rss      tw      fb
Keres

2001. december 18. - Áder János házelnök és a kikapcsolt mikrofonok esete

8 éve, ezen a napon…

…tanulságos jelenet játszódott le a Magyar Országgyűlésben

(Részletek a Parlamenti Naplóból)

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Szent-Iványi István, az SZDSZ képviselője kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Miniszterelnök halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Martonyi János külügyminiszter urat jelölte ki válaszadónak. Megkérdezem Szent-Iványi István képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét.

DR. SZENT-IVÁNYI ISTVÁN (SZDSZ): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház!

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Igen vagy nem, képviselő úr?

DR. SZENT-IVÁNYI ISTVÁN (SZDSZ): Mivel megítélésem szerint a magyar külpolitika legnagyobb kudarcáért a felelősséget miniszterelnök viseli (ÁDER JÁNOS ELNÖK kikapcsolja a mikrofonját.), ezért neki kívánom feltenni a kérdést.

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Igen vagy nem? (Dr. Szent-Iványi István: Nem!) Tehát nem fogadta el.
Egyébként arra kérek mindenkit, hogy ha a későbbiekben hasonló kérdést teszek fel, akkor igennel és nemmel válaszoljanak (Közbeszólások az MSZP és az SZDSZ soraiból: Miért? Miért?), mert ez gyorsítja a munkát. Nem ad lehetőséget a Házszabály arra, hogy ezt megindokolja bárki is.
Ebben az esetben – keresem a következő SZDSZ-es felszólalót...Kovács Kálmán, az SZDSZ képviselője, kérdést kíván feltenni szintén a miniszterelnöknek. A miniszterelnök halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Fónagy János közlekedési és vízügyi miniszter urat jelölte ki. Megkérdezem Kovács Kálmán képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét. Igen vagy nem?

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Elnök Úr!

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Igen vagy nem?

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Miután a kérdés úgy hangzik, hogy a miniszterelnöki ígéretek (ÁDER JÁNOS ELNÖK kikapcsolja a mikrofonját, ezután hangosítás nélkül beszél.) autópályaügyben...

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Tehát igen vagy nem?

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Legalább a kérdést hadd mondjam el! (Közbekiabálások az MSZP és az SZDSZ soraiból.)

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Igen vagy nem?

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): A kérdést olvassuk fel, Elnök úr!

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Igen vagy nem? (Folyamatos közbekiáltások az MSZP és az SZDSZ soraiból.) Tisztelt Képviselő Úr! Igen vagy nem? Nincs lehetőség arra, hogy egyébként... (Közbekiáltások az SZDSZ soraiból: Hol van ez?) Nincs lehetősége arra, hogy lényegében a kérdést elmondja úgy, hogy egyébként a kérdezett személy nincs jelen. Tehát elfogadja a válaszadó személyét vagy nem? Igen vagy nem?

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Természetesen a miniszterelnöknek feltett kérdésre a miniszterelnöktől várok választ.

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Tehát nem fogadja el. Nos, akkor nézzük a következőt! (Taps az MSZP soraiban.) Most az SZDSZ képviseletében Bauer Tamás képviselő úr szeretne szintén a miniszterelnöknek kérdést feltenni, aki az imént említett okok miatt Varga Mihály pénzügyminiszter urat jelölte ki válaszadásra. Megkérdezem Bauer Tamást, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét. (Közbekiabálások az SZDSZ soraiból: A kérdést tessék felolvasni!)

BAUER TAMÁS (SZDSZ): Elnök Úr!

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Igen vagy nem?

BAUER TAMÁS (SZDSZ): Minthogy a miniszterelnök hamis ígéretéről szerettem volna kérdezni... (ÁDER JÁNOS ELNÖK kikapcsolja a mikrofonját, ezután hangosítás nélkül beszél.)

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Tehát igen vagy nem?

BAUER TAMÁS (SZDSZ): Nem!


