rss      tw      fb
Keres

Bolgár György interjúi a Galamusban - 2013. április 12.

Ekkora nyomás még nem nehezedett Európában a magyar kormányra
Tabajdi Csaba, az Európai Parlament szocialista képviselője

Bolgár György: - Mi is történik ma Magyarország körül az Európai Parlamentben és az Európai Unióban? Csak azt látja a némiképp felületes szemlélő itt Budapesten, hogy egyre hevesebb szóbeli összetűzések zajlanak a magyar kormány és európai illetékesek között. Illetve látja, hogy az Európai Unió parlamentjében elindult egy eljárási folyamat, ami bizottsági üléssel kezdődik, majd egy általános parlamenti üléssel folytatódik, és ami a magyar helyzetet hivatott vizsgálni. Hol tart most ez az eljárás, mi lesz a következő lépés, és hova juthat el?

Tabajdi Csaba: - A Klubrádió hallgatói biztosan tudják, hogy nem újkeletű az Orbán-kormány és az uniós intézmények, valamint a meghatározó uniós partnereink közötti feszült viszony. Ez a médiatörvény elfogadása körül kezdődött 2010 decemberében. Ekkor két jobboldali kormány államtitkári szinten bírálta az Orbán-kormányt a magyar médiatörvény miatt, a német kormány és az akkori jobboldali francia kormány. Az kétségtelen, hogy az elmúlt időszakban rendkívül éles hangvételű nyilatkozatháborúra került sor, amit – megítélésem szerint – az Orbán-kormány szándékosan provokált ki. Például azzal is, hogy az egyik fő céltábla egy jobboldali európai biztos, Viviane Reding lett, akivel szemben rendkívül kemény, sőt durva hangot engedett meg magának Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes és igazságügy-miniszter. Tehát kétségtelenül új fázisba került ez a dolog, ami a kommunikációs szintet illeti az Orbán-kormány és az uniós illetékesek, bizottsági és parlamenti tisztviselők között. Idézhetném azt a rendkívül otromba támadást és durva hangnemet is, amelyet Orbán Viktor a Magyar Rádióban megengedett magának, amikor az Európai Parlamentet nem európainak minősítette, és rendkívül lekezelő hangon beszélt az ő politikáját bíráló emberekről. Tehát megítélésem szerint szándékosan gerjeszti a feszültséget az Orbán-kormány. Egyrészt el akarja vonni a figyelmet a gazdasági problémákról, másrészt újra az uniót akarja ellenségként bemutatni, újra bűnbakot akar képezni az unióból, és semmit nem hajlandó megfogadni a teljesen alapos, pontos bírálatokból. Például Scheppele asszony bírálata az alkotmány kapcsán, amit Gulyás képviselőnek írt, rendkívül pontos és világos. Ezeket a kormány le akarja söpörni az asztalról, és egy nyilatkozatháborút indított el.

- Nem világos, hogy egy ilyenfajta vitában a magyar szavazók egy részét sikerülhet meggyőzni vagy felhergelni, de ezen kívül a magyar kormány csak veszíthet? Nagyon szokatlan módon Viviane Redinget is megtámadta Navracsics Tibor, tőle valóban különösen szokatlan módon. Mi lett a válasz? Az, hogy Barroso elnök szóvivője közölte, hogy Barroso egyetért Reding asszonnyal a magyarországi ügyek kezelésében. Márpedig azt is tudjuk, hogy az összes magyar vitakérdés most már az Európai Bizottság elnökének, José Manuel Barrosónak a kezében van. Az ő megítélésétől, az ő vizsgálatától függ, hogy a különböző ügyekben hogyan fog az Európai Unió reagálni. Szóval mire jó ez a feszültséggerjesztés?

