rss      tw      fb
Keres

A Szabad Emberek Magyarországért (SZEMA) újra az alkotmánybírósághoz fordul

OS 2010. június 29., kedd 9:04

A SZEMA június 16-i dátummal már indítványozta az Alkotmánybíróságnál "A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról" című törvény egyes részeinek megsemmisítését. Most ugyancsak indítványozza az Alkotmánybíróságnál "A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról" szóló törvény 10 § 6. bekezdésének megsemmisítését. A SZEMA szerint a törvények hivatkozott paragrafusai és bekezdései sértik az általános jog- és esélyegyenlőséget, az egyenlő választójogot, és veszélyeztetik az általános jogbiztonságot is.

A SZEMA (Szabad Emberek Magyarországért) 2010. június 16-i dátummal indítványozta az Alkotmánybíróságnál "A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról" szóló 2010.évi L. számú törvény 9 §-a, 4. bekezdésének megsemmisítését. (A bekezdés szó szerint így hangzik: "Főpolgármester–jelölt az, akit a fővárosi választópolgároknak 2%-a ajánlott.")

Június 29-i dátummal ugyancsak az Alkotmánybíróságnál indítványozza "A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról" szóló törvény 10 § 6. bekezdésének megsemmisítését. (Az említett bekezdés az ajánlócédulák gyűjtésére tizenöt napot irányoz elő.)

Megítélésünk szerint a törvények említett bekezdései sértik a Magyar Köztársaság Alkotmányának 70/A és 71§-át.

A törvények említett paragrafusai és bekezdései sértik az általános jog- és esélyegyenlőséget. Egyrészt a fővárosi főpolgármester-jelölt ajánlására külön, a törvény logikájától eltérő szabályozást vezet be, amely teljes mértékben aránytalan. Másrészt az ajánlócédulák gyűjtésére szánt idő drasztikus és indokolatlan lerövidítésével hátrányba hozza az újonnan alakuló, illetve a jelenlegi Parlamenten kívüli politikai pártokat és civil szervezeteket, s ezzel korlátozza a választópolgárok politikai akaratnyilvánítását.

A megsemmisítésre javasolt bekezdések szükségtelenül korlátozzák az alkotmány 71. §-ában foglalt egyenlő választójogot, és veszélyeztetik az általános jogbiztonságot is. Az a törvény, amely megengedhetetlen előnyhöz juttatja a parlamenti pártokat, nemcsak a minden demokrácia szempontjából alapvetően fontos politikai pluralizmust ítéli halálra, hanem adminisztratív eszközök segítségével jelentős mértékben korlátozza a választópolgároknak azt a jogát is, hogy a számukra legelfogadhatóbb pártnak adják ajánlócéduláikat.

Kiadó: Szabad Emberek Magyarországért SZEMA