Az MRE Alkotmánya hivatkozik Trianonra, minek következtében az addig egységes református egyház kerületei több utódállam területére kerültek, majd leszögezi, az európai egység keretében: „az egykor erőszakkal szétszakított Magyar Református Egyház szervezeti egysége fokozatosan ismét helyreállítható”. Az MRE létrejöttével – a hivatalos magyarországi református fórumok szerint – létrejött a Kárpát-medencei magyar református egység. 2011 júniusában csatlakozott az MRE-hez a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is. Az MRE képviselőtestülete a Generális Konvent. Ennek elnöke Bölcskei Gusztáv.


Tehát a Magyarországi Református Egyház nem szűnt meg (képviselőtestülete a Zsinat, ennek lelkészi elnöke Bölcskei Gusztáv), csak mintegy betagozódott a Kárpát-medencei Magyar Református Egyházba. Ennek létrejöttét egyébként erősen kritizálják protestáns egyházak és egyházi szervezetek, és nem fogadta egyértelmű helyeslés sem a magyarországi, sem a más országokban élő reformátusok körében. Ők az egyházak összevonását az etnikai vagy nemzeti elv szerint a mai Európában és világviszonylatban is példátlan lépésnek gondolják.