- Ez mindenképpen rossz Magyarországnak, de lehet, hogy éppen ezzel a támadó kampánnyal akarja előkészíteni a terepet Orbán Viktor. Hiszen így kelthetik azt a látszatot, hogy nem az általa vezetett kormány elhibázott gazdaságpolitikája a felelős, ha Magyarország sajnálatos módon nem kerül ki a túlzott deficiteljárás alól, nem kerülünk le a szégyenpadról, hanem a minket gyűlölő és bántalmazó Európai Unió, Európai Bizottság és Európai Parlament a felelős.

- Igen, vagy ha például elmarasztalnak bennünket az alkotmánymódosítás miatt, mondván, hogy ez egy újabb nagyon határozott lépés a fékek és ellensúlyok rendszerének leépítésére, a demokratikus intézmények korlátozására, akkor mondhatják, hogy ennek az igazi oka nem az, hogy a magyar kormány antidemokratikus intézkedéseket és alaptörvény-módosítást fogadott el, hanem az, hogy velünk szemben az unió vezetői elfogultak.

- Pontosan. Éppen az ennek a rendkívül veszélyes, bár rendkívül körmönfont és a maga szempontjából nem ügyetlen nacionalista propagandának a lényege, hogy vélhetőleg Orbán Viktor már tud valamit arról, hogy nincs igaza. Valószínűleg tudja, hogy nem fogják elhinni az uniós döntéshozók, a döntő többségükben jobboldali pénzügyminiszterek a magyar kormánynak a tényeket, az adatokat, és ezért próbálja az egész kérdéskört átpolitizálni, átvinni politikai mezőbe, holott nem politikai döntés fog születni. Májusban lesz egy döntés, amikor a bizottság először fogja kimondani a maga véleményét, és júniusban, amikor a pénzügyminiszterek döntenek arról, hogy lekerüljünk-e a szégyenpadról, kikerüljön-e Magyarország a túlzottdeficit-eljárás alól. A döntést pedig érzelmekkel, gyűlölettel és ellenségképpel próbálja Orbán Viktor és kormánya magyarázni.

- Pontosan milyen az az eljárás, ami az Európai Parlamenten belül folyik Magyarország ellen, és mi lehet ennek a végeredménye? Ezt annak tudatában kérdezem, hogy a múlt héten a Bajor Keresztényszociális Unió európai parlamenti frakcióvezetője nyilatkozott a Heti Válasznak, és ő azt mondta, miközben élesen kritizálta az Orbán-kormányt, hogy akár ennek a bizonyos hetedik cikkelynek az alkalmazása is szóba kerülhet. Vagyis felfüggeszthetik Magyarország szavazati jogát. Ezt a legjobboldalibb német politikai erő képviselője mondta. Ezért kérdezem, hogy mi lehet a következménye egy európai parlamenti eljárásnak, egyáltalán mi fog történni a következő napokban, mi lesz például ezen a plenáris parlamenti vitán?

- Azért pontosítanék valamit. Nagyon kérem, hogy ne beszéljünk arról, hogy Magyarország ellen készül valami. A magyar kormányt és politikáját bíráló jelentés készül.

- Igen, én is beleesek ebbe a hibába, és rajtam kívül még sokan, mert az ember már csak egyszerűen fogalmaz.

- Ne essünk ebbe a hibába, mert nagyon világos különbséget tesznek. Egyre erőteljesebben hangsúlyozzák uniós személyiségek a bizottság, a parlament részéről és partnereink részéről is, hogy semmi bajuk a magyar néppel és semmi bajuk Magyarországgal. Azzal a rossz kormánnyal van bajuk, amelyiktől természetesen leginkább a magyar nép szenved. Tehát nem gondolják, hogy Magyarországot és az embereket meg kéne büntetni, mert őket épp eléggé bünteti az Orbán-kormány. Éppen azért nem gondolkodnak igazán a hetes cikkely alkalmazásán, mert éppen a legutóbbi alkotmánymódosításnak köszönhetően ha bármiféle pénzügyi vagy egyéb büntetés, elvonás érné Magyarországot, azt az adófizetőkkel fizettetné meg ez a kormány. Ezt ők is pontosan tudják, és azért fogalmaznak rendkívül keményen, mert minden határon túlment az Orbán-kormány. Nincs még egy uniós tagállam, egyetlenegy sem, ahol a kormányzó többségnek abszolút korlátlan hatalma lenne, és nálunk az alaptörvény negyedik módosítása ezt a helyzetet teremtette meg. Nagyon érdekes lesz a helyzet, mert a szerdai vitában az Európai Néppárt vezérszónoka éppen az a luxemburgi keresztényszocialista úr lesz, Engel úr, jobboldali politikus, akit rendkívül durván és keményen bírált a bizottsági vitában a magyar jelentés kapcsán Hankiss Ágnes, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

