rss      tw      fb
Keres

Református üzenetReformátus üzenet
2014 január 30-án tartotta meg az illetékes egyházi bíróság Hegedűs Lóránt ügyében az első tárgyalást. Mint emlékezetes, a Szabadság téri Hazatérés templomában avatták fel 2013. november 3-án Horthy Miklós bronzszobrát. Ezen a rendezvényen több jobbikos politikus is megjelent és beszédet mondott. A szoborállítás akkoriban olyan mértékű hazai és nemzetközi felháborodást váltott ki, hogy a Magyarországi Református Egyház (MRE) sem maradhatott tétlen. Eljárást kezdett a Szabadság téri gyülekezet papja, Hegedűs Lóránt ellen. Horváth György illetékes jogtanácsos hivatalvesztést javasolt.


Hegedűs Lóránt nem volt ott ügyének tárgyalásán. A lelkipásztor képviseletében Nemes Árpád ügyvéd jelent meg, aki elfogultsággal vádolta Horváthot és az egész egyházmegyei bíróságot. Átadta Hegedűs 14 oldalas írását, amelyben Hegedűs alaposan kifejtette véleményét a „jogi akrobatikus ficam”-okról. A szöveg teljes terjedelmében olvasható a reformatus.hu-n.


Február elsején, szombaton viszont személyesen jelent meg Hegedűs Lóránt Kunhegyesen. Itt Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, dr. Nagy Levente kunhegyesi jobbikos önkormányzati képviselő, valamint a Nemzeti Őrsereg és a Vitézi Rend tagjainak társaságában felavatta a Horthy Miklós emléktáblát, amely hírül adja, hogy az eddigi Kononcsenko utca ezentúl a kormányzó nevét fogja viselni.


A Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának lelkészi elnöke, Bölcskei Gusztáv Zürichben járt a HEKS (Svájci Evangélikus Egyházak Segélyszervezete) vendégeként. A HEKS nagyvonalúan támogat magyarországi segélyprogramokat, márpedig Bölcskei püspök köztudottan nagy gondossággal kezeli a rászorulók pénzét. Ez alkalommal nyilatkozott a SFR rádió vallási műsorának is.


Ebből a svájci hallgatók számára is világossá válhatott, milyen harmonikus, testvéri viszony uralkodik az MRE és a jelenlegi kormány között. Ezt csak tovább erősítette az új törvény, amelynek alapján a polgárok egyházaknak szánt adóforintjait közpénzből egészítik ki, s az egyházak gazdálkodását világi hatóság nem ellenőrizheti. Bölcskei püspök a svájci rádió kérdéseire a kormány iránti legmélyebb lojalitás hangján válaszolt. Nem érti a nyugati sajtó Orbánt bíráló hangnemét, hiszen ez a kormány a „keresztény értékeket” képviseli. Nem tapasztalja, hogy korlátoznák a média tevékenységét és nem érzi úgy, hogy a hajléktalanokat hátrányosan kezelné a rájuk vonatkozó új törvény.


Ez a református egyház aktuális (párt)politikai üzenete az idei (országgyűlési és egyházi) választások évében.


Üzenik ezt annak nevében, akinek „királysága nem e világról való” (János 18: 36).