rss      tw      fb
Keres

A Tavares-jelentés – fideszes össztűz a jelentéstervezetre és az EU-ra
Fennáll a kockázata annak, hogy Magyarország súlyosan megsérti az Európai Unió szerződésének második cikkében lefektetett értékeket, ezért a szerződés 7. cikkének 1. pontjában leírt vizsgálat elindítását helyezi kilátásba Magyarország ellen az a jelentéstervezet, amelyet kedden hozott nyilvánosságra az Európai Parlament szabadságjogi bizottságának jelentéstevője, Rui Tavares. A jelentés lényege az a felismerés, hogy nem pusztán egyedi jogsértésekről van szó: az alkotmányos rend folyamatos változtatása rendszerré áll össze.*
A Fidesz brutális össztüzet zúdít a Tavares-iratra és az Európai Unióra.
 

A Tavares-jelentéstervezet

A jelentéstervezet szerint (lásd pdf) a magyarországi „alkotmányos és jogszabályi keretek nagyon rövid időn belüli ismételt módosításainak rendszerszintű és általános trendje, valamint e módosítások tartalma összeegyeztethetetlen” az unió szerződésének 2. cikkében kimondott értékekkel. A jelentés arra kéri az Európai Parlamentet, hogy mondja ki, ha ez a trend időben és megfelelő módon nem változik, akkor azt a kockázatot eredményezi, hogy súlyosan sérülnek az unió alapértékei.

A portugál zöldpárti politikus által előterjesztett szöveg arra kéri az EP házbizottságaként működő, úgynevezett elnökök értekezletét, hogy ha a magyar hatóságoknak a jelentésben megfogalmazott ajánlásokra adott majdani válaszai nincsenek összhangban az uniós értékekkel, akkor indítsák el a szerződés hetes cikkének első pontja szerinti vizsgálatot. A 7. cikk 1. pontja még semmilyen szankciót nem helyez kilátásba az adott országgal szemben.

Magyarországot arra szólítja fel a dokumentum, hogy az ajánlásokat minden további késedelem nélkül hajtsa végre. Az irat szerint az Országgyűlésnek a többi között törölnie kellene az alaptörvényből azokat a rendelkezéseket, amelyeket az Alkotmánybíróság korábban alkotmányellenesnek nyilvánított, maradéktalanul végre kellene hajtania a Velencei Bizottság ajánlásait, és velük összhangban kellene felülvizsgálnia, mely területeket szabályozzanak sarkalatos törvények.

Az irat azt javasolja, hogy a magyar alkotmánybíróság kapja vissza azt a jogkörét, hogy minden jogszabályról ítéletet mondhasson, kerüljön ki az alkotmányból az a passzus, amely kizárja, hogy a testület vizsgálja az alkotmánymódosítás alkotmányosságát, és az is, amely hatályon kívül helyezi az alaptörvény hatályba lépése előtti alkotmánybírósági ítéleteket. A dokumentum ajánlásai között az is szerepel, hogy kerüljön be az alkotmányba a bírák elmozdíthatatlanságának és az Alkotmánybíróság függetlenségének elve.

A dokumentum olyan ügyeket is említ, amelyeket jelenleg is vizsgál az Európai Bizottság: a politikai hirdetések korlátozása, az Európai Bíróság ítéleteiből fakadó fizetési kötelezettség alapján kivethető különadó és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének ügyáthelyezési joga. A politikai hirdetésekkel kapcsolatban elvárásként fogalmazza meg a jelentéstervezet, hogy az erre vonatkozó szabályoknak „igazságos hozzáférést kell biztosítaniuk a különböző politikai vetélytársak, vélemények és nézőpontok számára, különösen választások és népszavazások alkalmával”. Az ügyáthelyezéssel kapcsolatosan pedig objektív kritériumok felállítását sürgeti a dokumentum.

A jelentés ezen túlmenően felszólítja az uniós tagállamokat, hogy tegyenek többet az alapvető értékek megvédése érdekében, mert az unió hitelessége múlik azon, hogy „az unió és tagállamai mennyire veszik komolyan az unió alapjaiként általuk választott értékeket”. A dokumentum a tagországok állam- és kormányfőivel, az Európai Tanáccsal szemben is fogalmaz meg bírálatot, mert kimondatná az EP-vel, hogy „csalódottan állapítja meg, hogy az Európai Tanács az EU egyetlen politikai intézménye, amely továbbra is hallgat, miközben a bizottság, a parlament, az Európa Tanács, az EBESZ, sőt még az Egyesült Államok kormányzata is hangot adott a Magyarországon kialakult helyzettel kapcsolatos aggodalmainak”.

A dokumentum egyúttal felszólítja Herman Van Rompuyt, az Európa Tanács elnökét, hogy foglaljon állást az ügyben, és kezdjen egyeztetést az EP és az Európai Bizottság elnökével. A bizottságot pedig arra kéri, tájékoztassa az EP-t arról, hogy miként értékeli a magyar alaptörvény negyedik módosítását.


* A szerk. megj.: Lásd ismét Kim Lane Scheppele véleményét a fideszes alkotmányos rend frankensteini természetéről: „A Fidesz alkotmányos szerkezete nagy mértékben redundáns rendszer, amelyet a maga teljességében kell értelmezni. Nem lehet minden egyes jogi szabályozást önmagában értékelni, mert meg kell érteni az adott szabály szerepét a nagyobb rendszerben.” „Talán emlékeznünk kellene Frankenstein szörnyére, akit más, valaha élő dolgok teljesen normális darabjaiból férceltek össze, de aki ennek ellenére szörny volt. A világon, különösen pedig Európában ma egyetlen alkotmányos demokrácia sem rendelkezik az alkotmányos vonások olyan kombinációjával, mint most Magyarország. Magyarország nemzetközi barátainak, amikor azt értékelik, hogy […] Magyarország még az alkotmányos demokráciák családjába tartozik-e, az egész alkotmányos rendszerre kell tekinteni, és nem csupán egyes darabkákra.”


