rss      tw      fb
Keres

Rövidlátás
Azzal, hogy Mesterházy és Bajnai – megmaradva a szorosan vett pártpolitika keretei között – lemondott a lehető legszélesebb demokratikus összefogásról, nemcsak a 2014-es választási győzelmet tette kérdésessé. A választási győzelem mellett lett volna másik célja is a demokratikus összefogásnak. Nevezetesen az, hogy az Orbán Viktor által mozgósított és megtévesztett tömeggel szemben – akár a választási győzelem reménye nélkül is, de – felmutasson egy józanabb, racionálisabb, megfontoltabb másik Magyarországot. Amely ha leváltani nem tudja is a Fideszt, de legalább nyomást gyakorol rá, és főleg gátat vet a (szélső)jobboldali erőszak tombolásának.


Most, hogy kiderült: a széleskörű demokratikus összefogás csak álom, a demokratikusan gondolkodó emberek teljesen magukra maradtak. Ráadásul nemcsak a fájdalmas csalódást kell feldolgoznunk, hovatovább a biztonságukért, testi épségükért, ha ugyan nem puszta életükért is aggódniuk kell. Mert ha ez így megy tovább, ne áltassuk magunkat, maholnap bármelyikünket lerugdoshatják az autóbuszról, bármelyikünket leköpdöshetik, bármelyikünket megverhetik.


A demokratikus összefogás megállíthatta volna a (szélső)jobboldali türelmetlenség és erőszak eszkalációját. De Mesterházy és Bajnai önös érdekből lemondott a szélesebb összefogásról, és ezzel cserben hagyta a demokratikusan gondolkodó, a jogállam és a köztársaság eszméjéhez ragaszkodó honpolgárokat. Elgondolni is rossz, hogy ennek az elhibázott, korlátolt és önző döntésnek a demokratikus oldalra nézve milyen katasztrofálisak lesznek a következményei…