Forrás: http://epa.oszk.hu/

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Nem fogadja el. Most Béki Gabriella képviselő asszony következik, aki szintén a miniszterelnöknek kíván kérdést feltenni. A miniszterelnök úr Mikola István egészségügyi minisztert jelölte ki válaszadásra. Megkérdezem a képviselő asszonyt, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét vagy sem. Igen vagy nem?

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Elnök Úr!

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Igen vagy nem?

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Arra a kérdésre, hogy mikor látja be végre...

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Ha jól értem, akkor nem fogadja el.

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): ...hogy Mikola miniszter úr nem a Fidesz (ÁDER JÁNOS ELNÖK kikapcsolja a mikrofonját, ezután hangosítás nélkül beszél.) választási programját valósítja meg...

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Igen vagy nem, tisztelt képviselő asszony? (Közbekiabálás az MSZP soraiból: Szégyen! Szégyen! – Hogyan lehet így vezetni az ülést?)

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Nem. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Tehát nem fogadja el. Akkor soron következik Fodor Gábor. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.) Nyugalom, tisztelt képviselőtársaim, hátha eljutunk oda, hogy valaki lesz, aki elfogadja a helyettesítő személyt! (Mécs Imre: Ez a Magyar Országgyűlés? Tűrhetetlen, amit ön csinál!) Tisztelt Képviselő Úr! Rendre utasítom! Nincs lehetőség arra... (Mécs Imre: Nem szabhatja meg, hogy igennel vagy nemmel válaszolhatunk!) Nincs lehetőség arra, hogy ön... De igen, megszabhatom. Nincs lehetősége... (Mécs Imre: Teljes mondatban kell válaszolni! Kikérem magamnak! Nem ilyen parlamentről álmodtunk harminc évig! Szégyellje magát!) Higgadjon le, képviselő úr! Higgadjon le, képviselő úr, nem az öné a szó! Nincs lehetősége arra, hogy egyébként megindokolja, igennel és nemmel lehet válaszolni. Fodor Gábor képviselő úr következik. (Közbekiabálások az MSZP soraiból: Mi a kérdés? Olvasd fel a kérdést! – Mécs Imre: Elképesztő!) A miniszterelnöknek kíván ő is kérdést feltenni. A miniszterelnök halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter urat jelölte ki. Elfogadja a válaszadó személyét Fodor Gábor?

Igen vagy nem?

DR. FODOR GÁBOR (SZDSZ): Kit kérdez, engem?

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Igen, Fodor Gábort. Nem tudom, hogy van-e más Fodor Gábor az SZDSZ padsoraiban egyelőre nem látok mást.

DR. FODOR GÁBOR (SZDSZ): Elnök Úr! Azt a kérdést szerettem volna feltenni, hogy a miniszterelnök úr tett kijelentéseket (ÁDER JÁNOS ELNÖK kikapcsolja a mikrofonját, ezután hangosítás nélkül beszél.) a kormány vízlépcső-politikája, a Szigetköz környezetvédelme szempontjából (Közbekiabálások: Hangosabban! – Folyamatos közbekiabálások.), ezért a miniszterelnök kijelentéséről...

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Tehát nem fogadja el.

DR. FODOR GÁBOR (SZDSZ): Nem.

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Köszönöm szépen. Dornbach Alajos szintén a miniszterelnöknek kíván kérdést feltenni, aki halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt Dávid Ibolya igazságügy-miniszter asszonyt jelölte ki. Megkérdezem Dornbach Alajos képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét.

DR. DORNBACH ALAJOS (SZDSZ): Melyik kérdésemet teszi fel, elnök úr?

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Kettő is van? (Taps, derültség az MSZP és az SZDSZ soraiban. –Dr. Dávid Ibolya: A 12. sorszámút!) Tisztelt Képviselő Úr! Itt valami tévedés van, ugyanis ön csak egy kérdést kívánt feltenni.

DR. DORNBACH ALAJOS (SZDSZ): A kérdésem a miniszterelnök úrhoz...