Rui Tavares – European Union 2013 EP/Thierry Roge 

Fideszes össztűz a Tavares-jelentéstervezetre


Rogán Antal

Végtelenül elfogult, korrekt szakmai vitára alkalmatlan, jogi köntösbe bújtatott politikai vádirat. A Magyarországgal szembeni nemzetközi támadások politikai célzatúak, és akkor erősödtek fel, amikor a kormány bejelentette a rezsicsökkentést. Magyarország ellen valójában nem demokrácia- vagy túlzottdeficit-eljárás, hanem rezsieljárás zajlik, arra akarják kényszeríteni az országot, vonja vissza a rezsicsökkentést, és a bankok, valamint a nagyvállalatok adóztatása helyett nyugdíjakat, családtámogatásokat csökkentsen a kabinet, és emelje meg a személyi jövedelemadó mértékét. Ezt kényszerítették ki Görögországban, Portugáliában, Írországban, Cipruson, Spanyolországban, Olaszországban és Romániában. Csak az az ország kap türelmet Brüsszeltől, amely a megszorítások útját járja, Magyarország azonban nem akar erre az útra lépni. Brüsszel a bankok és a nagyvállalatok érdekeit érvényesíti.Gulyás Gergely

A tervezet a Magyarországgal szembeni kettős mérce eddigi legnyilvánvalóbb bizonyítéka, hemzseg a tárgyi tévedésektől, ellentétes a közösségi joggal, és módosító indítványokkal sem javítható. Jól látható, hogy a jelentéstervezettel az EP szocialistái, zöldpárti és liberális képviselői a szélsőbaloldallal együttműködve megkezdték EP-választási kampányukat, a Fidesz így felkészült arra, hogy a választásokig hátralévő egy évben a nemzetközi baloldal mindent megtesz „itthoni elvtársaik” megsegítéséért. E politikai erőknek együtt többségük van az EP-ben, ezért bármilyen, Magyarországra nézve alaptalan állításokat tartalmazó határozatot is el tudnak fogadni.Győri Enikő

Az Európai Unióban precedens nélküli a Rui Tavares által összeállított, erősen elmarasztaló tartalmú európai parlamenti jelentéstervezet, amelynek ajánlásai „nemzeti hatáskörben lévő ügyekre vonatkoznak”. „A kommunista pártból indult”, jelenleg zöldpárti EP-képviselő „úgy gondolja, vissza kellene csinálni mindent, ami az elmúlt három évben Magyarországon történt egy demokratikusan megválasztott parlament és kormány által”. A politikailag erősen motivált dokumentum ténybeli tévedéseket, csúsztatásokat tartalmaz, tendenciákat állít föl anélkül, hogy ezeket érvekkel támasztaná alá. Sajnálatos, hogy a jelentésben nem tükröződik a magyar kormány véleménye, amelyet pedig eljuttattak a dokumentum összeállítójának. A magyar kormány részletesen, adatokkal és tényekkel alátámasztva meg fog cáfolni a jelentéstervezetben szereplő „minden egyes ténybeli tévedést és ferdítést”.Giró-Szász András

A jelentéstervezet tele van tárgyi tévedésekkel és csúsztatásokkal. A jelentéstevő sok esetben kettős mércét alkalmaz, ugyanis az általa kritizált intézkedéseknek majdnem mindegyike létezik valamely uniós tagországban, amelyekkel szemben az EU sosem lépett fel. „Ugyanakkor magát a jelentést egy politikai jelentésnek gondolom, hiszen világosan lehet látni, hogy a szocialista, liberális, zöldpárti és az egyesült baloldali frakció az, amely támogatja, ezzel ellentétben a néppárti és a konzervatív frakció tagjai kritikákat fogalmaztak meg a jelentéssel szemben.” A jelentéstevő lényegében a 2010 előtti állapotok visszaállítását kéri a kormánytól, azon állapotok visszaállítását, amelyek átalakítása miatt kapott kétharmados többséget a jelenlegi kabinet. „Ez semmi mást nem jelent, mint a magyar választók akaratának a felülírását.”Schöpflin György

„Ilyet még nem láttunk! Bámulatos és precedens nélküli! Szélsőséges, és megalázó! Az Európai Unió gyámsága alá helyezné Magyarországot.” Ami kiderül a tervezetből, az teljesen felülírja a nemzeti szuverenitást, és azt jelentené, hogy Magyarország az EU protektorátusa lenne. A Tavares-jelentés a nyugati baloldal felelősségét erősíti, mert az a látszata, hogy Magyarország „bűnbak-ország”, és akármit csinált a Fidesz-kormány, azt vissza kell csinálni. „Lehet, hogy azt látják, hogy a magyar baloldal már nem tud nyerni 2014-ben.” Minden ilyen tervezet „nagyon komolyan segít a Fidesznek”. „Azt látom, amikor járom az országot, hogy az átlagszavazó úgy fogja föl: már megint diktálnak nekünk, és elindul egyfajta "kurucosodás", ne az EU mondja meg, mit csináljunk. Ez a reakció látszott a Békemenet-táblákon is: ’Nem vagyunk gyarmat’.” Mindazonáltal „sajnos, a Jobbikot is erősíti minden ilyen lépés Magyarországgal szemben az EU részéről”.

(mzs)


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!