rss      tw      fb
Keres

Amit szabad Jupiternek
Emlékezetes, hogy 2013. november 3-án, a második bécsi döntés hetvenötödik évfordulójára emlékezve a Hazatérés temploma előtti lépcsőn felavatták Horthy Miklós bronzszobrát, Domonkos Béla alkotását. Az istentiszteleten papként ifj. Hegedűs Lóránt és testvére, Zsuzsanna szolgált, a rendezvényen több jobbikos országgyűlési képviselő is részt vett, többek között a lelkész felesége és Gyöngyösi Márton, aki beszédet is mondott. A templom előtt több százan tüntettek a kormányzó történelmi rehabilitálása ellen. A rendezvény nem várt publicitást kapott. Az Egyesült Államok is tiltakozott. Az amerikai nagykövetség közleményben ítélte el a szoborállítást, és bejelentette: szükségesnek tartja, hogy a legmagasabb rangú magyar vezetők is határozottan és egyértelműen ítéljék el a történteket.


A reformatus.hu honlap tárgyszerűen tudósított az eseményről. A református egyház vezetői sem hallgathattak. November 4-én a Dunamelléki Egyházkerület püspöke, Szabó István kiadott egy nyilatkozatot, amely szerint „az illetékes egyházmegye esperesét sürgősséggel fegyelmi felelősség megállapítására kértem fel, különös tekintettel arra, hogy ifj. Hegedűs Lóránt magatartása megfelel-e a lelkészekről szóló törvény 91.§ 1) a., h., i., j. pontjainak”.


Közben – a magyarországi református egyházban szokatlan módon – lelkészek is tiltakoztak Hegedűs tevékenysége ellen, mert az az ő „szolgálatukat is hitelteleníti”.


Bölcskei Gusztáv, a MRE zsinatának lelkészi elnöke a szoborállítás idején a dél-koreai Puszanban tartózkodott az Egyházak Világtanácsának nagygyűlésén. 2013 november 5-én, kedden ő is megszólalt: „Szomorúan és megütközéssel olvastuk a híradásokat a vasárnap a Szabadság téri Hazatérés templomában és lépcsőjén történtekről”, majd felszólítja az illetékes püspököt – Szabó Istvánt – az esemény kivizsgálására és a szükséges intézkedések megtételére. (Ezt a dunamelléki püspök már egy nappal korábban megtette.)


Úgy tűnt tehát, a Magyarországi Református Egyház ezúttal csakugyan a sarkára áll, és elhatárolódik Hegedűs Lóránt akciózásától. A következő hetekben aztán azt hallottuk, hogy a kijelölt bírák egymás után vonják ki magukat – elfogultságot jelentve – az eljárásban való részételből. A hír akkor kapott nagyobb nyilvánosságot, amikor a Hegedűs elleni indítványt megfogalmazó Horváth György egyházmegyei jogtanácsos lemondott huszonhárom éve betöltött funkciójáról, s gyávaként bélyegezte meg azok a bírákat, akik elfogultságra hivatkozva nem kívántak részt venni az eljárásban. 2013 utolsó napján aztán azt olvashattuk az egyházi fórumokon, hogy a Budapest-Északi Református Egyházmegye bírósága soron kívül mégis megtárgyalja Hegedűs Lóránt ügyét.


Ez a bejelentés nyilván sokakat megnyugtatott. Közben azonban felröppent a hír, hogy a KDNP választmányi ülését 2013. december 14-én a KRE Hittudományi Karának Ráday utca 28. szám alatt levő épületében tartották, mégpedig annak alkalmanként istentiszteletre is szolgáló nagytermében. Ez azért kínos, mert Hegedűs Lóránt ellen éppen az az egyik vádpont, hogy megsértette a MRE 1998-as zsinati rendelkezését. Ennek értelmében egyházi ingatlanban nem folytatható olyan tevékenység, amely „pártok, társadalmi szervezetek vagy az egyház hitvallásával és tanításával össze nem egyeztethető alapszabályú társadalmi szervezetek céljait szolgálja”.


Márpedig a KDNP ezen választmányi ülésén döntöttek úgy, hogy Semjén pártelnöknek teljes felhatalmazást adnak választási szövetség megkötésére a Fidesszel. Szabó István dunamelléki püspök sem hivatkozhat arra, hogy nem tudott a rendezvényről, hiszen – Orbán Viktor kormányfő és Semjén Zsolt KDNP-elnök társaságában – maga is részt vett rajta.


Várjuk az egyházi bíróság elfogulatlan és pártatlan ítéletét.