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Tehát elfogadja-e a válaszadó személyét vagy sem?

DR. DORNBACH ALAJOS (SZDSZ): ..."Mit kíván tenni a kormány annak érdekében (ÁDER JÁNOS ELNÖK kikapcsolja a szónok mikrofonját.), hogy a Legfelsőbb Bíróság kielégítő módon tudja ellátni feladatát?"

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Tehát a képviselő úr elfogadja a válaszadó személyét vagy nem?

DR. DORNBACH ALAJOS (SZDSZ): A miniszterelnök úrhoz kívánom a kérdést feltenni. (Francz Rezső: Ezt az erőszakos házvezetést! – Közbeszólás az MSZP soraiból: Bin Laden!)

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Tehát nem fogadja el. Most pedig Mécs Imre képviselő úr következik, aki szintén a miniszterelnöknek akar kérdést feltenni. A miniszterelnök Szabó János honvédelmi miniszter urat jelölte ki válaszadásra. Képviselő úr, elfogadja a válaszadó személyét?

MÉCS IMRE (SZDSZ): Nem tudom elfogadni, mert a miniszter úr mellébeszélt a legutolsó kérdésemnél. Arra várom a választ, hogy...

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Tehát nem fogadja el.

MÉCS IMRE (SZDSZ): (ÁDER JÁNOS ELNÖK kikapcsolja a szónok mikrofonját.) ...a kormány még mindig nem nyújtotta be Magyarország légterének védelmi koncepcióját és a légierő fejlesztésének programját. Ki felelős ezért? Csak a miniszterelnök úrtól fogadom el a választ. (Taps az SZDSZ és az MSZP soraiból.)

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Erre van lehetősége, képviselő úr, ennek nincsen semmi akadálya. A miniszterelnöknek legkésőbb a soron következő harmadik ülésen válaszolni kell majd ezekre a kérdésekre. (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Botrány!) Tehát a Házszabály ebben a kérdésben világosan rendelkezik. Eörsi Mátyás, szintén az SZDSZ képviselője, kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek, aki Vonza András földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter urat jelölte ki válaszadónak. Megkérdezem, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét.

DR. EÖRSI MÁTYÁS (SZDSZ): Áder János nem ennek a parlamentnek az elnöke, hanem a Fideszt szolgálja ebben a Házban. Ez felháborító (ÁDER JÁNOS ELNÖK kikapcsolja a szónok mikrofonját.), hogy a kérdések nem hangozhatnak el!

ÁDER JÁNOS ELNÖK: Képviselő úr, igen vagy nem? Elfogadja-e a válaszadó személyét vagy sem? Egyébként pedig rendreutasítom!

DR. EÖRSI MÁTYÁS (SZDSZ): Nyilvánvalóan, miniszterelnök helyett kijelölt miniszter az ő felelősségéről nem tud beszámolni! (Taps az SZDSZ soraiból.)

ELNÖK: Tehát nem tudja elfogadni a válaszadó személyét. Ugyanaz a helyzet, mint az előző kérdések esetében. T. Asztalos Ildikó, az SZDSZ képviselője, szintén kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek, aki Fónagy János közlekedési és vízügyi minisztert jelölte ki válaszadásra. Elfogadja-e a válaszadó személyét?

T. ASZTALOS ILDIKÓ (SZDSZ): Tisztelt Elnök Úr! A miniszter úr nem kompetens abban a kérdésben, ami arról szól, hogy "Összeegyeztethetőnek tartja-e a miniszterelnök úr a többpárti demokráciával, hogy kormánya az Országimázs Központban... (Az elnök kikapcsolja a szónok mikrofonját.)

ELNÖK: Tehát nem fogadja el a válaszadó személyét, ha jól értem.

T. ASZTALOS ILDIKÓ (SZDSZ): ...közpénzből Fidesz-kampányt folytat?" Ezért nem tudom elfogadni a válaszadó személyét. (Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Kapcsolja vissza a mikrofont! – Taps az SZDSZ soraiból.)