rss      tw      fb
Keres

Piszlicsáré ügyek?
„…Az egyén – Tocqueville a „demokratikus despotizmus” politikai rendszeréről beszél – megőrizhetni megőrizheti az országos ügyekbe való beavatkozás lehetőségét; ez azonban mit sem változtat azon, hogy a vele kapcsolatos kisebb ügyekbe immár nem lesz beleszólása. Pedig gyakran elfelejtik: apró dolgokban legveszedelmesebb szolgaságra vetni az embereket. Legszívesebben azt mondanám, hogy a szabadság sokkal, de sokkal fontosabb az apró dolgokban, mint a nagyokban, ha nem tudnám: ha egyiknek híjával vagyunk, biztosak lehetünk benne, hogy a másik se miénk.”*


Hadd mondjak erre egy konkrét példát. Nem tudni, kinek a rendelkezésére vagy utasítására, a fővárosi napilapok vasárnap reggelre – volt, nincs – eltűnnek az árusítóhelyekről. Akármennyi a „remittenda” szombat este, vasárnap reggelre egyetlen napilap se marad a polcokon (kivéve azokon az elárusítóhelyeken, amelyeknek jobbikos a vezetője, ott – kivételes kegy – vasárnap délelőtt is lehet szombati Magyar Hírlapot venni.


Hogy ez a rendelkezés mennyire elüt az európai szokásoktól, aligha kell bizonygatni. Ha egy újság két napra jelenik meg, ha marad belőle, Európa boldogabb térfelén mindenütt lehet a második nap is újságot vásárolni, eszébe se jut senkinek újságszüneti napokon kivonni az előző napi sajtó megmaradt példányait a forgalomból.


Ilyen csak a magyarországi terjesztőknek jut eszükbe, akik ünnepnap minél hamarább pult alatt akarják tudni a demokratikus oldal előző napi sajtóorgánumait. És nemcsak politikai okokból! Tudjuk, milyen nehéz helyzetben van a Népszava meg a Népszabadság, nekik nyilván jelentős anyagi veszteséget is okoz ez a politikailag elfogult rendelkezés. A jelenséggel egyébként a Bartók Béla úti Tescóban (is) találkoztam, ahol – nem kis meglepetésemre – vasárnap reggel egyedül az előző napi Magyar Hírlap volt a polcokon. Tiltakozásomra azért, szabadkozva, előhozták a többi lapokat is, de a polcra már nem tették vissza őket.


Mindazoknak, akik ezt az abszurd és nemtelen rendelkezést hozták, hadd ajánljam a figyelmükbe, hogy a sajtószabadság fogalmába a terjesztés szabadsága legalább annyira beletartozik, mint a véleményé. És mindenkinek ajánlom, reklamálják vasárnap reggel is a szombati lapokat, ha előző nap nem tudták megvenni őket.


Mert a szabadság – ahogy Tocqueville mondja – „sokkal, de sokkal fontosabb a kisebb dolgokban, mint a nagyokban...”**

*Oeuvres complètes d’Alexis de Tocqueville, publiées par Mme de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, tome troisième, Paris, Michel Lévy frères, 1864, 523. o. [A fordítás tőlem való – Á. P.]
** Ugyanott.