rss      tw      fb
Keres

A keresztyén jelleg




2013. november 3-án Budapesten, a Szabadság téri Hazatérés templomában leleplezték Horthy Miklós mellszobrát. Mint a templom lelkésze, az ünnepi istentiszteleten papként szolgáló Hegedűs Lóránt elmondta, a szoboravatásra a második bécsi döntés emlékére került sor. Akkor csatolták Észak-Erdélyt Magyarországhoz. Az erdélyi terület „hazatérése” alapján nevezték el a templomot 1940-ben, a felszentelésekor. A házhelyet – mondta indoklásként Hegedűs lelkész – akkoriban Horthy kormányzó bocsátotta rendelkezésre.


Horthy Miklós szobra nem köztéren, hanem a templom területén kapott helyet. Ahol már valóságos szoborpark – református nagyságok bronzszobrai Tormay Cécile-től Szabó Dezsőig – várja „Magyarország feltámadását”, hogy a lelkész kedvenc szófordulatával éljünk.



MTI/Máthé Zoltán

A kormányzó szobrának felavatását nyilvános ellentüntetés fogadta, demokratikus szervezetek és pártok írásban is kifejezték nemtetszésüket. Többen felvetették a Magyarországi Református Egyház felelősségét is. A MRE Zsinata mindeddig nem adott ki hivatalos nyilatkozatot. Nagy valószínűséggel úgy fognak eljárni, ahogy eddig: a szokásos képmutató-halogató taktikát alkalmazzák, mint mindig Hegedűs lelkipásztor akciózásával kapcsolatban.


Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke elítélte és provokációnak minősítette a szoborállítást, és esperesi vizsgálatot jelentett be.


A televíziók helyszíni felvételein feltűnik a templom lépcsőjén állók között egy bajuszos férfi – a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, az Újszövetség professzora, dr. Balla Péter. Jöhetett volna akár rokonként is, lévén Hegedűs Lóránt sógora. De megjelenése mint egy felsőoktatási intézmény felelős vezetőjéé, egyetemi rektoré, más üzenetet hordoz.


A Károli idén ősszel ünnepli alapításának huszadik évfordulóját, Balla rektor ennek kapcsán hosszan dicsekedve nyilatkozott a Reformátusok Lapjának. Az egyetem valóságos helyzetére egyébként jellemző, hogy a MAB (Magyar Akkreditációs Bizottság) az oktatási munkában tapasztalt súlyos hiányosságok miatt az egyetem két karának (a bölcsészettudományi, valamint a jog- és államtudományi karnak) csak ez év végén hosszabbította meg az akkreditációját. Ez nem éppen biztató a hallgatók jövőjére nézve. Balla Péter rektor azonban csak dicsérő szavakat talál az egyetemére: „az elmúlt néhány évet hálaadással élem meg az Úristen felé”. Szerinte egyetemének „keresztyén jellege vonzó” az ide jelentkezők számára.


Nyilatkozott arról is, hogy tervezik új campus létrehozását, és ehhez „jelentős állami támogatást” várnak. Az intézmény vezetője nem tartotta érdemesnek megemlíteni, hogy az „állami támogatás” mindannyiunk adóforintjaiból tevődik össze. Az Úristen „felé” kifejezett „hálaadás” nyilván elhomályosítja a rektori szemeket a pénzek valódi eredetét illetően.


A Károli rektorának jelenléte a Horthy-szobor felavatásán egyértelmű üzenetet hordoz. Oktatási intézmény vezetőjeként állást foglal egy olyan jobbikos akció mellett, amely ellen nagyon sok magyar állampolgár – személyesen vagy párt, szervezet közvetítésével – tiltakozik. Azokat sérti meg ezzel, akiknek pénzéből rektor lehet egy olyan intézmény élén, amelynek a szellemi irányultsága – az a bizonyos „keresztyén jelleg” – egyre többünk számára válik pontosan értelmezhetővé és elfogadhatatlanná.