rss      tw      fb
Keres

Egyházfórum: Világ-nézet XVII – Testvérközösségi születésnap

Az Egyházfórum című, negyedévente megjelenő folyóirat 2013 elején új internetes rovatot indított Világ-nézet címmel, amelyben heti rendszerességgel valamely aktuális egyházi, társadalmi, politikai kérdésről közölnek rövid cikkeket. A szerkesztők célja, hogy fórumot teremtsenek azoknak az elsősorban keresztény egyházakhoz kötődő szerzőknek, akik egy korszerűbb egyháziasságot és világlátást szeretnének megmutatni. Az alábbiakban Majsai írásából olvashatnak részletet: Testvérközösségi születésnap.Orbán előad az Országház Felsőházi Termében – MTI
„1973–74-ben a Magyarországi Metodista Egyház lelkészeinek és theológiai hallgatóinak mintegy fele felmondta az egyházuk és a korabeli diktatórikus államhatalom közötti langyos együttműködési konszenzust. Az időközben rangos egyházpolitikai fejleménnyé duzzadó elégedetlenség legfontosabb mozzanatát az képezte, hogy az Iványi Gábor lelkész körül csoportosuló lázongók ellentmondtak a küszöbön álló egyházvezetői választásnál megkövetelt pártállami intervenciós igényeknek. A korabeli egyházpolitikai palettán szerfelett szokatlan fellépés következménye pedig az lett, hogy a rebelliseket, a velük együtt tartó gyülekezetekkel együtt, 1974-ben – állami sugallatra és segédlettel – kirekesztették az „anya”-egyházból. A „távozók” egy új közösséget hoztak lére, az ugyancsak metodista hitelveket követő Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget (MET), amelyet hosszú küzdelmek (éveken át tartó bírósági, rendőrségi, közigazgatási és egyéb állami zaklatások) árán 1981. október 1-jén az immár oszlásnak induló korabeli diktatúra új, önálló egyházi szervezetként ismert el. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (a Wesley János Lelkészképző Főiskola, továbbá számos közoktatási és szociális-diakónai intézmény, köztük az Oltalom Karitatív Egyesület fenntartója) a rendszerváltás utáni évtizedekben fokozatosan vált az ország egyik legismertebb egyházi közösségévé.


A történelem sajátos fintora, hogy a jelenlegi kormányzat, amelynek egyes szereplői egykor még együtt küzdöttek a MET tagjaival is a szabad és demokratikus Magyarországért, a lelkiismereti és vallásszabadságért, az elnyomottak, szegények és más hátratételeket szenvedő embertársaink méltóságáért és megsegítéséért, és nem utolsó sorban a történelem szemétdombjára méltó náci-fasiszta eszméktől, az idegen- és másságellenesség mételyétől, az állam- és kegyklerikalista tévelygéstől való megszabadulásért, jelenleg teljes erővel e torz eszmék rehabilitálásán fáradozik (éspedig talpig keresztény mázba burkolózva), sőt, hatalmi ambícióiból következően, kifejezetten is diszkrimináló hadjáratot folytat a Lélek szabadságában megszülető hitvalló közösségek (mint egyébként sok más, szekulárhumanista törekvéseket megvalósító szervezet) ellen is.


Az Orbán-rezsim által kialakított, tudatosan szabadságtipró és feudális szellemiségű mai egyháztörvény vallási közösségek sokaságától vette el, nota bene, a keresztény humanista és nemzeti értékreprezentációjukkal hivalkodó ún. történelmi egyházak júdási hallgatása mellett, az 1990: IV. tc. alapján biztosított egyházi jogállást.”