rss      tw      fb
Keres

A CÖF a többi „európai nemzettel” közös brüsszeli „békemenettel” fenyegeti Barrosót
A Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) (tevékenységük rövid történetét lásd A magyar állam a magyar civil társadalmat akarja mintává tenni az EU-ban – Csizmadia Lászlóval című hírösszefoglalónkban) levelet írt az Európai Bizottság és az Európai Parlament elnökének. Ezzel segítik – a szellemi honvédelem jegyében – azt a fideszes össztüzet, amelyet a kormányzó párt az Európai Unióra és a Tavares-jelentésre zúdít.
A leginkább figyelemre méltó a 43 milliós fideszes civilek levelében azonban nem a brüsszeli „békemenettel” való fenyegetőzés. Hanem két másik állítás. Az egyik az a rendkívül eredeti gondolat, hogy a sok évszázados fejlődés során kialakult európai értékrend nem legitim, mert nincs megszavazva. A másik meg az a már reflexszerű, zsigerekből jövő megbélyegzés, amely az Orbánt bíráló ellenfeleknek gondolkodás nélkül kijár: az EP-jelentéstevő portugál Rui Tavares „karrierje a kommunista pártból indult”, írja – Győri Enikő Európa-ügyi államtitkár nyomán – a fideszes civilek levele. Ha már a Magyarországról szóló jelentéséről nem is hajlandók elismerni, hogy rendkívül alapos munka, vajon miért nem azt írják, hogy Rui Tavares karrierje a híres és tekintélyes párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales-ról indult, ahol a doktorátusát megszerezte? Ez talán mégis többet elmond egy ember minőségéről, mint az, hogy „a kommunista pártból” indult. Nem beszélve arról, hogy ő azt mondja: „nem vagyok és soha nem voltam kommunista”, és ma is független. Nem úgy, mint mondjuk Martonyi János, aki, Orbán szóhasználata alapján („1994-ben visszajöttek a kommunisták”) a „kommunista pártból” indult. Sőt, róla talán még valóban azt is elmondhatjuk, hogy „politikai megrendelés hajt végre”. (mzs)

Nyílt levél az Európai Parlamentnek
(Részletek)

„José Manuel Barroso
Az Európai Bizottság elnöke

Martin Schulz
Az Európai Parlament elnöke”

A magyar nemzetet képviselő közel 5000, magát értelmiséginek valló szellemi honvédő nevében írnak
„Magyarország és a Kárpát-medence két legnagyobb civil szervezete, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) felhívására a magyar nemzetet képviselő közel 5000, magát értelmiséginek valló ember csatlakozott szellemi honvédő mozgalmunkhoz. Az ő nevükben szólítjuk meg Önöket.”

Az EU a támadásait a globális pénzügyi tőke és a baloldali frakciók nyomására indítja
„Magyarország, mint az Európai Unió elkötelezett tagja állampolgáraiként kérjük, hogy hagyjanak fel a hazánk ellen irányuló módszeres, láthatóan a globális pénzügyi tőke nyomására indított, a baloldali frakciók szervezésében megvalósult folyamatos támadásokkal.”

Tiltakoznak „népük” megbélyegzése ellen, ők jóban vannak a zsidókkal
„Tiltakozunk népünk megbélyegzése ellen, és visszautasítunk minden olyan állítást, amely a magyarokat antiszemitának, rasszistának és fasisztának nevezi. (Magyarországon békében és barátságban élünk együtt Európa arányaiban legnagyobb zsidó közösségével.)”

Ők mint civilek kontrollálják a fideszes kétharmadot
„A magyar demokrácia a választópolgárok akaratából, a 2/3-os többséggel megválasztott politikai erők kormányzásával, az itt élő, és a magyar viszonyokat jól ismerő emberek civil kontrollja alatt működik.”

A definiálatlan, soha meg nem szavazott európai értékrend  Vigyor Vigyor Vigyor
„Kérdezzük, hogy egyes EP képviselők milyen erkölcsi és jogi alapon bírálják és értékelik elégtelennek a magyar demokráciát, miközben egy definiálatlan, soha meg nem szavazott ’európai értékrendre’ hivatkoznak?”

Az ET „demokráciadeficitje” – megint a számok
„Súlyos demokrácia-deficitről árulkodik az a tény, hogy az Európa Tanács 91 tagú monitoring bizottsága annak ellenére szavazta meg Magyarország megfigyelésének szükségességét, hogy a két jelentés-készítőből az egyik a végső szavazás előtt lemondott, döntését azzal indokolva, hogy az előkészítő javaslat egyoldalúan elfogult. A döntés komolyságát az is megkérdőjelezi, hogy a szavazásról a bizottság tagjainak közel 2/3-a hiányzott. A 17 igen és 16 nem szavazat újraszámlálására irányuló javaslatot pedig az elnök elutasította.”

