rss      tw      fb
Keres

Isten fizesse meg!A napokban írták alá az 1997-ben a Vatikánnal kötött megállapítás módosított változatát. A megállapodás célja annak idején az volt, hogy szabályozza a „vallásos intézmények közszolgálati tevékenységének finanszírozását”.


Mint a szerződést a magyar kormány részéről aláíró Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes kifejtette, a megállapodás módosítására azért volt szükség, mert megváltozott a jogszabályi környezet, azon belül például az adójogszabályok. Arról van szó, hogy jövő januártól nem vonatkozik a számviteli törvény az egyházakra a 2013. július 29-i kormányrendelet értelmében. Ezentúl csak az egyházak belső szabályozása dönti el, mire költik el a hozzájuk befolyó pénzt, s azt is, ki és hogyan ellenőrzi ezt. Ez további könnyítés az egyházak jogállásáról szóló 2011-es törvényhez képest, amely már megtiltotta, hogy állami szerv vizsgálja az egyházak „hitéleti célú” bevételeit és felhasználásukat. 2011 óta csak a meghatározott célokra adott közösségi támogatások elköltésének módját vizsgálhatta az Állami Számvevőszék. Januártól azt sem.


Semjén Zsolt a módosított megállapodás aláírása után bejelentette, hogy a szövegét törvényjavaslatként fogják benyújtani az Országgyűlésnek. Ha pedig a törvényhozó elfogadja, ez – az 1997-es megállapodáshoz hasonlóan – nemcsak a katolikus intézményekre, iskolákra, egyetemekre, szociális intézményekre lesz érvényes, hanem a többi felekezet által fenntartottakra is.


Az állam a mindnyájunk munkájából, adóforintjaiból összegyűlt összegből juttat az egyházaknak iskolák, egyetemek, szociális intézmények fenntartására. A közpénzből kapnak gyerekek és fiatalok tanítására, oktatására, sérültek, idősek ápolására. Ezekkel az összegekkel – az új adójogszabályok értelmében – az egyházaknak elszámolniuk sem kell. Bízunk bennük, elvégre istenfélő, jámbor emberek. Isten szeme pedig – a gyermekmondóka szerint – mindent lát.Semjén Zsolt és Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius aláírta a Magyarország és az Apostoli Szentszék közötti korábbi megállapodás módosítását – MTI/Soós Lajos


Pedig talán nem tesszük jól. Jakab Attila az Egyházfórum legújabb számában megjelent cikkében (Hogyan számoljunk el 115 millió forint közpénzt?) különös történetet mesél el. Dokumentumokkal bizonyítja, milyen sajátos módon számolt el 2007-ben dr. Bölcskei Gusztáv, Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke egy 115 milliós állami támogatással.


A történet úgy kezdődik, hogy 2006. december 23-án arról hozott döntést az akkori kormány, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium államháztartási tartalékából „az egyházi beruházások, felújítások, rekonstrukciók támogatására” kioszt a négy, úgynevezett történelmi egyház között 420 millió forintot.


Bölcskei Gusztáv 2007. január 19-én keltezett levelében köszönetet mond az adományért és el is számol (!) vele, a következőképpen:


„az alábbiak szerint számolunk el:
– Református Missziói Központ rekonstrukciója: 87 774 588 Ft
– Balatonfenyvesei konferenciaközpont rekonstrukciója: 63 954 497 Ft
Tisztelettel kérjük az elszámolás elfogadását, s amennyiben szükséges, számlamásolatokat és szöveges beszámolót is rendelkezésre tudunk bocsátani.”


Csak csodálni lehet, hogy télvíz idején, karácsony és szilveszter között, három hét alatt (!) sikerült elvégezni a rekonstrukciós munkát, és a pénzzel is az utolsó forintig elszámolni. A minisztérium malmai lassabban őröltek. Az ottani illetékes – dr. Galik Gábor főosztályvezető-helyettes (ő jelenleg a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium magas állású köztisztviselője) – 2007. február 7-én keltezett levelében küldi csak el a szerződés tervezetét.


Tarr Zoltán zsinati tanácsos 2007. február 7-i email üzenetében jelzi a minisztériumi illetékesnek, hogy a Zsinat Elnöksége kéri a cél megváltoztatását. Arról a dokumentációban nem esik szó, a miniszteri illetékesek sem észrevételezik, hogy az előző püspöki levél szerint a munkát elvégezték, és a kapott pénzt az utolsó forintig elköltötték.


„Az új cél a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) Reviczky utcai épületének rekonstrukciója lenne.” Kérésüket meghallgatják, a 2007. február 21-én aláírt szerződésben már a KRE Reviczky utcai épülete szerepel. A támogatást fel kell használni 2006. december 23-tól 2007. június 30-ig. (Ez a határidő később 2008. január 31-re, végül pedig 2008. február 29-re módosult.)


