rss      tw      fb
Keres

A közjó érdekébenA közjó (latinul: bonum commune) kezd divatszóvá válni kormánykörökben. Jelentése: „anyagi és szellemi javak és lehetőségek összessége, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy közösség tagjai boldogulásukat szabadon és hathatósan munkálhassák, de előállítására önmagukban, egyenként nem képesek.” (Katolikus Lexikon) Ez a korábban csak jogi vagy filozófiai szövegekben otthonos kifejezés egyre tágabb körökben terjed. Navracsics Tibor a „járási hivatalok felállításában” látja a közjó szolgálatának zálogát, Kövér László pedig „a gyerek a közjó eszköze” formába öntötte gondolkodásának esszenciáját.

Az ünnepélyes hangzású szót legtöbbet az oktatásügyi államtitkárság koptatja. A hittan és erkölcstan tanításának, a mindennapi testnevelés bevezetésének indoklásában elérendő pedagógiai célként nevezi meg. Még a latin nyelv és a Latin örökségünk című tantárgy beiktatásának indoklásában is szerepel, ez a kettő ugyanis: „megalapozza a közjóra, a nemzeti és társadalmi összetartozásra való törekvést”.

A hittan, a torna és a latin nyelv által erkölcsileg és testileg megacélozott fiatalok nyilván mindent megtesznek a közjó érdekében, és felveszik a harcot az ellenségeivel. Ha  közpénzek elsikkasztását, közvagyon rongálását tapasztalják, a bűnüldöző hatóságokhoz fordulnak. Ez meglehetősen kockázatos személyes vállalkozás lesz ezentúl, hiszen törvény már nem védi a közérdekű bejelentést tevőket. 2013. február 1-jétől ugyanis a 2012. évi CCXXIII. Törvény 36. § (9) értelmében hatályon kívül helyezték a BTK 257. §-át. Ennek szövege így hangzott: „Aki közérdekű bejelentés miatt a bejelentővel szemben hátrányos intézkedést tesz, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Aki tehát február elsejétől a közjó érdekében közérdekű bejelentést tesz, nyugodtan számítson „hátrányos intézkedésekre”, azaz minden rosszra. A jó tett pedig majd a mennyországban nyeri el a jutalmát – ahogy a hittanórán tanították.

(Huszár Ágnes)Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!