- Ön azt mondja, és sokan mások is így látják, hogy Magyarországot nem szabad megbüntetni az Orbán-kormány helyett, nem szabad alkalmazni a hetedik cikkelyt, és nem szabad felfüggeszteni például pénzügyi támogatásokat. Azonban így Orbán Viktor úgy gondolhatja, hogy ebben a helyzetben ő nem veszíthet, ezért fokozza a támadásokat az Európai Unió és annak intézményei, vezetői ellen, mert tudja, hogy nekik korlátozott eszközeik vannak. Legfeljebb visszaszólhatnak, de az is Orbánt segíti, mert bemutathatja itthon, hogy lám, minket mindenki támad, és mi mégis itt állunk és védjük a magyar nép érdekeit. Vagyis ha igazából nincs az uniónak eszköze, akkor miről beszélnek, miről tartanak meghallgatást, miről tartanak vitát, vizsgálatot, és milyen eredménye lehet mindennek?

- Én azért azt látom a jobboldali magyar politikusokon, bármennyire is átváltottak támadó magatartásra, hogy feszengnek. Hiszen olyan mértékig szigetelődtek el, hogy a bajor parlament keresztényszocialista pártjának – amely valóban az Európai Unió tagállamainak az egyik legjobboldalibb képviselője – az elnökasszonya nem volt hajlandó fogadni Kövér Lászlót, a Magyar Országgyűlés elnökét. Ez az elszigetelődés csak fokozódni fog a jövőben. Lehet, hogy unió közvetlenül nem akarja úgy büntetni az Orbán-kormányt, hogy a csapás Magyarországot érje, de azért a befektetők, a beruházók mind Európában, mind Európán kívül látják, hogy mi folyik Magyarországon. Nincs is beruházás jelenleg Magyarországon, és nincs gazdasági növekedés. Ez még inkább vissza fogja tartani a tőkét attól, hogy idejöjjön, beruházzon és munkahelyeket teremtsen Magyarországon.

- Tehát úgy gondolja, hogy inkább közvetett lesz az Európai Unió büntetésének hatása, nem közvetlen?

- A hatás mindenképpen közvetett lesz. Véleményem szerint, ekkora nyomás még soha nem nehezedett az Orbán-kormányra. Azonban pontosan átlátják most már az uniós partnerek azt a csapdahelyzetet, hogy ha túl keményen reagálnak, azt Orbán Viktor egyértelműen nacionalista propagandára, szavazatszerzésre tudja fölhasználni itthon. Ugyanakkor pedig muszáj határozottan bírálniuk, mert átlépte az Orbán-kormány a határokat. Ez elfogadhatatlan az Európai Unióban, és ez nem Brüsszelnek, Németországnak vagy Barroso úrnak rossz, hanem a magyar társadalomnak rossz. Hiszen eddig sem nagyon volt gátja Orbán Viktor féktelen hatalmi törekvéseinek, de ennek a jogi alapját is megteremtették, amikor az Alkotmánybíróságtól megvonták azt a jogot, hogy ellenőrizze a jelenlegi parlamenti kétharmados többséget.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!


Izsák Jenő karikatúrái