rss      tw      fb
Keres

Hatékonyság

Az utóbbi hetek futószalagon zajló törvénykezési és döntési folyamatai kapcsán, különösen ott, ahol kétharmados többséget igénylő dolgokról van szó, gyakran hallani, hogy íme, végre hatékony munkát tud végezni az országgyűlés és a kormány. Ez nem is kétséges. Csak mondjuk fölvetődik a kérdés, hol marad a „nemzeti együttműködés” nagyhangon meghirdetett rendszere, ha a törvényjavaslatokat például azért nem a kormány nyújtja be megvitatásra, hanem – persze formailag, mert ugyan ki hiszi el, hogy nem a kormány áll mögöttük – egyéni képviselők, mivel így megkerülhető a szabályos, különféle egyeztetéseket igénylő törvényalkotási folyamat. Legyünk tisztában vele: egy államot annál nehezebb kormányozni, minél inkább demokratikus a berendezése, s annál könnyebb, minél inkább diktatórikus. Jogállamokban teljhatalmú diktatúrát olyan különleges veszélyhelyzetekben alkalmaznak, melyek – ahogy manapság mondják – „rapid” megoldást igényelnek. A rómaiak például 6 hónapra választottak dictatort, aki erre az időre teljhatalmat kapott: a híres Cincinnatust az eke szarva mellől szólította el a szenátus, s ő a föladatát elvégezve, a terminus lejárta előtt vissza is ment oda.

A demokráciát nemcsak a nép szavazásai teszik demokráciává. Amikor Montesquieu klasszikusan megkülönböztette egymástól a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom ágazatait, így fogalmazott: „Hogy a hatalommal ne lehessen visszaélni, ahhoz az kell, hogy a dolgok helyes elrendezése folytán a hatalom szabjon határt a hatalomnak. […] De minden elvesznék akkor, ha ugyanaz az ember, vagy a főembereknek, nemeseknek, vagy a népnek ugyanaz a testülete gyakorolná ezt a három hatalmat… […] Ezért azok a fejedelmek, akik önkényuralmat akartak gyakorolni, mindig azzal kezdték, hogy minden hatóságot a maguk személyében egyesítettek…” (A törvények szelleméről, Második rész, Tizenegyedik könyv). Montesquieu természetesen jól ismerte Róma történelmét, hiszen könyvet is írt róla, s a föntebbi fejedelem példájánál alighanem Octavianusra gondolt, aki szépen fölvette mind a consul, a praetor, a censor, az imperator, a tribunus, sőt a pontifex maximus méltóságát is, mely tisztségek így már nem egymást korlátozták, hanem éppenséggel korlátlan hatalmat adtak neki.  A „princeps” méltóság és az „augustus” cím már csak formaság volt – miközben a köztársaság intézményei elvileg mind megmaradtak.


Shadow of Rome - fragland.net

Magyarországon ma lényegében korlátlan hatalom van az országgyűlésben kétharmados többséggel rendelkező pártszövetség kezében. Ezzel a többséggel ugyanis lényegében bármit megtehet. Hiába fordulna valaki az alkotmánybírósághoz, hiszen a kétharmados többség választja az alkotmánybírákat. Hiába mondaná ki az alkotmánybíróság bármely intézkedésre, hogy alkotmányellenes, hiszen a kétharmados többség az alkotmányt is megváltoztathatja. Ha korábban az ellenzéki obstrukció tett lehetetlenné kétharmadot igénylő döntéseket, ma egy másik veszély fenyeget. Ezt a veszélyt Tocqueville úgy hívta: a többség zsarnoksága. Lehet a kisebbség felé időnként udvarias gesztusokat tenni, ez végül is szép dolog, de a lényeg nem ez. A lényeg a hatalom önkorlátozása és a konszenzust kereső kormányzás. Mert a korlátlan hatalom nagyon hatékony tud ugyan lenni, de a kontrollálatlan hatalom egyben nagyon káros is.


Ha tetszik a cikk, ajánlja másoknak is!