Mint egyszer már megjegyeztem: Magyarországon 2010-ben a választásra jogosultak száma 7 991 566 volt. Közülük 5 140 540 választó szavazott. Közülük 2 690 754 szavazott a Fideszre. Ez a leadott szavazatok 52,75 százalékát jelentette. Ám az összes szavazásra jogosultnak csak a 36,3 százalékát. Tehát a Fidesz a választásra jogosult magyar állampolgárok egyharmadának a szavazatával jutott kétharmadhoz. Hm? (mzs)

Tavares a kommunista pártból indult, ma is politikai megrendelést hajt végre
„Különösen káros hatásúnak ítéljük a napokban nyilvánosságra hozott, a Magyar Alkotmányt bíráló „Tavares-jelentés-t”. Ne feledjük, hogy a jelentés fő raportőrének karrierje a kommunista pártból indult, és tartalma jól tükrözi, hogy a ma zöldpártiként működő képviselő az EP szocialista-liberális szárnyának politikai megrendelését hajtotta végre.”

A szellemi honvédők „szakértői szerint”
„Szakértőink szerint a jelentés oly mértékben elfogult, hogy korrekt szakmai vitára alkalmatlan. Valójában egy jogi köntösbe bújtatott politikai vádirat.”

Az MSZP brüsszeli üzenete álságos
„Világos számunkra, hogy ennek az előre megtervezett politikai partitúrának az előkészítésében oroszlán szerepet vállalt a magyar szocialista-liberális politikai csoportosulás a Magyar Szocialista Párt vezetésével. Nem véletlen, hogy éppen a jelentés nyilvánosságra kerülésének napján tartotta kihelyezett ülését Brüsszelben az MSZP elnöksége, akik nem átallották Brüsszelből azt az álságos üzenetet küldeni Magyarországnak, hogy ’a Tavares-jelentést ebben a formában nem tudjuk elfogadni’.”

Ezért van igazuk mindazoknak*, akik szerint az MSZP rosszul döntött, amikor közölte: nem támogatja a Tavares-jelentéstervezetet. Elég egy ilyen félmondat – álságos az üzenet –, hogy a Fidesz-hívek tudják, mit gondoljanak az MSZP döntéséről. Mindenki más meggyőzhető, sőt meggyőzendő lenne arról, hogy a jelentés nem Magyarországról, hanem az Orbán-kormányról állít ki bizonyítványt (mzs)

A magyar nemzettest kitaszítja a lázadást szítókat és a pénzimádókat
A magyarok, „akik egy nemzettestet alkotnak, amely magában foglalja a cigányokat, a keresztényeket, a zsidókat, a nemzeti kisebbségeket, minden jóhiszemű, józanul gondolkodó, egymással közösséget érző, vállaló embert, akik békében akarnak élni, és akik kitaszítják maguk közül az ellentétek haszonélvezőit és zsoldosaikat: a felbujtókat, a lázadást szítókat, a pénzimádókat.”

A fenyegetés: szükség lehet Magyarországról induló és Brüsszelbe tartó Békemenetre
„…ha továbbra sem hallatszik el a hangunk az Európai Unió vezetéséig, személyes jelenlétünkkel is demonstrálni fogjuk a fent leírtakat. Gyűjtjük tehát az útravalót, mert lehetséges, hogy szükség lesz egy Magyarországról induló és Brüsszelbe tartó Békemenetre, ahová magunkkal hívjuk, és szolidaritásra szólítjuk fel a velünk egy véleményen lévő többi nemzetet és minden jó szándékú közösséget, akinek jövőképe velünk együtt a mellérendelt, minden szempontból egyenrangú és nemzeti szuverenitásukat őrző nemzetek Európája.”

Aláírás
A közel 5000 magyar szellemi honvédő megbízásából
A mozgalom létrehívója, Dr. Csizmadia László, valamint
a CÖF és a CET vezetősége


* Lásd például: Politikai támadás Magyarország ellen (Krémer Ferenc); Mit tegyen a demokratikus ellenzék? (Krémer Ferenc); Nyilatkozat arról, miért döntött rosszul az MSZP a Tavares-jelentésről (Ara-Kovács Attila); Mesterházy: a legbutább hadoszlop (hvg.hu)

(mzs)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!