rss      tw      fb
Keres

Egyházfórum: Világ-nézet XXI – Vedd meg, és uralkodj!

Az Egyházfórum című, negyedévente megjelenő folyóirat 2013 elején új internetes rovatot indított Világ-nézet címmel, amelyben heti rendszerességgel valamely aktuális egyházi, társadalmi, politikai kérdésről közölnek rövid cikkeket. A szerkesztők célja, hogy fórumot teremtsenek azoknak az elsősorban keresztény egyházakhoz kötődő szerzőknek, akik egy korszerűbb egyháziasságot és világlátást szeretnének megmutatni. Az alábbiakban Wildmann János írásából olvashatnak részleteket: Vedd meg, és uralkodj!Semjén Zsolt és Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius ünnepélyesen aláírja a Magyarország és az Apostoli Szentszék közötti korábbi megállapodás módosítására vonatkozó okmányokat a Parlamentben 2013. október 21-én - MTI/Soós Lajos

„Nyilvános a Vatikáni megállapodás (VM) módosításáról szóló megállapodás. Az eredeti egyezményt, amely a katolikus egyház ’magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről’ rendelkezett, 1997 nyarán írták alá.” „Nézzük a legfontosabb módosításokat!”


Az egyház által fenntartott közoktatási intézmények működési költségeinek teljes állami fedezetére vonatkozó cikkely kiegészül a hitéleti oktatás (fakultatív hitoktatás és az állami iskolákban erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstanoktatás) költségeinek az állam által történő átvállalásával, ami egyaránt érinti a hitoktatók díjazását és a hit- és erkölcstan tankönyvek támogatását. Érdemes megjegyezni, hogy a VM nem szabályozta a hitoktatás finanszírozását. A magyar püspökök szerint ez a kérdés egyszerűen kimaradt az 1997-es egyezményből. A Horn-kormány szakértői viszont úgy érveltek, hogy a hitéleti kiadások fedezésére, amelybe a hitoktatás is beletartozik, a hitéleti támogatás (lényegében az 1 százalékos személyi jövedelemadó-fölajánlások, annak állami kiegészítése és az éves járadékok) szolgál. Az 1998-as választási kampányban Orbán Viktor viszont megígérte, hogy amennyiben a Fidesz megnyeri az országgyűlési választásokat, akkor az állam a hitéleti támogatáson felül a hitoktatás költségeit külön megtéríti az egyházaknak. Így is történt.”


„A harmadik fontos módosítás a magánszemélyek által az egyházaknak és egy külön állami cél javára fölajánlható személyi jövedelemadó 1 százalékának állami kiegészítését érinti. A VM még úgy rendelkezett, hogy a ’Magyar Állam 2001-ig garantálja az egyházaknak az előző évi progresszív Szja-bevétel 0,5 százalékát úgy, hogy ha a rendelkezők által juttatott összeg nem éri el ezt a szintet, a Magyar Állam azt kiegészíti’. Köztudomású, hogy az adófizetőknek csak mintegy 15-20 százaléka rendelkezett az egyházak javára, és a helyzet 2001-ig sem javult, ezért az állami kiegészítést nem vezették ki a rendszerből. Sőt, a 2002-es választások előtt az Orbán-kabinet az állami kiegészítés mértékét az Szja-bevétel 0,8 százalékára, a Medgyessy-kormány pedig 0,9 százalékára emelte. A mostani módosítás szerint a ’Magyar Állam garantálja az egyházaknak és a külön állami célnak az Szja 1 százalékát akkor is, amennyiben […] az állampolgárok ennél kevesebbet ajánlanak fel közvetlenül.’ A magánszemélyek felajánlásának így csak az egyházak közötti elosztási arányok meghatározása szempontjából van jelentősége.”


„Az egyik legjelentősebb ajándék azonban a VM-ben rögzített, a nem természetben visszaigényelt ingatlanok ellenértéke után fizetett állami járadék kiegészítésének bevezetése. Az állam és az egyház megállapodása alapján ugyanis az akkor mintegy 40 milliárd forint értékű ingatlanok után évente fizetendő és valorizált járadékot az Magyar Állam 2011-től újabb több mint ötmilliárd forinttal egészíti ki.


A bőkezű állami támogatás ellenére az elmúlt tíz évben kétmillió keresztény fordított hátat a ’bevett’ egyházaknak. Ha ezt a kommunista egyházpolitikusok tudták volna, bizonyára nem az egyházi vagyon elkobzásával akarták volna gyengíteni az egyházakat.”