rss      tw      fb
Keres

Werbőczy 2.0Finom borból készített nagyfröccsöt érdemel az a földműves, aki képes elolvasni a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló jogszabálynak (vagyis a földtörvénynek, a 2013. évi CXXII. sz. tv-nek) mind a huszonnégy oldalát. Mintha az éppen ötszáz éves Tripartitum (magyarul: Hármaskönyv) éledne újjá a jobbágyok röghöz kötésével, s mintha ezt is Werbőczy István országbíró szövegezte volna a feudalizmus teljessé tétele érdekében. Sikeresnek látszik.


Az új törvény nyelve ugyan nem latin, hanem magyar, a megértéséhez mégis szükség lehet fordításra. Az a földműves tehát, aki fölfogja e zseniálisan összerakott, s rettentő hosszú törvény mindegyik rendelkezését, pezsgős vacsorára tarthat számot egy roppant elegáns étteremben.