rss      tw      fb
Keres

Egyházfórum: Világ-nézet XVI – Figyelmeztetés a bíborosnak?Az Egyházfórum című, negyedévente megjelenő folyóirat 2013 elején új internetes rovatot indított Világ-nézet címmel, amelyben heti rendszerességgel valamely aktuális egyházi, társadalmi, politikai kérdésről közölnek rövid cikkeket. A szerkesztők célja, hogy fórumot teremtsenek azoknak az elsősorban keresztény egyházakhoz kötődő szerzőknek, akik egy korszerűbb egyháziasságot és világlátást szeretnének megmutatni. Az alábbiakban Jakab Attila teológus Kinek az érdeke? című írásából olvashatnak részleteket.Forrás: kas.de
„Érdekes dokumentum került a Népszabadság birtokába. Éspedig a vatikáni–magyar vegyes bizottság 2010. október 5-i üléséről készült „nem nyilvános” jegyzőkönyv. Izgalmas lenne a dokumentumot teljes terjedelmében megismerni; ez azonban aligha lehetséges. Ellenben a kiszivárogtatása Erdő Péter esztergomi bíboros-érseknek soha rosszabbkor nem jöhetett volna. Az Erdő család ugyanis egyszerre került reflektorfénybe. A hir24.hu aznapi híradásában látott napvilágot az a hír, hogy a homoszexuális cselekedetet halálos bűnnek minősítő – és ezzel lényegében az ateizmussal, az aposztáziával és a bálványimádással egy kategóriába soroló – ’Élet a hitben’ című katolikus hittankönyv szerzője nem más, mint a bíboros édestestvére, Fülöpné dr. Erdő Mária, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora.


A történések nagyon furcsa egybeeséseket tárnak fel. A jegyzőkönyv arról árulkodik, hogy az elvileg a katolikus egyház érdekében tevékenykedő és önmagukat keresztényként meghatározó politikusok körében – akik egyébként ezer szálon kötődnek az egyházi vezetéshez – mennyire nincs súlya a bíboros szavának. Ugyanakkor tanúi vagyunk Dr. Erdő Mária 2012-es szédületesen gyors karrierjének, amely talán megmaradhatott volna a Főiskola belső ügyének, ha nincs ez a mostani hittankönyv, amely szembemegy azzal a széllel, ami a Vatikánból fúj.”


„…rendkívül érdekes, hogy 2010-ben, miközben Erdő Péter a bizottságban problémázott, addig a Szent István Társulat a bíboros testvére, Fülöpné Erdő Mária, szerkesztésében – és értelemszerűen Erdő Péter engedélyével (imprimatur) –, egy olyan 12 kötetes hittankönyv-sorozatot jelentetett meg, amely szerves egységben látja a hittant és az erkölcstant. Tény az is, hogy a bíboros, a későbbiekben, némi pénzügyi jellegű elégedetlenségen kívül nyilvánosan semmi érdemi kifogást nem emelt; tartotta magát a jegyzőkönyvben megfogalmazott politikai elváráshoz.”


„Az is különös, hogy a rektor asszonynak az utóbbi évben kifejtett vezetői tevékenysége (pl. átszervezések és kirúgások) semmilyen formában nem keltette fel a média érdeklődését.


Végezetül pedig: kinek állt érdekében kiszivárogtatni egy olyan bizalmas jegyzőkönyvet, amely – a látszattal ellentétben – többet árt, mint amennyit használ Erdő Péter bíborosnak? Figyelmeztetésnek, vagy figyelemelterelésnek szánták a választási kampány elején? Ebből ugyanis egy tehetetlen és sodródó katolikus egyházi vezetés képe tükröződik, amelytől ráadásul a nepotizmus sem tűnik idegennek. Tényleg ez lenne a helyzet?”