Így került a történetbe a Károli Gáspár Református Egyetem. Bölcskei Gusztáv és Nagy Sándor főgondnok 2007. március 5-én levélben fordult a KRE rektorához, Szűcs Ferenchez. Tájékoztatják a támogatásról és így folytatják: „Az egyik támogatás rekonstrukciós célokra használható fel, melynek elszámolását a Zsinat elnöksége a Reviczky utcai ingatlanon történt beruházás számláival szeretné megtenni. Az ügymenet a következő:


A MRE a KRE a Reviczky utcai épülete beruházása kapcsán keletkezett számlákat 115 MFt értékben elszámolásra átengedi, hogy ily módon az OKM felé meg tudjuk tenni az elszámolást... az összeg ténylegesen nem rekonstrukciós célokat, hanem alapvetően intézményi működési célokat szolgál.”


Ebből a levélből teljesen világos, hogy a zsinati elnökség nem kíván semmit építtetni, csak az – egyéb forrásból származó pénzen – megkezdett építkezés számláit akarja elkérni. A MRE Zsinatának elnöksége az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál (OKM) az elszámolást egész idő alatt számlamásolatokkal intézte. Ezt a minisztériumi illetékesek rendben levőnek találták. Azon sem akadtak fenn, hogy az elszámolási anyagban szerepel a Reviczky utcai épületben végzett munkákról egy olyan összefoglaló, melynek a címe a HEFOP 4.1.2. pályázatra utal.A Károli egyetem Reviczky utcai épülete – Wikipédia

További érdekesség, mint Jakab Attila írja: „2007. augusztus 21-én kiállítottak egy 35/2007 sorszámú számlát bruttó 52 518 308 Ft értékben. Fizetési mód: KÉSZPÉNZ.” Minden más esetben átutalással fizettek a Reviczky utcai épületben építési munkát végző Gesztelyi Zrt-nek. Milyen okból vették fel – a szokásostól eltérő módon – készpénzben ezt a tekintélyes összeget?


A pénzt a minisztérium átutalta, a számlamásolatokat megkapta. A Reviczky utcai épületben elkészült egy nyelvi laboratórium. A történet, az iratok tanulmányozása alapján úgy tűnik, a felek kölcsönös elégedettségével zárult. Volt azonban két különös utójátéka.


Az első az, hogy 2008. május 29-én Bölcskei Gusztáv és Nagy Sándor főgondnok levélben értesíti Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkárt arról, hogy zsinati biztost nevezett ki a KRE élére, akinek „elsődleges feladata az egyetem működésének rendbetétele, a működés stabilizálása”. Ezzel egyidejűleg az egyetem rektorának „a munkáltatói jogok gyakorlásával, valamint a vagyoni és gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos jogkörét további intézkedésig felfüggesztjük... a gazdasági igazgató vezetői megbízását visszavontuk”.


A zsinati elnökség tehát – éppen történetünk időszakában – elvesztette a bizalmát a KRE rektorában és gazdasági igazgatójában. Lehet, hogy azért, mert Szűcs Ferenc rektor (az etika professzora) és az iratokban meg nem nevezett gazdasági igazgató nem lelkesedett azért az ötletért, hogy „a KRE Reviczky utcai épülete beruházása kapcsán keletkezett számlákat 115 MFt értékben elszámolásra átengedi”? Nem tudjuk a választ.


A másik kis utójáték pedig az, hogy 2008. szeptember 4-i dátummal érkezett egy levél az OKM-be, melynek írója – vezetékneve a dokumentumon ki van takarva – bejelenti, hogy „a református egyház vezetése a juttatott 115 millió forintot nem a célnak megfelelően használta fel, az összeg elszámolása kapcsán hamis színben tüntetett fel valós tényeket... felvetődhet a csalás és a sikkasztás esete”. Semmi jele annak, hogy indult volna vizsgálat a levél következtében.


Így számolt el a református egyház vezetősége a közcélú tevékenységre juttatott százmilliós támogatással abban az időben, amikor az államnak még törvényes joga lett volna az ellenőrzéshez. 2014 január elsejétől az egyházaknak már számlamásolatok beszerzésével sem kell fáradniuk: senki sem szólhat bele, mit csinálnak a (köz)pénzzel.


Keresztény ország vagyunk, ebből is világos.
Az ügy valamennyi dokumentuma:

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/10/peculation-with-gods-blessing-1-sikkasztas-isten-aldasaval-1/


http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/13/peculation-with-gods-blessing-2-sikkasztas-isten-aldasaval-2/


http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/15/peculation-with-gods-blessing-3-sikkasztas-isten-aldasaval-3/


http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/18/peculation-with-gods-blessing-4-sikkasztas-isten-aldasaval-4/


http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/07/21/peculation-with-gods-blessing-5-sikkasztas-isten-aldasaval-5/


http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/08/peculation-with-gods-blessing-6-sikkasztas-isten-aldasaval-6/


http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/16/peculation-with-gods-blessing-7/


http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/19/peculation-with-gods-blessing-8-sikkasztas-isten-aldasaval-8/


http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/22/sikkasztas-isten-aldasaval-9/


http://jhnnsclvn.wordpress.com/2013/09/24/peculation-with-gods-blessing-10-sikkasztas-isten-aldasaval-10/
Huszár Ágnes nyelvész