rss      tw      fb
Keres

Látszatharc a valódi szegregáció ellenJoachim Gauck német kormányfőt komoly bírálatok érték, amikor kitüntette a magyar EMMI-minisztert a Német Szövetségi Köztársaság csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjével. A magas kitüntetés odaítélését többek között azzal indokolták, hogy Balog Zoltán kiáll a romák mellett. Viola von Cramon zöld képviselőnő azzal kommentálta a döntést a Die Zeitnek, hogy Gauck „elvesztette az emberi jogi ügyekben egyébként jól működő iránytűjét”. Szerinte Balog nem a romák társadalmi kirekesztése ellen küzd, hanem iskolaügyekben egyenesen a „szeretetteljes szegregáció” stratégiáját követi.


A legutóbbi fejlemények azt mutatják, hogy Balog csakugyan a szegregáció híve, a főnév elől nyugodtan elhagyhatjuk a német képviselő által nagylelkűen odaadományozott „szeretetteljes” jelzőt.


Ez legkésőbb akkor vált világossá, mikor Heindl Péter, a roma gyerekek felzárkóztatásáért nagyon sokat tevő szakember harmadik ülésén elhagyta az Antiszegregációs Kerekasztalt. Döntését úgy indokolta, hogy az egész „rossz irányba halad” és lényegében a szegregáció legalizálását szolgálja. Még tavasszal elfogadták ugyanis a gyermekvédelmi törvény módosítását, amely megszünteti külön kategóriaként a „halmozottan hátrányos helyzetű” csoportosítást, és a továbbiakban csak „hátrányos helyzetű”-t ismer. Heindl Péter arról próbálta meggyőzni a minisztert és a munkatársait, hogy ezzel a jelenlegi helyzetnél még rosszabbat idéznek elő. Amikor pedig hiába érvelt, felállt a csak nevében antiszegregációs kerekasztal mellől.


A kirekesztés ellen nagy hangon és lendületes elokvenciával küzdő miniszter ezzel a kormány politikáját kétféle módon is szolgálja. Egyrészt javítja a statisztikát, hiszen ha megszűnik a „halmozottan hátrányos helyzetű” kategória, úgy tűnhet, a helyzetük is javult azoknak, akiket korábban így tartottak nyilván. Azonkívül pénzt is takarítanak meg, mert ezeknek a gyerekeknek korábban különféle kedvezmények jártak: ingyen tankönyv, ingyenebéd. Ezt a stratégiát – hasonló eredményekkel – már alkalmazták a rokkantnyugdíjasok megritkítására.


Azonkívül kiváló piárfogásnak látszik a személyesen a miniszter által vezetett Antiszegregációs Kerekasztal. Ahol a lelkipásztorból lett miniszter nyilván bibliai idézetekkel bőségesen fűszerezett beszédekben tesz hitet „roma testvérei” mellett.


Csakhogy ő – bár sokszor mintha azt hinné – nem a Názáreti. Aki azt mondta a bénának: „Kelj fel és járj”, az pedig „felkelvén azok szemeláttára, fölvevé, amin feküdt és elméne haza” (Lukács 5:25). A gyermekvédelmi törvény és Balog Antiszegregációs Kerekasztala által nem halmozottan hátrányos helyzetűnek deklaráltak életkörülményei pontosan ugyanolyan rosszak maradnak.


A csodák – a leglátványosabb miniszteri áldásosztás ellenére – elmaradnak.