rss      tw      fb
Keres

A kétnyeréses játék
Csak csodálni lehet az oktatási kormányzat legújabb trükkjét. Úgy működik, mint azok a különös játékok, amelyekben, bármi történik is, csak az egyik, a kezdeményező fél nyerhet. A játék a pedagógus életpálya meghirdetésével és az ígért béremelés részleges bevezetésével kezdődött.


A kormányzat learatta az első lépés hozta reklámsikert, az államtitkár pedig minden lehetséges fórumon elmondta, milyen sokat kereshetnek a képzéseket abszolváló, többdiplomás, doktorált pedagógusok. Megnyerték tehát az első játszmát, majd egy kis csönd következett. A beígért magasabb bér jó része a kasszában maradt. (A tárca nyerésre áll a második játszmában.)


Bejelentették, hogy a minőségi munka magas jutalmazása egy kicsit késlekedik, egyelőre minden pedagógust a legalacsonyabb, tanár 1 kategóriába soroltak be. A magasabb kategóriákba az átlépés külön eljárást igényel. Most kiderült, hogyan zajlik ez le. Aki úgy véli, hogy végzettsége és munkájának minősége alapján magasabb besorolásra jogosult, márciusig feltöltheti anyagait a megadott felületre. A végzettségét igazoló okiratok mellett az iskola és a tanfelügyelők róla szóló véleményét is csatolnia kell, valamint tíz foglalkozás óravázlatát. Ekkor aztán a minősítési folyamattal megbízott szakemberek – előre egyeztetett időpontban – meglátogatják őt az iskolában, és személyesen győződnek meg kiválóságáról.


De csak akkor, ha személyesen a miniszter engedélyezi a folyamat megkezdését. Tehát csak az a pedagógus léphet át a tanár 1 kategóriából a tanár 2 kategóriába, és élvezheti a pénzt és a presztízst, akit a tárca első embere már a folyamat megkezdése előtt méltónak tart rá.


Nincs új a nap alatt. Hasonlóan zajlott a tudományos minősítés folyamata az átkosban. Mielőtt az ember benyújtotta volna kandidátusi vagy doktori értekezését a MTA Tudományos Minősítő Bizottságához (TMB), sőt, mielőtt egyáltalán hozzáfogott volna a megírásához, be kellett szereznie munkahelye MSZMP-titkárának ajánlását. Csak ennek birtokában indulhatott meg a folyamat.


Egy különbség azért van. Az átkosban minden jött-ment intézményi párttitkár megírhatta a kandidátusi vagy doktori minősítési folyamathoz a javaslatot. A Nemzeti Együttműködés Rendszerében (NER) minden egyes tanár magasabb kategóriába sorolásához magának az EMMI miniszternek a személyes áldása szükséges.


Amit persze nem sokan kapnak majd meg. (A tárca megnyerte a második játszmát is.) „Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a kiválasztottak” (Mk 3,13) – mondják majd a lelkipásztor miniszter szellemében. Mit mondjak, ennél még a TMB is igazságosabb volt.