rss      tw      fb
Keres

Hegedűs harca a biológiai fegyverrelMagyar földön és szerte a világon húsvét ünnepére készülődnek a keresztény templomokban. A Szabadság téri Hazatérés templomának lelkésze, Hegedűs Lóránt sem rest, a tőle megszokott buzgalommal avat Horthy-szobrokat és táblákat. Többször hallatja szavát a Jobbik pártrendezvényein, mint a szószéken.

Legújabb fellépésén apjának, a tavaly elhunyt püspöknek kedvenc téveszméjét – a zsidók és a cigányok közös akcióját a magyar föld elfoglalására – bontja ki, a tőle megszokott vehemenciával. Eközben Hegedűs éppúgy él a ráértés és a szimbolika finom, mint a nyílt uszítás brutális eszközeivel. Ügyesen kapcsolódik a kormánypártoknak az IMF-fel és az Európai Közösséggel szemben ellenszenvet gerjesztő propagandájához és a szélsőjobb sajtó cigányellenes hadjáratához. Ezzel a kapcsolással egyszerre ébreszt atavisztikus szorongásokat és ad morális felmentést a honvédelemnek álcázott önbíráskodáshoz.


Beszédében Hegedűs kifejti, hogy a globális pénzügyi hatalomnak (értsd: a zsidóknak) nem az a szándéka, „hogy például a cigányság beilleszkedjen, hanem pont ellenkezőleg. Biológiai fegyverként használja ezt, akár egy ilyen felperzseléses hadműveletet a magyarsággal szemben.”


Hát ez bizony különös üzenet egy lelkipásztortól a Feltámadás ünnepe előtt. Az ATV munkatársai állásfoglalásra kérték a Magyarországi Református Egyház mind a négy egyházkerületének püspökét. Egyiküktől sem kaptak választ. Sem Bogárdi Szabó Istvántól, a dunamelléki püspöktől – hozzá tartozik Hegedűs gyülekezete –, sem Bölcskei Gusztávtól, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnökétől.


Jelenleg is folyik Hegedűs Lóránt ellen egyházi eljárás amiatt, hogy 2013. november 3-án Horthy-szobrot avatott a templomában számos jobbikos politikus – köztük saját felesége – jelenlétében. A tárgyalásokon Hegedűs nem jelent meg, csak ügyvédeivel és írásos beadványával képviseltette magát. A bíróság 2014. március 7-én hozza meg a döntését.


A Magyarországi Református Egyház vezetői meglehetősen különösen értelmezik a Hegyi beszéd szavait: „Legyen a ti igenetek igen és a ti nemetek nem, hogy kárhoztatás alá ne essetek” (Máté 5: 37). A püspök urak nem mondanak sem igent, sem nemet, és nem félnek attól, hogy „kárhoztatás alá esnek”. Kivárnak. Idén lesznek az egyházban választások. Várják a voksokat: innen is és onnan is.