rss      tw      fb
Keres

Levél az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatalhoz


Tisztelt APEH!


Alulírott hosszú idő óta az Önök kérlelhetetlen és kitartó befizetője vagyok, aki akkor sem
tudna csalni, ha akarna, hiszen a pénzhez való viszonya egyfelől az „írás-számfejtés-számla-kifizetés-adólevonás” képlettel, másfelől az „írás-semmi számla-semmi kifizetés-semmi levonás” modelljével írható le. Ez, ha szociológiai dimenziókban helyezzük el, a „középosztályi lét” egyik alcsoportjának tipikus jellemzője. Mindezek alapján, azt hiszem, okkal várhatom el, hogy átlátható legyen az én adóforintjaimból is működő intézmény tevékenysége. Ezért most kénytelen vagyok feltenni Önöknek azt a kérdést, hogy valójában milyen módon is hajtják be az adót.

A Magyar Nemzet mai, Szociális szavazás lesz című vezércikkében ugyanis azt olvasom, hogy amit Önök művelnek, az maga a törvénytelenség. A cikket Balavány György jegyzi, aki pedig a következő kitételt használta írásában, a magyar nép vágyairól szólva, s a három évvel ezelőtti népszavazást tekintve kiindulópontnak:

„Biztos, hogy azóta sem akarnak olyan kormányt, ami a magyar középosztálytól összeharácsolt adókból százmilliárdokat juttat multinacionális cégeknek” (kiemelés tőlem, L.J.).

Hozzáteszem, hogy egy napilapnál a vezércikk legkevesebb három ember kezén átmegy, a szóhasználat tehát – „összeharácsolt” – nem véletlen, hanem koncepciózus.

Balavány itt nem kevesebbet állít, mint hogy Önök nem a törvények betartásával szedik be az adókat, hanem összeharácsolják őket, s ezt ráadásul nyilvánvalóan a kormánnyal szoros bűnszövetkezetben teszik. Ennyiben pedig Önök is annak a „zsarnokságnak” a fenntartói, amelynek szorításában Balavány szerint az ország senyved. Ez igaz?

Szeretném felhívni figyelmüket, hogy Balavány György nem akárki: az imént (március 5-én) kapta meg Bayer Zsolttal együtt a Szellemi Honvédelem-díjat*, amely a jobboldal szerint „a nemzeti, polgári újságírás egyik legrangosabb elismerése”. Szavait tehát komolyan kell venni. S bár írása szerint az Önök által is képviselt zsarnokságnak április 11-ével egy csapásra vége szakad („Rövidesen véget ér a zsarnokság”), amit az Önök eddigi tevékenységéről Balavány mondott, azzal eme optimista jóslatától függetlenül is sokak előtt feketére festette az APEH intézményét. Hiszen mondata azt is sugalmazza, hogy Önök voltaképpen pártként egzisztálnak, amelynek működését közvetlenül befolyásolja, hogy milyen eredmények születnek a választásokon. És ha eddigi tevékenységük a „harácsolás” volt, akkor a kép most, a politikai választások révén fog megváltozni.


The Great Train Robbery - wikimedia/Library of Congress

Szeretném tudni tehát, hogy mivel is állunk szemben. Harácsolnak Önök, vagy nem harácsolnak?! Ha nem, akkor viszont sürgősen kéne tenniük valamit, hogy ez egyértelmű legyen. Esetleg képzéseket indíthatnának a „hogyan működik az állam?”, illetve a „melyek az adók beszedésének törvényes eljárásai?” témakörökben. Hiszen többen is vannak, akik egyetemi éveik alatt az előző rendszerrel való szembenállásukat kizárólag a politikai gazdaságtan órák bojkottálásával juttatták kifejezésre, viszont ma véleményformáló újságírók. E tanfolyamokat még – összefogásban az ELTE nyelvészeti tanszékeivel – ki lehetne egészíteni nyelvi képzésekkel is, így egy füst alatt tisztázhatnák a „harácsolás” és a „zsarnokság” (oszmán-török, illetve nyelvújítás kori) szavak jelentését is.

Fordítsuk komolyra a szót: Balavány azért írhat le minden következmény nélkül ilyen és ehhez hasonló, hamis sémákat, mert az eltelt húsz évben sem az APEH-nek, sem az egyéb intézményeknek nem sikerült világossá tenniük a közvélemény előtt, hogyan működik az állam. Mit jelent adózni, milyen mechanizmusokkal dolgoznak az intézmények, s hogy az előző rendszerhez képest miben állt a struktúraváltásuk. A jobboldal pedig módszeresen kihasználja az emberek tudatlanságát, és szóhasználatával, besorolásaival, hamis összefüggések felállításával mindig aszerint támad intézményeket, ahogyan azt a hatalmi érdekei megkívánják. Meglehet, ha most majd Orbán személyében a számukra „jó király” lesz hatalmon – aki nem „zsebre teszi”, hanem „igazságosan szétosztja” az adóbevételeket –,esetleg az APEH is jó színben tündökölhet. De hiába lesz így, mert ettől még az idiotizmus alapképlete ugyanaz marad: a miniszterelnök zsebe közvetlen, személyes összeköttetésben áll az adóhatósággal, amely már az adók beszedésekor a kezére játszik. Csupán a képlet előjele fog megváltozni: negatívból pozitívvá válik. Kormányfordultával meg vissza. Ez pedig így nem megy: az állam alapintézményeinek mindentől függetlenül kell működniük, és meg kell tartaniuk a tekintélyüket. Még a Magyar Nemzetet olvasó, beszűkült látóterű állampolgárok előtt is.

Ezért komolyan kérem a T. Címet: legyen szíves tegyen valamit a presztízse visszaállításáért, és nehezményezze jó híre rongálását a szóban forgó lapnál.

Vagy ha ehhez nincs kedve, akkor legyen igaza Balaványnak, és legyen harádzs. De akkor lovon, rajtaütésszerűen és görbe karddal, ahogyan illik. Legalább a stílus stimmeljen, ha már más nem.


Tisztelettel
Lévai Júlia adófizető,
Alsó-középosztály, Magyarország


*Kuratórium: Tőkéczki László, Makovecz Imre, Tiffán Ede, Borókai Gábor és Csontos János


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!